Skip to main content

Carina Jonsson

Avdelningschef - Fastighetavdelningen

Kontaktperson

  • spxsjmgycajwrina.jrvdetwoniioasshnjkvbnmwauxontn@sxnwnapvdtoazckhocolmzr.ssbe

Carina Jonsson är chef för fastighetsavdelningen. Avdelningen ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering och fastigheternas drift. Verksamheten omfattar bland annat uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor. Fastighetsavdelningen är indelad i fem enheter: Kundförvaltning 1, Kundförvaltning 2, Teknisk förvaltning, Drift och Fastighetsadministration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera