Skip to main content

Svea Hovrätt: Lägesfaktorn fortfarande undervärderad vid hyressättning

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 12:07 CEST

I dag den 2 maj har Svea Hovrätt avslagit Fastighetsägarna Stockholms yrkande att lägesfaktorn ska få större genomslag vid hyressättning. Domen visar att 2011-årshyresreform är tandlös, säger chefsjurist Marie Öhrström.

Den 1 januari 2011 kom en reform av hyreslagen som syftade till en mer rättvis hyressättning med hyror som bättre motsvarande de boendes värderingar. Även kommunägda bostadsföretag skulle drivas affärsmässigt och hyressättningen skulle inte längre ha självkostnadsprincipen som utgångspunkt. De kommunägda bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffades också. Reformen har dock inte påverkat hyressättningen. Det är bakgrunden till att Fastighetsägarna Stockholm gick till Hyresnämnden för att få vägledning i frågan vilken betydelse lägesfaktorn ska ha vid fastställande av hyra i Stockholms innerstad.

Fastighetsägaren och Fastighetsägarna Stockholm yrkade en höjning med i snitt 10 procent, fördelat under en treårsperiod, för den aktuella fastigheten på Kungsholmen.

Den 19 april 2013 beslutade dock Hyresnämnden att avslå yrkandet och fastighetsägaren och Fastighetsägarna Stockholm överklagade beslutet till Svea Hovrätt. Men i dag avslog Svea Hovrätt överklagan. 

 – Domslutet ger ett tydligt besked. 2011-års reform är otillräcklig och cementerar de oskäligt låga
hyresnivåerna i Stockholms innerstad där efterfrågan på hyresrätter är oerhört stark. Det är orimligt och återspeglar inte bostadskonsumenternas värderingar, säger Marie Öhrström, chefsjurist, Fastighetsägarna Stockholm.

– Vi vet nu att reformen tyvärr inte kommer att leda till en väl fungerande hyresmarknad i Stockholm. Något som är djupt olyckligt med tanke på den skriande bostadsbrist som råder här, avslutar Marie.