Skip to main content

Reducera inte hyresrättens betydelse i hyresförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 10:05 CEST

Från Fastighetsägarna hoppas vi att årets hyresförhandlingar skall präglas av en konstruktiv dialog och ett ansvarstagande där man lyfter blicken och ser vilken viktig samhällsroll hyresrätten faktiskt har.

I Stockholm valde Hyresgästföreningen att frånträda förhandlingarna med motiveringen att parterna stod för långt ifrån varandra. Det var ett överraskande besked då förhandlingarna sedan påkallandet fortlöpt väl.

Däremot är HGF:s beslut ingen unik händelse i sig. Tvärtom cementerar det uppfattningen om att vi har ett hyresförhandlingssystem som inte fungerar. Ett system som öppnar för utdragna uppgörelser där hyresgäster tvingas vänta länge på besked om hyresnivåerna och dessutom riskerar retroaktiva hyreshöjningar. Och där fastighetsägare i brist på besked om sina ekonomiska förutsättningar avstår investeringar, vilket i förlängningen inte bara påverkar bostadsmarknaden utan bromsar utvecklingen av våra städer.

Det finns goda argument för en måttlig justering av hyrorna uppåt. Som hyresvärdarnas fortsatta strävan att bibehålla en god förvaltningskvalitet med offensiva satsningar på underhåll och renoveringar. Vi är nämligen helt övertygade om att de som väljer att bo i hyresrätt också vill bo i väl underhållna fastigheter med modern standard och tillgång till bra service. Hyresrätten skall inte vara ett ”andra klassens boende” vilket det riskerar att bli om hyresvärdarna inte ges möjlighet att underhålla och utveckla sina fastigheter.

Alla tjänster och nyttigheter kostar och det är hyran som ska täcka dessa kostnader – för värme, vatten, avlopp, el och renhållning. Samtidigt vet vi att lönerna ökar varje år liksom priset för olika tjänster och nyttigheter. Även om vi har en historiskt ovanlig ekonomisk situation i Sverige så kommer lönerna öka även 2017 och därmed också kostnaderna för hyresvärdarna. Genom att måttligt justera hyresnivåerna 2017 ges de förutsättningar att även i fortsättningen kunna erbjuda hyresgästerna god förvaltningskvalitet och service.

Ett motsatt resultat, det vill säga om hyresvärdar anser att resultaten i de årliga förhandlingarna över tid inte skapar sådana förutsättningar, kommer intresset för att äga och förvalta hyresbostäder att avta. Då förstärks rådande situation med hög bostadsbrist vilket främst drabbar dem som i dag står utanför bostadsmarknaden.

Hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad och utvecklingen av våra städer får inte reduceras i hyresförhandlingarna. Vi bjuder in Hyresgäströrelsen till seriösa, reella förhandlingar för att gemensamt utveckla hyresrätten som boendeform och utveckla den som ett reellt långsiktigt alternativ för att bryta omvandlingen till bostadsrätter.

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.