Skip to main content

Gemensam förhandling av fjärrvärmepriset

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 10:10 CEST

Vattenfall Värme AB aviserade sina fjärrvärmekunder i Uppsala en höjning av fjärrvärmepriset på i snitt 2,6 % fr.o.m. 1 januari 2012. En höjning som många kunder upplever som obefogad. Enligt fjärrvärmelagen (2008:263) är ett fjärrvärmeföretag skyldigt att förhandla om ändringen om kunden begär det. Kommer inte parterna överens har kunden rätt till hjälp med medling via energimyndighetens fjärrvärmenämnd.

UBC har företrätt de Uppsalakunder som anmält intresse av att delta i en gemensam förhandling med Vattenfall. Experter på området har konsulterats och argument har sammanställts. Möte med Vattenfall hölls den 21 december 2011. Vattenfall försvarar sin höjning med att bränslet kostar mer och investeringar krävs för att förbättra anläggningen.

UBC valde då att gå vidare till fjärrvärmenämnden och begärde medling för sina kunders räkning. Fjärrvärmenämnden som inte tidigare mött en så stor grupp av kunder gav oss tid för medlingssammanträdet den 4 juni 2012. UBC:s vd, Claes Sjöblom framförde de argument som sammanställts.  Lars Vestergren, Jonas Sjöstedt och Ola Sundberg från Vattenfall Värme AB vidhöll dock sin ståndpunkt. Medlingen avslutades med att parterna inte träffat någon överenskommelse.

Följden blir att prishöjningen kommer att genomföras. Enligt fjärrvärmelagen kan det nya priset dock inte tillämpas förrän tre veckor efter avslutad medling. De företrädda bostadsrättsföreningarna har då gjort en kostnadsbesparing då den höjningen som aviserats skulle ha gjorts 1 januari nu inte kunde genomföras förrän i juni. För de 22 Uppsalakunderna som valt att vara med i förhandlingen har det inneburit en total besparing på c:a 100 000 kr.

Vi vill på UBC fortsätta med att på olika sätt vara engagerade i att ta tillvara våra kunders intressen.

UBC bedriver ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi skapar ett tryggt boende genom en kundnära förvaltning. Vi  har ett nära samarbete med flera byggföretag och följer många föreningar från dess bildande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy