Skip to main content

Jobben finns i fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 08:10 CEST

Samtidigt som det läggs många varsel i Sverige står fastighetsbranschen inför sitt största rekryteringsbehov någonsin. 10 000 personer behöver anställas inom de närmsta fem åren. Det visar en färsk undersökning från branschorganisationen Fastighetsägarna.

Vart tredje fastighetsföretag väntar snart stora pensionsavgångar. Bland de större företagen behöver vartannat företag rekrytera ny personal inom några år. I snitt handlar det om 2,3 tjänster per företag, vilket motsvarar uppemot 10 000 jobb, de kommande fem åren. Det framgår i en rapport från Fastighetsägarna som baseras på en undersökning bland 560 fastighetsföretag.

Bland de mindre företagen är det framförallt kompetens inom drift och underhåll och förvaltning av fastigheterna som efterfrågas. Bland de större företagen handlar det även om jobb inom förvaltning, ekonomi och administration.

- Inom fastighetsbranschen finns hela skalan från bra uppstartsjobb till kvalificerade akademikerjobb. Vi kan se att fastighetsbranschen blir allt mer professionaliserad vilket också kommer att skapa jobb i framtiden, säger Rudolf Antoni, utredare på Fastighetsägarna GFR.

64 procent av de företag som deltagit i undersökningen anser att det är svårt att hitta rätt kompetens. Många upplever också att det finns ett glapp mellan näringslivet och skolan. 88 procent uppger att de aldrig haft kontakt med skolor som utbildar mot fastighetsbranschen. Bara nio procent har blivit uppsökta av något lärosäte. Siffran stämmer väl överens med att över 90 procent av företagen anser att ungdomar idag har dålig kännedom om fastighetsbranschen.

- Att jobben finns i fastighetsbranschen måste vi synliggöra. Tätare kontakter mellan näringslivet och skolan och fler företag som erbjuder praktikplatser kan vara en del av lösningen, säger Rudolf Antoni.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 16 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 100 fastighetsföretag som äger 16 500 fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.