Skip to main content

Systemfel bakom kollapsade hyresförhandlingar

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 09:50 CET

Fler än 43 000 hushåll drabbas när hyresförhandlingar igår bröt samman i Göteborg. I hela landet handlar det om hundratusentals hyresgäster som får vänta på besked om nya hyror, när det inte går att nå uppgörelser inom ramen för det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Systemet saknar helt arbetsmarknadens stupstockar, medlingsinstitut och möjlighet till stridsåtgärder. Det är huvudorsaken till att uppgörelser inte nås. Systemet bör omgående förändras.

Under hösten och vintern har många fastighetsägare på nytt upplevt att Hyresgästföreningen fördröjer hyresförhandlingar. Det innebär att hyresgästerna får vänta orimligt länge på besked om sin hyra för det kommande året. Samtidigt får fastighetsägare inga besked om de ekonomiska förutsättningarna för ett verksamhetsår som redan påbörjats.

– Det är oacceptabelt att hyresförhandlingarna återkommande kan fördröjas av Hyresgästföreningen utan att det får några konsekvenser. Hyresförhandlingarna jämförs ofta med arbetsmarknadens förhandlingsstruktur, men arbetsmarknadens medlingsinstitut och stridsåtgärder finns inte på hyresmarknaden. Här har i stället en part, Hyresgästföreningen, i praktiken möjlighet att dra ut på förhandlingarna tills motparten ger upp. Därför är vår enda möjlighet att komma ur det låsta läget att avbryta förhandlingarna och låta hyresnämnderna avgöra hyresnivåerna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Nu väntar en lång juridisk process för både hyresgäster och fastighetsägare. Det kollektiva hyresförhandlingssystemet i sin nuvarande form visar återigen att det är en del av orsaken till de problem bostadsmarknaden dras med. Hyresförhandlingssystemet måste därför reformeras, säger Reinhold Lennebo.

– Vår utgångspunkt är att hyresgäster ska få bättre möjligheter att teckna individuella avtal med sin hyresvärd, om såväl hyresnivåer som om hur ofta och med vilken nivå hyran justeras. På så sätt skapas större förutsägbarhet och hyresgäster slipper den otrygghet som följer av återkommande segdragna förhandlingar och retroaktiva hyror. I väntan på större reformer behöver förhandlingssystemet omgående få tillgång till verktyg som påskyndar förhandlingsprocessen, med stupstockar och medlingsfunktion, säger Reinhold Lennebo.

I veckan bjöd regeringen in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken. Ett initiativ som välkomnas av Fastighetsägarna.

– Vi har länge efterlyst blocköverskridande samtal om bostadspolitiken. Nu förväntar vi oss att det också leder till konkreta överenskommelser som även berör hyresmarknadens funktionssätt. Det krävs för att vi ska få en fungerande bostadsmarknad, avslutar Reinhold Lennebo. 

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger Fastighetsägarnas medlemmar ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.