Skip to main content

Uppåt för Helsingborgs cityhandel

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 12:40 CEST

Den totala omsättningen i Helsingborgs city ökade med 1,5 procent under förra året. Norr city ökade med 3,3 procent, medan Söder city under samma period backade med 4,5 procent. Bakom de positiva siffrorna för Norr city ligger bland annat ökad konsumtion av dagligvaror. Även upplevelsebaserad konsumtion som caféer, restauranger och hotell ökade. Det visar rapporten Cityklimatet som WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna Syd.

I Norr city ökade försäljningen av dagligvaror med 4 procent. Försäljningen av kläder, skor, hem- och fritidsvaror (sällanköpsvaror) minskade däremot med 1,7 procent. Motsvarande siffror för Söder city var en ökning gällande dagligvaror med 6,6 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 46,9 procent.

– Det är dramatiska siffror men förklaras av att Söderpunkten stängde för renovering vid årsskiftet 2014/2015. Trots det ökade omsättningen i Helsingborgs city som helhet. Det är glädjande eftersom stadskärnan har hård konkurrens från både e-handel och externhandel, säger Marie Enhörning, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Även den upplevelsebaserade konsumtionen ökar i city. Totalt ökade café- och restaurangnäringen sin omsättning med 7,6 procent i hela city. Det följer trenden de senaste åren där Helsingborgs caféer och restauranger tillsammans har ökat sin omsättning med drygt 100 miljoner sedan 2010. Norr citys caféer och restauranger ökade omsättningen med 10,6 procent medan Söder city minskade med 1,6 procent.

Även Helsingborgs hotell ökade sin totala omsättning med 3,4 procent under förra året.Omsättningen i tjänstsektorn som omfattar frisörer, hud- och skönhetsvård, kulturinstitutioner etc. ökade också med 7,4 procent.

– I den hårda konkurrensen från både externhandel och e-handel är det viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas genom samverkan mellan intressenterna i city. En viktig del i stadskärnornas utveckling är förtätning med bostäder som kan öka köpkraften. Andra möjligheter är att utveckla nya handelsytor och att locka till sig nyetableringar, säger Marie Enhörning.

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna Syd har drygt 2 300 fastighetsföretag inom Skåne, Blekinge och Kronobergs län.