Skip to main content

Ljungby har största koldioxidutsläppen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 08:00 CET

Fjärrvärmebolagens koldioxidutsläpp varierar kraftigt mellan de som släpper ut minst och de som släpper ut mest. Värst är Ljungby. Det visar en ny undersökning från Fastighetsägarna där fjärrvärmebolagens klimatpåverkan undersökts.

Tillsammans med Uppsala och Västerås har Ljungbys fjärrvärmebolag de största utsläppen. Utsläppsnivåerna på de här orterna ligger betydligt över genomsnittet för de 60 undersökta fjärrvärmebolagen. Orsaken är att det som de eldar, den så kallade bränslemixen, till största delen består av torv, avfall och fossila bränslen.

– Ljungby Energi marknadsför fjärrvärmen som ett miljöklokt val, men tyvärr har Ljungby Energis förbränning av hushållsavfall och träbränslen inte visat sig vara det mest miljövänliga. Vi ser gärna att man jobbar för att få ned koldioxidutsläppen. Det finns goda exempel runt om i landet där man lyckats betydligt bättre än i Ljungby, säger Elenor Cserpes, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.


Fakta om undersökningen

I rapporten Fjärrvärmen och miljö undersöks miljöpåverkan från 60 fjärrvärmebolag spridda över landet med både större och mindre fjärrvärmenät. Miljöpåverkan undersöks i form av koldioxidutsläpp i gram per producerade kWh fjärrvärme samt andel fossilt bränsle. Fjärrvärmens klimatpåverkan mäts genom att summera den koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan. I denna undersökning har vi enbart tittat på utsläpp från förbränningen samt hur stor andel fossila bränslen som används i respektive fjärrvärmenät.

Fjärrvärmebolag med högst koldioxidutsläpp

1.Ljungby 186 g/kWh
2.Uppsala 181 g/kWh
3.Västerås 162 g/kWh


Fjärrvärmebolag med lägst koldioxidutsläpp

1.Tyresö 0 g/kWh
1. Haninge 0 g/kWh
3. Värmdö 3 g/kWh


Fjärrvärmebolag som har störst minskning av koldioxidutsläpp

1.Uppsala -54 g/kWh
2.Täby -50 g/kWh
3.Skövde -40 g/kWh


Fjärrvärmebolag som har störst ökning av koldioxidutsläpp

1.Sollentuna +43 g/kWh
2.Västervik + 34 g/kWh
3.Landskrona +25 g/kWh
3. Huddinge + 25 g/kWh

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna Syd har drygt 2 300 fastighetsföretag inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.