Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 222 träffar

Fastighetsägarna lanserar ny GDPR-vägledning för bostadsrättsföreningar

Fastighetsägarna lanserar ny GDPR-vägledning för bostadsrättsföreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:11 CEST

Fastighetsägarna lanserar i dagarna en vägledning för bostadsrättsföreningar och deras behandling av personuppgifter enligt den nya GDPR-lagstiftningen. Med hjälp av vägledningen vill Fastighetsägarna underlätta för bostadsrättsföreningar att hantera sina personuppgifter på rätt sätt.

Nödvändigt men otillräckligt för bostäder till resurssvaga

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 12:55 CEST

I dag överlämnades betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar till bostadsminister Peter Eriksson. Utredaren Hanna Wiik föreslår bland annat en förändring av bostadsförsörjningslagen, med ansvar och uppgifter för Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna att gemensamt uppdatera problembilden och planera för en fungerande bostadsförsörjning som når alla.

SABO och Fastighetsägarna lanserar vägledningar för personuppgiftsbehandling enligt GDPR

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 08:00 CEST

Fastighetsägarna och SABO lanserar två gemensamma vägledningar för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av hyresbostäder samt vid kamerabevakning vid flerfamiljshus. Vägledningarna syftar till att skydda de boendes integritet och att utgöra ett stöd för hyresvärdar kring hur personuppgifter bör behandlas inför att bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft.

Många bostadsrättsföreningar är negativa till korttidsuthyrningar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:52 CEST

Allt fler av Stockholms bostadsrättsföreningar ställer sig negativa till att låta de boende hyra ut sin lägenhet genom förmedlingar som Airbnb. I en undersökning som Fastighetsägarna Stockholm har gjort bland sina bostadsrättsföreningsmedlemmar svarar 85 procent att de är negativa till korttidsuthyrningar, vilket är en ökning mot 2015 då motsvarande siffra låg på 68 procent.

Nyheter Visa alla 34 träffar

Projektet Huskvarna Södra får ytterligare stöd från Fastighetsägarna

Projektet Huskvarna Södra får ytterligare stöd från Fastighetsägarna

Nyheter   •   Nov 29, 2016 08:30 CET

Ökad attraktivitet, större stolthet, delaktighet och mer engagemang i samhället. Så kan man enkelt sammanfatta mål och syfte med stadsdelsutvecklingsprojektet Huskvarna Södra där Fastighetsägarna i dagarna stödjer projektet med nästan 140 000 kronor för projektets tredje och avslutande år.

​Nysatsning på Storgatan i Västervik

Nyheter   •   Nov 21, 2016 08:30 CET

Nu ska Storgatan i Västervik bli bättre. Det är branschorganisationen Fastighetsägarna som tillsammans med Västerviks kommun, Västervik handel och lokala fastighetsföretagare, ska skapa en samverkansmodell för Storgatan. För att planerna ska kunna förverkligas stöttar fastighetsbranschen projektet med totalt 325 000 kronor, varav 150 000 kronor från Fastighetsägarna GFRs utvecklingsfond.

​Stadskärnan i Karlstad ska bli mer attraktiv med stöd från Fastighetsägarna

​Stadskärnan i Karlstad ska bli mer attraktiv med stöd från Fastighetsägarna

Nyheter   •   Nov 18, 2016 08:30 CET

Fastighetsägarna i Centrum Karlstad har beviljats 200 000 kr från styrelsen i Fastighetsägarna GFR för att starta ett stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en mer attraktiv stadskärna med större utbud av handel och en ännu vackrare stadsmiljö. Satsningen påbörjas samtidigt som kommunens arbete med resecentrum och Tingvallsstaden.

Ny plan tas fram för Varbergs centrum

Ny plan tas fram för Varbergs centrum

Nyheter   •   Nov 16, 2016 09:35 CET

Nu ska utbudet och upplevelsemiljön i Varbergs stadskärna bli bättre. Det är Fastighetsägarna som tillsammans med Varbergs kommun, fastighetsföretagare, handelsförening och krögarförening ska ta fram en fördjupad vision för centrum. Fastighetsbranschen är med och stöttar projektet med totalt 335 000 kronor, varav 167 000 kronor från Fastighetsägarna GFRs utvecklingsfond.

Blogginlägg Visa alla 18 träffar

Elefanten står fortfarande kvar i rummet

Elefanten står fortfarande kvar i rummet

Blogginlägg   •   Jun 23, 2016 10:11 CEST

I veckan lanserade den rödgröna regeringen sitt förslag till lösning på bostadskrisen. Det föregicks av att Alliansen valde att lämna bostadssamtalen eftersom regeringen inte var villig att gå tillräckligt långt. I de förslag som nu finns vågar dock ingen part prata om det egentliga problemet till vår stela bostadsmarknad - ett förlegat hyressättningssystem.

"Det var helt rätt att stranda"

"Det var helt rätt att stranda"

Blogginlägg   •   Apr 26, 2016 08:38 CEST

"Igår kom nämndens första beslut. Hyreshöjningarna för 23 av de 25 första lägenheterna som prövats blir 1,2 procent, vilket är exakt vad vi yrkade för dessa lägenheter. Med andra ord visar prövningen att beslutet att stranda förhandlingarna var riktigt. Hyresgästföreningens sista förhandlingsbud var inte rimligt och hade ingenting med bruksvärdet att göra."

"Strandningen hade inte behövt ske om vi enats vid förhandlingsbordet, det är viktigt att komma ihåg"

"Strandningen hade inte behövt ske om vi enats vid förhandlingsbordet, det är viktigt att komma ihåg"

Blogginlägg   •   Apr 11, 2016 09:00 CEST

Efter tio förhandlingstillfällen och två försök att få till en medling återstod ingen annan väg än att avbryta förhandlingarna och låta en oberoende part, hyresnämnden, ta ställning till om de hyresnivåer vi yrkar på är rimliga. Vi har i förhandlingarna föreslagit höjningar från 0 till 5 procent, i snitt handlar det om 2,1 procent vilket motsvarar 126 kronor på en hyra på 6 000 kronor.

Hyresmarknadens politik och medielogik

Hyresmarknadens politik och medielogik

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 13:19 CET

Handlar de strandade hyresförhandlingarna för 43 000 hushåll i Göteborg om nationell politik eller lokal förhandlingstaktik? Och hur samspelar detta med dagens medielogik? Detta har hänt den senaste veckan.

Bilder Visa alla 36 träffar

Anna Wiking

Anna Wiking

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Andreas Winblad
Ladda ner
Storlek

8,19 MB • 3596 x 4971 px

Dennis Bucht, vd Fastighetsägarna GFR

Dennis Bucht, vd Fastighe...

Bilden är fri att använda och beskära för publicering i media. Fotografens namn Sofia Sabel ska anges.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sofia Sabel
Ladda ner
Storlek

4,04 MB • 5472 x 3840 px

Dennis Bucht, vd Fastighetsägarna GFR

Dennis Bucht, vd Fastighe...

Bilden är fri att använda och beskära för publicering i media. Fotografens namn Sofia Sabel ska anges.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sofia Sabel
Ladda ner
Storlek

4,41 MB • 5563 x 3708 px

Lars Stjernfelt, affärschef Fastighetsägarna GFR

Lars Stjernfelt, affärsch...

Bilden är fri att använda och beskära för publicering i media. Fotografens namn Sofia Sabel ska anges.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sofia Sabel
Ladda ner
Storlek

3,53 MB • 3840 x 5760 px

Videor Visa alla 10 träffar

Vad du ska tänka på när du besiktigar en lägenhet

Vad du ska tänka på när d...

När en hyresgäst flyttar ut bör du som hyresvärd se till att det görs en besiktning, antingen gör du den på egen hand eller genom att anl...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Varför ska du engagera dig i stadens utveckling?

Varför ska du engagera di...

Varför bryr sig Fastighetsägarna om stadsutveckling, ett hus står ju där det står? Det är livet mellan husen, det som händer på gator och...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Vad är viktigt att tänka på vid lokaluthyrning?

Vad är viktigt att tänka ...

Att skriva kommersiella hyreskontrakt för lokaler ställer helt andra krav än att skriva kontrakt som reglerar bostäder. Lokalhyresjuridik...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Vad påverkar lägenhetens hyra?

Vad påverkar lägenhetens ...

Hyran sätts i en förhandling mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Men vad förhandlar parterna egentligen om? Och vad händer o...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Dokument Visa alla 98 träffar

Vägledning för behandling av personuppgifter vid uthyrning av bostäder

Fastighetsägarna och SABO har i samarbete med Studentbostadsföretagen tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid uthyrning och förvaltning av bostäder i flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyresgästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vägledning för behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Fastighetsägarna och SABO har tagit fram denna vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid kamerabevakning i och i anslutning till flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyresgästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Samråd vid ombyggnad – ett stöd för bättre samrådsprocess

Både hyresvärdar och hyresgäster är betjänta av förutsebarhet och att känna trygghet i samband med en ombyggnad. För det behövs dialog och delaktighet och ett bra sätt att få det till stånd är att arbeta med samråd. Därför har Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO gemensamt tagit fram en avtalsmall som kan underlätta för parterna lokalt att komma vidare i samrådsprocessen vid ombyggnad.

Brev till hyresgäster

Brev till hyresgäster

Dokument   •   2016-11-30 08:32 CET

Brevet som skickas ut till hyresgästerna i Malmö. Motsvarande brev skickas till hyresgästerna i de andra kommunerna där förhandlingarna har strandat. Nivån på höjningen kan skilja sig åt mellan orterna, men ligger runt 1 procent.

Kontaktpersoner Visa alla 25 träffar

  • Chefsjurist, Fastighetsägarna Stockholm
  • svghenwa.vmxonarradpndqiowjt@fmvaspmtilkghpoetxlsaekgaadrnxba.plsehd
  • 08-617 75 00

  • Fastighetsjurist
  • lonwuivgsebg.snkahdxlscmtevin@gufavistidigyvheontsomagycarqsnali.szyeyc
  • 040-35 01 88

  • Utvecklingschef, Fastighetsägarna Stockholm
  • anxgniyv.cowarkppemrlamln@ncfamysteyiglqhejqtscragerarxenaon.ssrebt
  • 0739-82 66 86

Fastighetsägarna Stockholm: Stockholms län och Gotlands län