Skip to main content

Lyssna på OECD – fortsatt tillväxt kräver fungerande bostadsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 13:51 CET

OECD:s generalsekreterare José Ángel Gurría. Foto: Hervé Cortinat.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD uppmanar återigen den svenska regeringen att genomföra verkningsfulla reformer på bostadsmarknaden för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och skapa långsiktig stabilitet i ekonomin. OECD har vid flera tillfällen under de senaste åren identifierat strukturella problem på bostadsmarknaden som långsiktigt hämmande för Sverige. Reformer på bostadsmarknaden har av samma skäl efterlysts av bland andra Internationella valutafonden (IMF) och EU-kommissionen, men även svenska myndigheter och experter. Det må vara politiskt bekvämt för en regering att avvisa råd från internationella institutioner, men det är ytterst tveksamt om det längre finns utrymme för det, anser Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Det är i den årliga granskningen av den svenska ekonomin som OECD återupprepar kravet på reformer av bostadsmarknaden. Utöver åtgärder mot hushållens skuldsättning framhåller OECD en reformering av hyressättningssystemet för att öka tillgången på hyresbostäder, främja rörligheten och uppnå ett bättre nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

– Det är inga nya rekommendationer från OECD. Inte heller problemen på svensk bostadsmarknad är nya. De har bara vuxit i omfattning. Att nu följa OECD:s rekommendationer framstår därför som ett baskrav på regeringen, säger Martin Lindvall och fortsätter.

– Att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad är angeläget för att främja integration, sysselsättning och välfärd. Råden från internationell och nationell expertis är samstämmiga och har inte gått de svenska partierna förbi. Från branschens sida hoppas vi därför att reformförslag kring skatter och hyressättning som är ekonomiskt nödvändiga också har förutsättningar att bli politiskt möjliga, avslutar Martin Lindvall.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 17 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.