Skip to main content

Välkommen möjlighet till omstart i bostadspolitiken

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:55 CEST

Vi välkomnar Stefan Löfvens val av Peter Eriksson (MP) som ny bostadsminister. Eriksson har under sin karriär visat sig vara nyfiken, lyssnande och pragmatisk – viktiga egenskaper för att hantera utvecklingen på en bostadsmarknad i kris. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog om möjligheter och lösningar, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till dagens regeringsombildning.

– Ett enskilt statsråds betydelse ska vare sig över- eller underskattas. Ytterst är det den politik regeringen samlat bedriver som avgör hur bostadsmarknaden fungerar och utvecklas. Med det sagt är det önskvärt att Peter Eriksson får ett starkare mandat än vad hans föregångare som bostadsministrar haft. Flera avgörande frågor hanteras i praktiken av finans- och justitiedepartementen och kopplingen mot dessa måste vara stark, säger Reinhold Lennebo.

Strukturproblemen på bostadsmarknaden är välkända och har accelererat under det senaste året, med bostadsbrist i 240 av 290 kommuner, ett otillräckligt bostadsbyggande, ökad trångboddhet och en omfattande svarthandel med hyreskontrakt. Såväl svenska som internationella expertorganisationer har uppmanat regeringen att inleda reformer för att komma tillrätta med strukturproblemen på bostadsmarknaden.

– För att vända utvecklingen på bostadsmarknaden är det nödvändigt med en aktiv dialog med både privat näringsliv och offentligägda aktörer. Det måste även finnas en öppenhet för omvärdering och omprövning där den svenska bostadspolitiken inte längre svarar mot dagens utmaningar. Detta måste vara den nya bostadsministerns huvudfokus, avslutar Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger Fastighetsägarnas medlemmar ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.