Skip to main content

Låt inte gruvexpansionen förslumma Kiruna

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:00 CEST

Expansionen av LKAB:s gruva i Kiruna innebär att stora delar av innerstaden måste flyttas. Fastighetsägarna MittNord har tagit fram en rapport med fokus på förhållandet mellan gruvbolag och den omlokaliserade befolkningen. Rapporten belyser expansionen och berörda personers intressen och rättigheter utifrån ett liknande exempel i Tyskland.

Av rapporten framgår att man i Tyskland, där man har stor erfarenhet av att flytta samhällen, försöker att göra ett sammanhållet förvärv av de samhällen som berörs. Vidare har man generellt sett haft en generös attityd mot de som berörs av gruvdriften. Tack vare de sammanhållna förvärven har man också en lång framförhållning som gör att många slipper sväva i ovisshet om sin framtid.


– LKAB borde lära sig av de exempel som finns på nära håll och ta ett samlat grepp och lösa in alla fastigheter som är berörda, säger Peter Sörman, vice VD Fastighetsägarna MittNord.
  – Om LKAB låter fastighetsägare och hyresgäster sväva i ovisshet om huruvida fastigheten ska förvärvas om 10, 20 eller 30 år, riskerar stora delar av Kiruna att förslummas. Fastighetsägande är till sin natur långsiktigt och behöver därför stabila och långsiktiga regler, fortsätter Peter Sörman.

Hänvisa gärna till rapporten och vänligen kontakta Peter Sörman för ytterligare kommentarer.


Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.