Skip to main content

Start för arbetet med ny hyressättningsmodell i Ystad

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 08:00 CEST

I dagarna kommer 3000 hyresgäster i Ystad att få en enkät i sin brevlåda med frågor om sitt boende. Avsändare är Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd som kommit överens om att ta fram en ny modell för hur bostadshyrorna ska bestämmas i Ystads kommun.

Målet är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet. Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund, och avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran.

– Vi är positiva till att bostadskonsumenternas värderingar ska speglas bättre i Ystad och att hyressättningen blir mer transparent och begriplig. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Louise Sahlsten, fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd.

Det är inte enbart enkäten som kommer att ligga till grund för den nya hyressättningsmodellen. Även lägenheternas standard och storlek, fastighetens standard och läget kommer att vägas in.

I nästa steg kommer också vissa hyresgäster att få göra en lägenhetsdeklaration. Lägenheter och fastigheter kommer också att besiktigas för att bedöma standarden, så att modellen utgår från de lokala förutsättningarna i Ystad.

Hur de olika faktorerna och parametrarna sedan värderas kommer Ystadbostäder, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd att förhandla och komma överens om tillsammans.

Arbetet med att ta fram hyressättningsmodellen beräknas vara klart 2019. Modellen kommer att gälla för bostadslägenheterna både i det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder och hos de privata fastighetsägarna i kommunen.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.