Skip to main content

Vad är det för fel på hyresförhandlingarna?

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 07:00 CEST

Det svenska hyresförhandlingssystemet fungerar inte. Trots att lagen ändrades 2011 för att göra parterna på bostadsmarknaden mer jämbördiga, leder förhandlingarna fortfarande till resultat som gör att hyresrättens ställning på bostadsmarknaden hotas. I en ny rapport från Fastighetsägarna analyseras orsakerna bakom den negativa utvecklingen.

I rapporten ”Varför är det så svårt att komma överens?” beskrivs hur hyresrättens andel av fastighetsbeståndet i de svenska städerna har minskat under lång tid. Det viktigaste skälet till detta är att hyressättningssystemet hållit tillbaka hyresutvecklingen på ett sätt som successivt har urholkat intresset för att äga och förvalta hyresrättsfastigheter. Många hyresvärdar har valt att sälja sina fastigheter till bostadsrättsföreningar. På det viset har hyresvärdarna och deras hyresgäster delat på det övervärde som skapats av de nedpressade hyresnivåerna i städerna. Nyproduktionen har också kommit att inriktas mot bostadsrätter.

- Utvecklingen är mycket oroande. Under de senaste 40 åren har andelen hyresrätter i Stockholms innerstad fallit från 85 till 35 procent. Vi kan konstatera att det rådet kris för hyresrätten i huvudstaden, säger Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholms förhandlingschef.

Med 2011 års lagändringar gavs en möjlighet att bromsa trenden. Förändringarna innebar bl.a. att hyresförhandlingarna skulle baseras på hyresgästernas och de bostadssökandes allmänna värderingar istället för att, som tidigare, utgå från de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Trots detta har förhandlingarna fortsatt som tidigare. Det beror, enligt rapportförfattarna, på att förhandlingssystemet ger Hyresgästföreningen en unik maktposition. Hyresutvecklingen har därför hamnat på nivåer som gör det allt svårare för seriösa långsiktiga hyresvärdar att fortsätta verksamheten.

- Förhandlingarna om 2017 års allmänna hyreshöjning i Stockholm visar detta tydligt. Riksbanken räknar med en inflation på 1,8 procent nästa år. Vårt bud låg på 1,9 procent. Hyresgästföreningen vägrade att erbjuda mer än 0,7 procent i hyreshöjning. När vi ville fortsätta förhandla valde de att frånträda förhandlingarna. Det finns inget vi kan göra. Systemet gör att Hyresgästföreningen har ett veto, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

För att bryta hyresrättens negativa trend föreslås i rapporten att parterna ska följa lagstiftarens avsikt och låta hyresgästernas allmänna värderingar få påverka hyresutvecklingen, genom att bland annat ta hänsyn till disponibelinkomsternas utveckling.

- Ska vi nå dit måste vi som bostadsmarknadens parter ta vårt ansvar och sätta hyresrättens långsiktiga utveckling i fokus. Lyckas vi inte med det måste lagstiftningen ändras, säger Nathalie Brard. 

Fastighetsägarna Stockholm är branschorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholms län och på Gotland. Våra 4500 medlemmar spänner från börsnoterade fastighetsföretag och kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Tillsammans har de drygt 10 000 fastigheter där det bor en halv miljon människor. Våra medlemmar är en viktig del i samhällsbygget och våra investeringar gör Stockholm till en attraktiv storstad – inte bara för alla som bor här idag, utan för våra barn, och alla som vill komma hit i framtiden.