Skip to main content

Nu får alla stockholmare möjlighet att påverka stadens bortglömda ytor

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 08:00 CET

Igår lanserades en handbok om medborgardriven stadsutveckling i Stockholms stad. Bakom projektet står Fastighetsägarna Stockholm som med hjälp av arkitektkontoret White och Stockholms stad har tagit fram en handbok som ska inspirera och guida stockholmarna till att själva påverka stadslivet i staden. Handboken beskriver på ett konkret sätt hur man skaffar de tillstånd som krävs för att genomföra ett projekt med tillfällig arkitektur, och bjuder på kreativa tips och inspiration.

– Vi vill hjälpa stockholmarna påverka sin närmiljö. Handboken ger dem makten att ta saken i egna händer genom att enkelt leda dem genom hela processen, från idé till succé. Nu kan privatpersoner, bostadsrättföreningar, fastighetsägare, näringsidkare och andra utveckla lägen tillsammans. Nu kan alla vara med och bidra till ett bättre Stockholm, säger Billy McCormac VD Fastighetsägarna Stockholm.

Handboken lanserades under gårdagen samtidigt som trafiknämnden fattade flera beslut som gör det lättare att genomföra den här typen av medborgardrivna aktiviteter. Bland annat behandlade nämnden nya upplåtelsetaxor som gäller från den 1/7 samt mera flexibla sätt att hyra stadens offentliga mark. Mindre evenemang utan reklam som tidigare betalade avgift får nu nolltaxa för att öka kulturutbudet i hela staden. Nya kategorier införs för bland annat tillfälliga parker på bilparkeringsplatser.

– Vi vill demokratisera bortglömda ytor i staden genom att skapa tillfälliga arenor för möten och aktiviteter, utan kostnad och öppna för alla. Vi hoppas att den här handboken uppmuntrar fler att vara med och utforma vårt gemensamma stadsrum, säger Ulla Bergström, kontorschef för White arkitekter i Stockholm och en av samarbetspartnerna i handboken.

Handboken stämmer mycket väl överens med Stockholms stads ambitioner om att främja ett rikare stadsliv och skapa trivsammare miljöer. Detta nya koncept går under namnet Levande Stockholm. Här ingår allt från serveringsplatser på parkeringsplatser och tillfälliga pop-up parker till bredare trottoarer och fler gågator och sommargågator.

– Jag välkomnar Fastighetsägarna Stockholms handbok för hur det offentliga rummet kan utvecklas. Vi från staden ger möjligheterna att skapa ett mer levande Stockholm med mer flexibla taxor, nu hoppas jag att medborgarna och näringslivet kan fylla detta utrymme, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Handboken finns som en nedladdningsbar pdf på Fastighetsägarna Stockholms hemsida:

http://bit.ly/handbok-medborgardriven-stadsutveckling

Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra 4500 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag och kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Tillsammans har de drygt 10 000 fastigheter där det bor en halv miljon människor. Våra medlemmar är en viktig del i samhällsbygget och våra investeringar gör Stockholm till en attraktiv storstad – inte bara för alla som bor här idag, utan för våra barn, och alla som vill komma hit i framtiden.