Skip to main content

Modern avfallshantering kan ge plats åt nya bostäder och bättre stadsmiljö

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 08:00 CET

I dag presenteras en ny studie som visar effekterna av en modern avfallshantering i Stockholm. I den jämförs manuell insamling med stationär sopsug. Resultatet visar att den fastighetsyta som skulle behövas vid en förändrad manuell insamling istället kan användas effektivare, exempelvis till studentlägenheter.

- Dagens avfallshantering påverkar i hög grad den lokala stadsbilden. Förutom att den bidrar till trafik, buller och luftföroreningar, ställs höga krav på arbetsmiljö vilket kan skapa problem i enskilda fastigheter och leda till att värdefull yta används till annat än bostäder och lokaler, säger Karin Karlsbro, hållbarhetschef hos Fastighetsägarna Stockholm.

Storskaliga stationära sopsugar installeras oftast vid nya stadsutvecklingsprojekt. Nu har ny teknik förbättrat möjligheterna att installera dem även i anslutning till befintlig bebyggelse. 

- Studien visar på fördelarna för både fastighetsägare, staden och miljön om man installerar sopsug i gatuplanet i jämförelse med manuell kärlhantering, säger en av rapportförfattarna, Mattias Widell.

Rapporten är framtagen av Envac Scandinavia AB, med stöd från Stockholm Vatten Avfall AB, Fastighetsägarna Stockholm och Linköpings universitet. Arbetet har finansierats av Vinnova.

Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra 4500 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag och kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Tillsammans har de drygt 10 000 fastigheter där det bor en halv miljon människor. Våra medlemmar är en viktig del i samhällsbygget och våra investeringar gör Stockholm till en attraktiv storstad – inte bara för alla som bor här idag, utan för våra barn, och alla som vill komma hit i framtiden.