Skip to main content

Politikernas bästa tips till bostadslösa: ställ dig i kö

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 08:00 CEST

Ställ dig i bostadskö. Det är politikernas svar på frågan ”Vad skulle du ge för råd till ett ungt par som vill ha bostad i Stockholm eller någon annan tillväxtregion?” Bostadsfrågan ligger också Jan Lindholm (MP) från Dalarna varmast om hjärtat. Med 35 motioner står han för över hälften av alla bostadspolitiska motioner under mandatperioden. Det visar en granskning Fastighetsägarna gjort inför valet den 14 september.

Den klassiska frågan om vad ett ungt par ska göra för att få en bostad ställdes första gången till Tage Erlander i en tv-sänd debatt inför kommunalvalet 1966. Hans svar, att de skulle ställa sig i bostadskö, bidrog till att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan mellankrigstiden. Inte mycket har hänt sedan dess. Bostadsbristen är fortfarande en av de viktigaste frågorna för landets politiker att lösa.

Oavsett partifärg tycks civilutskottets ledamöter vara överens om vad man bör göra på kort sikt; rösta på oss och ställ dig i bostadskö. Andra tips är att vara aktiv i sitt sökande, titta på områden utanför storstan, spara till en kontantinsats och söka andrahandskontrakt. På lång sikt handlar det om att få fart på byggandet genom mindre regelkrångel och snabbare byggprocesser.

- Bostadsbristen tycks nästan ha blivit accepterad som ett normaltillstånd. Det är oacceptabelt när företagen står på kö för att få bygga. Det krävs mod, politisk vilja och sannolikt en blocköverskridande överenskommelse för att komma tillrätta med grundproblemen på marknaden, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Fastighetsägarnas granskning visar också att bostadsfrågan ligger Jan Lindholm (MP) varmast om hjärtat. Vid en jämförelse visar det sig att han lagt 35 egna motioner i ämnet, vilket motsvarar drygt hälften (59 procent) av alla bostadspolitiska egenmotioner under mandatperioden. Hälften av ledamöterna har inte lagt någon bostadspolitisk motion alls under de senaste fyra åren.

- Denna mandatperiod kännetecknas av intensivt utredande av bostadsmarknadens förutsättningar. Oavsett valutgång hoppas jag att vi nu får se krafttag för att förändra situationen på bygg- och bostadsmarknaden, säger Rudolf Antoni.


Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.