Skip to main content

"Vi välkomnar hyresnämndens beslut idag"

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 14:24 CET

Hyresnämnden gick idag helt på Fastighetsägarnas linje i rättsprocessen för 43 600 privata hyreslägenheter i Göteborg. Det innebär att arbetet med att pröva lägenheterna i hyresnämnden fortsätter som tidigare.

Vi välkomnar hyresnämndens beslut. Det är glädjande att hyresnämnden slagit fast att vi kan ha förlikningssamtal med motparten under tiden som den juridiska processen pågår. Vårt arbete fortsätter, säger Pia Grönquist, chefsjurist på Fastighetsägarna GFR.

De samtal som förts mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen var av informell karaktär. Därmed fortsätter det påbörjade arbetet med att pröva hyran för 43 600 lägenheter i Göteborg. Det stod klart när hyresnämnden idag meddelade sitt beslut som var helt i linje med vad Fastighetsägarna pläderade under gårdagens sammanträde. Hyresgästföreningen åberopade att de två protokollförda förlikningssamtalen skulle vara skäl för att formella förhandlingar enligt hyresförhandlingslagen har återupptagits. Så är alltså inte fallet. Inte heller kommer det faktum att Fastighetsägarna påkallat hyresförhandlingar för 2017 att påverka strandningen av 2016 års hyror

- Det är glädjande att hyresnämnden gick på vår linje. Det är inte acceptabelt att Hyresgästföreningen försöker förhala processen.

Det var i januari i år som Fastighetsägarna valde att låta hyresnämnden pröva hyran för 43 600 lägenheter i Göteborg. Hittills har endast ett fåtal lägenheter prövats i hyresnämnden.

- Det här tar redan lång tid. Vi har vid tre tillfällen föreslagit att hyresnämnden ska medla mellan parterna. Samtliga tillfällen har avvisats av Hyresgästföreningen. Det är beklagligt att Hyresgästföreningen inte vill ta sitt ansvar och medverka till en lösning. Under tiden som den här processen pågår byggs en hyresskuld upp hos hyresgästerna, säger Pia Grönquist.

Nästa prövning i hyresnämnden äger rum onsdagen den 23 november. 

Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 17 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.

Bifogade filer

PDF-dokument