Skip to main content

Kommunpolitiker i Mörbylånga backar om kommunal borgen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 06:45 CET

Mörbylångas kommunpolitiker backar och erkänner att det var fel att inte ta en kommunal borgensavgift av det kommunala bostadsbolaget Mörbylånga Bostads AB. Kommunfullmäktige har nu beslutat att ta en borgensavgift på 0,4 procent eller 1,5 miljoner kronor.

Det var i februari i år som fastighetsföretagaren Curt Ekvall, som har en fastighet med fyra lägenheter i Borgholms kommun, uppmärksammade politikerna i Mörbylånga om att man inte följde lagen. Curt var fram till årsskiftet även KD-ledamot i kommunstyrelsen och har sedan oktober förra året väckt frågan politiskt om borgensavgiften, men inte fått gehör bland kommunpolitikerna.

-  I december togs ett beslut i fullmäktige att inte ta någon borgensavgift. Det beslutet överklagade jag till förvaltningsrätten. Det är helt riktigt att kommunen nu drar sig tillbaka, vilket beslutades av ett enigt kommunfullmäktige, säger Curt Ekvall.

Med hjälp av branschorganisationen Fastighetsägarna GFR:s dåvarande chefsjurist Charlotte Andersson drevs processen i förvaltningsrätten. Efter åtta månader är nu syftet med processen uppnått  i och med att kommunfullmäktige tog det viktiga beslutet på sitt möte den 26 oktober. Skälet  till att kommunpolitikerna gjort en helomvändning är den nya lag som trädde i kraft vid årsskiftet. Enligt lagen likställs numera kommunala bostadsbolag med privata bostadsföretag. Kommunerna får inte längre gynna allmännyttan. För det kommunala bolaget innebär detta en merkostnad på omkring 1,5 miljoner kronor. Borgen är på 330 miljoner kronor.

 

- Fallet är principiellt viktigt och ett av de första i Sverige där vi prövar den nya lagen. Det var ett olagligt kommunalt stöd som gav en snedvriden konkurrens, säger Charlotte Andersson, numera affärsverksamhetschef Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarna är en rikstäckande intresse- och branschorganisation som representerar drygt 17 000 medlemsföretag och som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Organisationen består av sex regionföreningar varav Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (GFR) är den största med närmare 6 000 medlemsföretag som äger 16 000 fastigheter i 105 kommuner inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings-, Kalmar- och västra Östergötlands län.