Skip to main content

Samlad uppgörelse med hänsyn till fastighetsägare och hyresgäster ett måste i Kiruna

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:08 CEST

- Staten kunde ha övervägt särskild lagstiftning för Kiruna eller agerat samlande genom myndigheterna, men det ser ut som att stadsflytten främst fått bli en fråga för kommunen och för LKAB. Och taktpinnen ligger hos LKAB.

Så säger Ulf Jensen, professor vid Lunds universitet, som på uppdrag av Fastighetsägarna MittNord har analyserat stadsflytten i Kiruna i förhållande till tidigare genomförda relokationer i Tyskland. 

Den stora frågan i Kiruna är hur man beräknar marknadsvärdet på fastigheter där byggnaderna skall försvinna. I avtalen med kommunen och Svenska kyrkan har LKAB åtagit sig ett omfattande ansvar för kulturbyggnader som Stadshuset och kyrkan. Men hur ska övriga fastigheter hanteras? Kommer ersättningarna att räcka till nybyggnation i den nya stadsdelen?

– I Tyskland är det som verkligen styr ersättningsnivåerna att gruvbolagen betalar mer än vad lagen kräver. De gör det för att inte förstöra branschens rykte och för att ordna med lösningar i en komplicerad situation som samhället kan acceptera. Den sammanfattningen är av stort intresse för hur man borde betrakta effekterna av flyttningen av Kiruna centrum, säger professor Ulf Jensen.

Också hyresgästerna drabbas och behöver ersättas på något vis. En hyresvärd råder inte över händelser som expropriation och inlösen. Hyresgästerna är istället berättigade till ersättning från den som exproprierar, i fallet Kiruna alltså LKAB eller Statens fastighetsverk, men hyresgästerna får sannolikt nöja sig med ersättning för så kallad övrig skada, exempelvis flyttkostnader.

Lokalhyresgäster har en bättre ställning. Marknadshyran varierar på ett annat sätt än bruksvärdeshyror och det betyder att ersättning för ny, högre hyra på annat håll är fullt möjlig. Övrig skada som drabbar rörelsen skall också ersättas och sådan kan bli hög. 

Det är i såväl fastighetsägarnas som LKAB:s intresse att genomföra en samlad uppgörelse, där hänsyn tas till fastighetsägare och hyresgäster.

Jensen betonar i sin analys att taktpinnen ligger hos LKAB.

-Det vore märkligt om man river och flyttar stadshus, kyrka och skola, men låter de privatägda husen stå kvar som om ingenting hänt, säger Jensen.

Läs Ulf Jensens fullständiga rapport genom att spara filen nedanför.

För frågor om rapporten eller Fastighetsägarnas engagemang i Kiruna med anledning av stadsflytten, kontakta Peter Sörman, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord, 070-581 19 99, peter.sorman@mittnord.fastighetsagarna.se.


Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.