Skip to main content

Mälarenergi fortfarande i topp trots minskade utsläpp

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:22 CET

Mälarenergi mer än halverade användningen av fossilt bränsle vid sin fjärrvärmeproduktion mellan 2013 till 2014. Det avspeglas också i mängden koldioxidutsläpp som på samma tid minskade med drygt 17 procent. Ur ett miljöperspektiv har Mälarenergis fjärrvärme trots det svårt att hävda sig visar Fastighetsägarnas årliga fjärrvärmerapport, där bara Vattenfall i Uppsala och Ljungby Energi släpper ut mer koldioxid per kilowattimme.

Rapporten jämför koldioxidutsläpp, prisnivå och prisökningstakt hos 60 fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmeproduktionens klimatpåverkan, som är en viktig parameter i rapporten, visar på mycket stora skillnader. Värmdö till exempel, släpper bara ut tre gram koldioxid per kilowattimme medan motsvarande siffra för Uppsala är 181 gram. Sämst är Ljungby Energi som har ökat mängden koldioxidutsläpp från 176 gram per kilowattimme till 186 gram. Jämförelsen gäller åren 2013 och 2014.

– Mälarenergi har minskat utsläppen av koldioxid från fjärrvärmeproduktionen vilket är positivt. Utsläppen per kilowattimme har sjunkit från 196 gram år 2013 till 162 gram år 2014. Mängden koldioxidutsläpp är dock fortfarande stor och bara Vattenfall i Uppsala och Ljungby Energi släpper ut mer av jämförda kommuner i rapporten, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

Även prisfaktorn har en betydande roll i rapporten eftersom fjärrvärmen säljs på en monopolliknande marknad vilket ger kunderna inga eller väldigt få alternativ till fjärrvärme. Detta avspeglas tydligt i prissättningen som visar på stora skillnader.

Mälarenergi har sista åren höjt sitt pris ganska kraftigt, så även till förra året med nästan 5 procent. I Västerås kostar det omkring 820 kronor per månad att värma upp en trerumslägenhet vilket är en bit under snittet i Sverige. Lägst pris finns i Luleå där det kostar 550 kronor per månad att värma en trerumslägenhet. Högsta priset för fjärrvärme tas ut i Lund – 1 073 kronor per månad och lägenhet.

– Fjärrvärmeleverantörerna måste ha kundvänliga prismodeller med så hög andel rörligt pris som möjligt så att effektiviseringar och mindre förbrukning bidrar till mindre klimatpåverkan. På sikt måste Sverige få ett regelverk som möjliggör konkurrens på marknaden så att leverantörernas monopol utmanas och kundernas position stärks, säger Andreas Sjöberg.

För ytterligare information kontakta Andreas Sjöberg,
070-654 03 22 eller andreas.sjoberg@fastighetsagarna.se

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.

Bifogade filer

PDF-dokument