Skip to main content

Slutade elda med olja – minskade drastiskt utsläppen av koldioxid

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 10:19 CET

Sundsvall Energi har vid sin fjärrvärmeproduktion på ett år minskat utsläppen av koldioxid med 32 procent.

– Vi har slutat elda med olja och tar till vara på så mycket spillvärme som möjligt, förklarar marknadschefen Marcus Hedman.

Fastighetsägarnas årliga fjärrvärmerapport jämför koldioxidutsläpp, prisnivå och prisökningstakt hos 60 fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmeproduktionens klimatpåverkan, som är en viktig parameter i rapporten, visar på mycket stora skillnader. Värmdö till exempel, släpper bara ut tre gram koldioxid per kilowattimme medan motsvarande siffra för Uppsala är 181 gram. Den största miljöboven är Ljungby Energi som har ökat mängden koldioxidutsläpp från 176 gram per kilowattimme till 186 gram. Jämförelsen gäller åren 2013 och 2014.

Sundsvall Energi hör till de leverantörer som avsevärt minskat mängden koldioxidutsläpp – från 123 gram per kilowattimme till 84.

– Vi är förstås jättestolta över den utvecklingen. Att vi lyckats med det beror på att vi upphört att elda med olja och tar till vara på så mycket spillvärme som möjligt. För några år sedan eldade vi cirka 30 000 kubikmeter på årsbasis och i dag endast en liten mängd för att hålla förbränningsvärmenvid upp och nedeldning. Där tittar vi på andra alternativ för att bli ännu bättre, säger Marcus Hedman, marknadschef på Sundsvall Energi.

För även om Sundsvall Energi minskat utsläppen av koldioxid vid sin fjärrvärmeproduktion kan man bli bättre.

– Det är vår strävan. Samtidigt tar vi hand om stora mängder avfall från andra kommuner och därmed ansvaret för deras koldioxidpåverkan. Vi tar hand om återvinningen på bästa möjliga sätt och jag tror dessutom att vi är ensamma i landet om att tvätta vår aska så att den klarar miljökraven. Det vill säga att vi avlägsnar och koncentrerar gifterna som finns kvar efter förbränningsprocessen, säger Marcus Hedman.

Även prisfaktorn har en betydande roll i fjärrvärmerapporten eftersom fjärrvärmen säljs på en monopolliknande marknad vilket ger kunderna inga eller väldigt få alternativ till fjärrvärme. Detta avspeglas tydligt i prissättningen som visar på stora skillnader.

Sundsvall Energi har de sista åren sänkt sitt pris. I Sundsvall kostar det omkring 890 kronor per månad att värma upp en trerumslägenhet. Lägst pris finns i Luleå där det kostar 550 kronor per månad att värma en trerumslägenhet. Högsta priset för fjärrvärme tas ut i Lund – 1 073 kronor per månad och lägenhet.

– Fjärrvärmeleverantörerna måste ha kundvänliga prismodeller med så hög andel rörligt pris som möjligt så att effektiviseringar och mindre förbrukning bidrar till mindre klimatpåverkan. På sikt måste Sverige få ett regelverk som möjliggör konkurrens på marknaden så att leverantörernas monopol utmanas och kundernas position stärks, säger Fastighetsägarna MittNords marknadsområdeschef Andreas Sjöberg.

För ytterligare information kontakta Andreas Sjöberg,
070-654 03 22 eller andreas.sjoberg@fastighetsagarna.se

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.

Bifogade filer

PDF-dokument