Skip to main content

Villa- och bostadsrätts- marknaden har tagit fart

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 16:10 CET

Villapriserna har på riksplanet stigit med 7 procent den senaste tolvmånadersperioden. Bostadsrätterna har under samma period stigit med 10 procent.

Statistiken baseras på försäljningen av 11 504 bostadsrätter och 14 085 villor samt 1 577 fritidshus under november till januari 2007.

Utvecklingen i riket - villa
På riksplanet har villapriserna stigit med 7 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Marknaden har åter tagit fart efter det sedvanliga juluppehållet då marknaden lugnar ned sig. Tendensen för de kommande tre månaderna är fortsatt ökande villapriser i riket som helhet. Tendensen är baserad på de köp där tillträde och lagfart ännu ej har skett, varför motsvarande officiell statistik ännu saknas. Snittpriset för en villa i riket ligger idag på 1 717 000 kr.

Utvecklingen i riket - bostadsrätter
På riksplanet har bostadsrättspriserna stigit med 10 procent den senaste tolvmånadersperioden. Prisutvecklingen är emellertid lägre än för ett år sedan. I januari 2006 redovisades en prisökning med 22 procent för bostadsrätter på riksplanet över de senaste tolv månaderna. Detta kan bland annat förklaras med att ränteökningarna givit effekt. Idag ligger genomsnittspriset för en bostadsrätt i riket på 1 165 000 kr.

- Det vi nu ser på bostadsrättsmarknaden är en något mer lugn utveckling som vi förespått skulle komma, vilket är helt sunt. Man kan väl sammanfatta läget att vi ser fortsatt höga priser på bostadsmarknaden men att marknaden nu bromsar prisökningstakten, vilket i sig inte är någon överraskning. Nu är julstiltjen slut och utbudet ökar, marknaden präglas av en försiktig optimism, säger Lars Kilander VD Mäklarsamfundet Bransch.

Utveckling i storstadsregioner - villa
Villorna i storstadsregionerna har ökat med 6 till 13 procent under den senaste tolvmånadersperioden och tendensen visar på olika utveckling. I Storstockholm visar tendensen på fortsatt stigande priser, medan Stormalmö och Storgöteborg visar på stillastående villapriser.

Utveckling i storstadsregioner - bostadsrätter
I Stockholms län har prisutvecklingen på bostadsrätter varit 10 procent på tolv månader och snittpriset för en bostadsrätt här är numera 1732 000 kr. I Skåne län har prisutvecklingen varit 14 procent. Idag ligger snittpriset på 889 000 kr. I Västra Götalands län ökade priserna med 2 procent och snittpriset ligger på 1 065 000 kr.

Tendensen visar på fortsatt stigande priser för Stockholms län och Skåne län men stillastående i Västra Götalands län den senaste tremånadersperioden


www.maklarstatistik.se, har Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling gått samman och skapat en gemensam databas för villa-, fritidshus- och bostadsrättsförsäljningar. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Statistiken bygger på försäljningar genomförda fram till och med det senaste månadsskiftet. Mäklarstatistiks uppgifter ger den senaste och färskaste bilden av hur prisläget i landet ser ut.

För kommentarer vänligen kontakta:
Per Johnler, VD Fastighetsbyrån 08-545 455 02 eller
Ulrika Berg, pressansvarig 070-684 55 17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy