Skip to main content

Malmö i topp i storstadsjämförelse, Göteborg och Stockholm tätt efter

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:00 CEST

De mest gynnsamma förutsättningarna för att bedriva fastighetsföretag finns i Malmö. Men fortfarande är det inte tillräckligt bra. Det visar den undersökning som jämför fastighetsföretagarklimatet i Sveriges tre största städer. I Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter missnöjet att öka.

För tredje gången har nu Fastighetsägarna låtit Demoskop genomföra en undersökning om hur fastighetsföretagen upplever att det är att driva sin verksamhet i Sveriges tre största städer. Undersökningen granskar bland annat hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

Den generella trenden för de tre städerna är att index sjunker. När mätningarna startade år 2009 var storstadsindex 100. Vid den senaste mätningen har det sjunkit till 89.

- Med tanke på den akuta bristen på bostäder i Sveriges storstäder är de låga värdena i plan- bygg och handläggningsfrågor alarmerande. I både Stockholm och Göteborg anser knappt en tredjedel av fastighetsföretagen att kommunens hantering av plan- och byggärenden fungerar smidigt. Motsvarande andel i Malmö är knappt hälften. Det är allvarligt eftersom det är just dessa frågor som ofta är avgörande för nyinvesteringar i bostäder och lokaler, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR.

En majoritet av de tillfrågade anser att det är en god investering att köpa fastigheter i storstäderna. Men mest nöjda är fastighetsföretagen med de allmänna kommunikationerna. Generellt får dock politikerna underkänt i undersökningen, oavsett vilken partifärg som styr kommunen. I Stockholm är missnöjet störst, där är bara 21 procent mycket eller ganska nöjda med kontakterna med politikerna. i Malmö är motsvarande siffra 27 och i Göteborg 22.

- Människor bor, arbetar och handlar i stor utsträckning i byggnader som ägs och förvaltas av privata eller kommunala hyresvärdar. Det gäller därför för branschen att ta sitt samhällsansvar, men också att samarbetet med kommunen fungerar. Därför ser vi med oro på den här utvecklingen, säger David Björnberg.

I tio av tolv frågor som fastighetsföretagen har fått svara på är tongångarna mest positiva i Malmö. I Göteborg är man något mindre positiv och har näst högst värde i sju av tolv frågor. Stockholm får sämst betyg i åtta av tolv frågor.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.