Media no image

Digitalisering öppnar nya möjligheter för fastighetsförvaltning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 12:02 CEST

Det framgår av en studie som presenteras idag, i samband med att Stockholms stads forum för hållbara fastigheter arrangerar ett seminarium i Stadshuset om innovation och digitalisering i fastighetssektorn.

– Det är viktigt att fastighetsbranschen hänger med i den digitala utvecklingen och tar vara på de möjligheter som erbjuds. Genom digitala lösningar kan vi effektivisera fastighetsförvaltningen, så att den gagnar hyresgästerna, och miljön samtidigt som vi skapar lönsamhet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

I studien har 12 fastighetsägare och förvaltare intervjuats om hur de arbetar med digitalisering, vilka utmaningar de ser men också vilka möjligheter som finns. Att digitalisering kommer att förändra branschen och dess arbetssätt är de överens om. De ser nya typer av affärsmodeller där hyresvärdar kommer stå för mer service än de gör idag. Andra spaningar handlar om att hyresavtalen behöver bli mer flexibla för att möta kraven från ett allt mer digitaliserat samhälle.

För att underlätta övergången till en digitaliserad fastighetssektor efterfrågas mer branschsamarbeten.

– Stockholms stads forum för hållbara fastigheter fyller en viktig funktion i detta avseende. Inom forumet kan vi byta erfarenheter och diskutera hur branschen ska jobba med frågan, säger Åsa Öttenius.

Ta del av studien om digitalisering i fastighetsbranschen på webbplatsen Hållbara fastigheter
Stockholms stads forum för hållbara fastigheter består av ett tjugotal fastighetsägare och förvaltare, som tillsammans arbetar för att utveckla hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet.

Presskontakt

Linda Laine, fastighetskontoret i Stockholms stad
Telefon: 08-508 268 29
E-post: linda.laine@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Det framgår av en studie som presenteras idag, i samband med att Stockholms stads forum för hållbara fastigheter arrangerar ett seminarium i Stadshuset om innovation och digitalisering i fastighetssektorn.

Läs vidare »
G0an6fqtmb5na66gwtdv

Dags att nominera till hållbarhetspris

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 09:40 CEST

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter delar årligen, i samarbete med Sweden Green Building Council, ut priset "Två blir mer", för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Nu är det dags att nominera till priset.

Biiun8oz9zkuvyui4ses

Helena Rönnberg – ny avdelningschef på fastighetskontoret

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 08:00 CEST

Helena Rönnberg har utsetts till ny avdelningschef för projekt- och upphandlingsavdelningen på fastighetskontoret i Stockholms stad.

Tn5shjikvavbbfwesrto

Kulturhuset Stadsteatern renoveras och verksamheten flyttar ut

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 16:30 CET

Med början 2019 kommer Stockholms stad att påbörja en genomgripande renovering av de tekniska installationerna i Kulturhuset och i det anslutande teaterhuset. Under byggtiden på 18 månader kommer kultur- och teaterverksamheten att vara utflyttad och pågå från alternativa lokaler och scener. Även andra verksamheter flyttar ut.

Zm76omp22ak1upzgghjq

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter: Förstärkt samarbete och ökad interaktion blir viktigt fokus 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 13:04 CET

Idag antog 24 fastighetsägare och förvaltare i Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Med fem nya medlemmar – IKANO Bostad, Folksam fastigheter, Storebrand Fastigheter, Vacse och Wallfast – förstärks samarbetet kring hållbarhet i stadens befintliga fastighetsbestånd ytterligare.

Dnqfx3rmg0o7a8dfkpqk

Nu börjar upprustningen av Medborgarhuset

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 10:23 CET

I januari lämnar Stockholms stads sista hyresgäster Medborgarhuset, det gäller bland annat Göta källare och Debaser. Arbetena startar nu fullt ut med att rusta upp och utveckla byggnaden.

Vtpimwpscvwtnlsykj8y

David Lundqvist – ny administrativ chef på fastighetskontoret

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 09:35 CET

David Lundqvist har utsetts till ny administrativ chef och avdelningschef för administrativa avdelningen på fastighetskontoret i Stockholms stad.

Media no image

SISAB 2016 års vinnare av hållbarhetspriset ”Två blir mer”

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 08:00 CEST

SISAB får Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen i projektet ”Energiagenterna”. Genom att arbeta med beteendeförändringar tillsammans med barn och pedagoger, har de lyckats göra en betydande energibesparing i de deltagande förskolorna.

– Energiagenterna är ett bra och klokt exempel på hur fastighetsägare och förvaltare kan uppnå resultat i sitt hållbarhetsarbete i samverkan med hyresgäster. Att arbeta med attityd- och beteendeförändringar redan i tidig ålder lägger en god grund för vår ambition att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör och medlem av juryn.

Priset delas ut i samarbete med Sweden Green Building Council och överlämnandet skedde i Stadshuset igår. Priset ska stimulera fastighetsägare och förvaltare till ett aktivt hållbarhetsarbete i befintliga byggnader och i samverkan med hyresgäster.

– Vår vision med projektet har varit att ge barnen och pedagogerna som diplomeras som energiagenter kunskap och engagemang om energi som de sedan kan ta med sig vidare i livet, säger Claes Magnusson, VD på SISAB.

– Trots att fastighetsägare och hyresgäster har så olika uppdrag, kan vi hjälpas åt för att nå såväl gemensamma som enskilda mål. Att vårt arbete uppmärksammas är fantastiskt roligt, inte minst för fortsättningen av projektet, säger Claes Magnusson.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter, är ett samarbete mellan Stockholms stad, privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Forumet verkar för att fastighetsägare och fastighetsförvaltare i dialog och samverkan med hyresgäster och boende ska stödja varandra i hållbarhetsarbetet i det byggda beståndet.

Kontakt

Linda Laine, kommunikationsstrateg, fastighetskontoret i Stockholms stad
08-508 26 829
linda.laine@stockholm.se

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

SISAB får Stockholms stads forum för hållbara fastigheters pris ”Två blir mer” för sitt arbete med att minska energianvändningen i projektet ”Energiagenterna”. Genom att arbeta med beteendeförändringar tillsammans med barn och pedagoger, har de lyckats göra en betydande energibesparing i de deltagande förskolorna.

Läs vidare »
Ahbb6hxoxlgzzrlo78gn

Pressinbjudan: Stockholms stad deltar i Open House 7-8 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 13:30 CEST

Den 7-8 oktober genomförs den internationella festivalen Open House i Stockholm. Då får stockholmare gratis guidade visningar av spännande byggnader i Stockholm. Stockholms stad deltar i festivalen och genomför aktiviteter i Tegelhuset och i stallet och vagnsgården vid Paschens malmgård.

Fc44qqs08jnlwljzdizt

Årets torghandlare 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 13:48 CEST

Abdulla Kursun, torghandlare som säljer frukt och grönt på Skärholmstorget, mottog i dag utmärkelsen Årets torghandlare 2016 av Stockholms stad.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • kommunikation.fsk@stockholm.se
  • 08-508 27 000 (växel)

Om Fastighetskontoret, Stockholms stad

Unika fastigheter till nytta och nöje för Stockholm

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Koncern