Skip to main content

Skatteförslag hotar investeringar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 08:30 CEST

Åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska produktionen av hyresbostäder och kommersiella
lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Hälften av dessa kommer att minska 
produktionen med mer än 60 procent. Var fjärde kommer i princip att stoppa all produktion. Det 
framgår av en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit göra. 

I juni lade Förretagsskattekommittén fram sitt slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad 
effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)”. I betänkandet föreslås bland annat att möjligheten till 
ränteavdrag inom bolagssektorn begränsas kraftigt. Förslagen kombineras med en sänkning av 
bolagsskatten. 

Förlorarna är de branscher och företag som lånar pengar för att bedriva sin verksamhet. Det drabbar 
i synnerhet lågavkastande företag. Dit hör många företag i fastighetsbranschen, som investerar i 
produktion av hyresbostäder och kommersiella fastigheter, där tidsspannet mellan investering och 
hyresintäkterna är mycket lång. För fastighetssektorn rör det sig, enligt kommitténs beräkningar, om 
en kostnadsökning på 3,2 miljarder kronor.

– Enligt vår enkät kommer kommitténs förslag att påverka produktionen av fastigheter mycket kraftigt. I en situation där det råder omfattande bostadsbrist vore det mycket olyckligt, säger Ulla Werkell, skatteexpert hos Fastighetsägarna Sverige. 

Hon betonar att förslaget också kommer att slå hårt mot all typ av verksamhet som kräver stora lån för att förverkligas. Det gäller bland annat fastigheter för kontor och butiker, men även infrastruktur i allmänhet. 

– En annan viktig grupp som kan drabbas är nystartade innovationsföretag. Ibland kan man få intrycket att alla har riskkapital i ryggen. Men de flesta är beroende av lån. Eftersom det ofta dröjer innan de börjar tjäna pengar, kommer förslaget att vara förödande även för dem, säger Ulla Werkell. 

Fastighetsägarnas enkät har besvarats av 326 fastighetsföretag i 28 städer.

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger Fastighetsägarnas medlemmar ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument