Skip to main content

Vem tar parti för bostaden?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 13:17 CEST

Få branscher är så beroende av politiska beslut som bostadshyresmarknaden. Regelverk och myndighetsbeslut finns på alla politiska nivåer och påverkar i hög grad våra medlemsföretags vardag.

Vi i Fastighetsägarna MittNord bestämde oss därför att göra en ordentlig kartläggning över hur valresultatet kan komma att påverka verksamheten för våra cirka 4000 medlemsföretag och deras hyresgäster. Givetvis är Fastighetsägarna partipolitiskt obundna och kommer inte förorda något parti, däremot ställer vi oss inte neutrala till politiska förslag och reformer som föreslås av enskilda partier. Vår grundinställning är också att politiska beslut ska fattas med långsiktighet, därför förordar vi uppgörelser som kan gälla oberoende av eventuella regeringsskiften.

– Ett reellt hot mot all nyproduktion av hyresrätter är förslagen på nya regler för bolagsskatt som Företagsbeskattningskommittén lagt fram. Förslaget innebär att högbelånad bolagsverksamhet, som fastighetsinvesteringar i regel är, ska beskattas hårdare. Detta kommer, om det genomförs, inte bara lägga en våt filt över nyproduktionen utan riskerar också att försätta mindre fastighetsföretag med högt belånade fastighetsinvesteringar på obestånd, säger Björn Söderholm. 

–  Partierna tycks tävla om vem som kan lova flest nya bostäder, men ingen verkar på allvar vilja förändra de krångliga regelverk, stelbenta hyressättningsmodell och orättvisa skatter som skapat bostadsbristen, säger Björn Söderholm, VD på Fastighetsägarna MittNord i samband med att rapporten ”Vem tar parti för bostaden” presenteras.

Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter.

Rapporten finns både som PDF och i tryckt form.


Om Fastighetsägarna MittNord
Fastighetsägarna MittNord är en regional intresseorganisation för fastighetsägare i Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborg, Dalarnas och delar av Östergötlands län. Vi representerar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter som det stora börsnoterade bolaget. Även bostadsrättsföreningar är medlemmar. Föreningen representerar mer än 4 000 fastighetsägare som tillsammans äger och förvaltar 13 000 fastigheter.Vårt uppdrag är att föra våra medlemmars talan. Vi är en röst och kraft att räkna med i debatten kring bostäder och fastigheter. Våra prioriterade näringspolitiska frågor är: rättvis hyressättning, rättvis beskattning och rättvis konkurrens.

Bifogade filer

Word-dokument