Skip to main content

Nu startar hyresförhandlingarna i Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 09:30 CEST

Branschorganisationen Fastighetsägarna tar idag initiativ till att påbörja hyresförhandingarna med Hyresgästföreningen inför nästa års hyresjusteringar i Göteborgsregionen. I år är siktet inställt på att få en överenskommelse i god tid före årsskiftet så att hyresgästerna slipper retroaktiva höjningar.

I och med att ett påkallande skickats till Hyresgästföreningen drar förhandlingarna inför nästa års hyresjusteringar igång på allvar. Fastighetsägarna företräder medlemmar som tillsammans har nästan 45 000 lägenheter. Sammanlagt berörs närmare 100 000 hyresgäster.

-Vi har en bra dialog med Hyresgästföreningen och vi bedömer att de har samma ambition som oss att bli klara före årsskiftet, säger Lars Stjernfelt, affärschef på Fastighetsägarna GFR.

För de flesta hyresgäster börjar den nya hyran gälla från årsskiftet.

-Vår ambition är att vi ska ha ett likartat system för alla hyresgäster där hyresändringsdatum alltid är den 1 januari, säger Lars Stjernfelt.

Fastighetsägarnas vill få till stånd större spridningar i hyresnivåerna. I Göteborg arbetar parterna utifrån ett system som kallas Kvalitetshyra. I systemet tar Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna hänsyn till olika kvaliteter i boendet, som läge, standard och förvaltningskvalitet när den nya hyran förhandlas. Skillnader i områden ska speglas i hyran, liksom skillnader mellan fastigheter i samma område.

-Det ska löna sig att vara en bra fastighetsägare som erbjuder ett bra boende med bra standard och en god förvaltning. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på hyresgästernas värderingar kommer att bidra till en bättre fungerande hyresmarknad, säger Lars Stjernfelt.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.