Skip to main content

Malmö i topp i storstadsjämförelse

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:00 CEST

De mest gynnsamma förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag finns i Malmö visar den undersökning som jämför fastighetsföretagarklimatet i Sveriges tre största städer. Men trenden är negativ i både Stockholm, Göteborg och Malmö.


För tredje gången har Fastighetsägarna låtit Demoskop genomföra en undersökning om hur fastighetsföretagen upplever att det är att driva sin verksamhet i Sveriges tre största städer. Det är även tredje gången som Malmö hamnar i topp i storstadsjämförelsen. Undersökningen granskar bland annat hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

Den generella trenden för de tre städerna är att index sjunker. När mätningarna startade år 2009 var storstadsindex 100. Vid den senaste mätningen har det sjunkit till 89.

Ett bra fastighetsföretagarklimat gynnar kommunen på olika sätt, inte minst tillväxten. Fastighetsföretagen är en viktig tillväxtmotor för både nybyggnation, utveckling av stadskärnan, utbyggd infrastruktur och företagsetableringar på orten. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän uppmärksammar den nedgående trenden, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

En majoritet av de tillfrågade anser att det är en god investering att köpa fastigheter i storstäderna.  Men mest nöjda är fastighetsföretagen med de allmänna kommunikationerna. Generellt får dock politikerna underkänt i undersökningen, oavsett vilken partifärg som styr kommunen. I Stockholm och Göteborg är missnöjet störst, där är bara 21 procent respektive 22 procent mycket eller ganska nöjda med kontakterna med politikerna. I Malmö är motsvarande siffra 27.

Med tanke på den akuta bristen på bostäder i Sveriges storstäder är de låga värdena i plan-, bygg- och handläggningsfrågor alarmerande. Det är allvarligt eftersom det är just dessa frågor som ofta är avgörande för nyinvesteringar i bostäder och lokaler. I både Stockholm och Göteborg anser knappt en tredjedel av fastighetsföretagen att kommunens hantering av plan- och byggärenden fungerar smidigt. Motsvarande andel i Malmö är hälften, och här går trenden uppåt sedan föregående år, säger Göran Höckert.

I tio av tolv frågor som fastighetsföretagen har fått svara på är tongångarna mest positiva i Malmö. I Göteborg är man mindre positiv och har näst högst värde i sju av tolv frågor. Stockholm får sämst betyg i åtta av tolv frågor. 


Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna Syd har drygt 2 300 fastighetsföretag inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.