Skip to main content

Krokben för investeringsviljan i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 13:14 CEST

Fastighetsägarna Syds kommentar till Hässlehems hyresuppgörelse:

Hässlehem har för andra året i rad träffat hyresuppgörelser som i ett nationellt perspektiv är anmärkningsvärt låga. Det är på kort sikt förstås glädjande för bolagets hyresgäster, men ur ett affärsmässigt perspektiv mindre bra för Hässleholms utveckling. Enligt den s.k. Allbolagen från 2011 ska kommunägda bostadsbolag, som Hässlehem, drivas utifrån affärsmässiga principer. Bakgrunden till detta är att konkurrensen med lokala privatägda bostadsbolag inte ska snedvridas.

När Hässlehem de två senaste åren träffat hyresuppgörelser på 0,2 resp. 0,39% så täcker dessa hyreshöjningar inte ens bolagets kostnadsökningar för personal och driftskostnader. Affärsmässigheten i detta kan naturligtvis starkt ifrågasättas. Den nya lagstiftningen från 2011 leder också till att den nu aktuella hyresuppgörelsen som Hässlehem träffat blir normerande för övriga bostadsbolag på orten. Bortsett från att dessa bolag därmed inte heller får kostnadstäckning så skickar uppgörelser av det här slaget tråkiga signaler till ”investeringsmarknaden”. Med en alltför klen hyresutveckling begränsas de privatägda bostadsbolagens vilja och förmåga att investera i nya bostäder i Hässleholm. Det påverkar också intresset för nya bostadsbolag att etablera sig och investera i Hässleholm.

Om höghastighetståget via Hässleholm ska generera nya investeringar och inflyttning så blir det lite galet om kommunens eget bostadsbolag i praktiken motverkar detta syfte. Med löneökningar på i storleksordningen 2% hade nog ingen Hässleholmare blivit upprörd över en hyreshöjning på 1%. Dags för eftertanke i Hässleholm!

Göran Höckert
Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna Syd

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna Syd har drygt 2 300 fastighetsföretag inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.