Skip to main content

Vattenfall fortfarande i topp trots minskade utsläpp

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:17 CET

Vattenfall mer än halverade en redan låg användning av fossilt bränsle vid sin fjärrvärmeproduktion i Uppsala mellan 2013 och 2014. På samma tid minskades mängden koldioxidutsläpp med 23 procent. Ur ett miljöperspektiv har Vattenfalls fjärrvärme trots det svårt att hävda sig visar Fastighetsägarnas årliga fjärrvärmerapport, där bara Ljungby Energi släpper ut mer koldioxid per kilowattimme.

Rapporten jämför koldioxidutsläpp, prisnivå och prisökningstakt hos 60 fjärrvärmeleverantörer. Fjärrvärmeproduktionens klimatpåverkan, som är en viktig parameter i rapporten, visar på mycket stora skillnader. Värmdö till exempel, släpper bara ut tre gram koldioxid per kilowattimme. Sämst är Ljungby Energi som har ökat mängden koldioxidutsläpp från 176 gram per kilowattimme 2013 till 186 gram 2014. Jämförelsen gäller åren 2013 och 2014.

– Vattenfall i Uppsala har minskat utsläppen av koldioxid från fjärrvärmeproduktionen vilket är positivt. Utsläppen per kilowattimme har sjunkit från 235 gram år 2013 till 181 gram år 2014. Mängden koldioxidutsläpp är dock fortfarande stor och bara Ljungby Energi släpper ut mer av jämförda kommuner i rapporten, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord.

Även prisfaktorn har en betydande roll i rapporten eftersom fjärrvärmen säljs på en monopolliknande marknad vilket ger kunderna inga eller väldigt få alternativ till fjärrvärme. Detta avspeglas tydligt i prissättningen som visar på stora skillnader.

Vattenfall har höjt sitt pris det senaste året. I Uppsala kostar det omkring 970 kronor per månad att värma upp en trerumslägenhet vilket är en bit över snittet i Sverige. Lägst pris finns i Luleå där det kostar 550 kr per månad att värma en trerumslägenhet. Högsta priset för fjärrvärme tas ut i Lund – 1 073 kronor per månad och lägenhet.

– Fjärrvärmeleverantörerna måste ha kundvänliga prismodeller med så hög andel rörligt pris som möjligt så att effektiviseringar och mindre förbrukning bidrar till mindre klimatpåverkan. På sikt måste Sverige få ett regelverk som möjliggör konkurrens på marknaden så att leverantörernas monopol utmanas och kundernas position stärks, säger Andreas Sjöberg.

För ytterligare information kontakta Andreas Sjöberg,
070-654 03 22 eller andreas.sjoberg@fastighetsagarna.se

Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.

Bifogade filer

PDF-dokument