Ufa7dzxakyeylb2cat3p
Gjz6engxk44fmxkk3fmk

Vinnaren av Female Leader Engineer 2017 är utsedd!

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 22:45 CET

Cecilia Svennberg utsågs till Female Leader Engineer 2017. Utmärkelsen tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda. Vinnaren får skräddarsy ett traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling. Årets partnerföretag är: Ericsson, Fortum, Sandvik, Scania, Skanska, SSAB & Stora Enso.

Ab4t8yy753gk4s2kukbz

Deltagarna till Female Leader Engineer 2017 är nu utvalda

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 08:00 CEST

Deltagarna till årets upplaga av Female Leader Engineer är nu utvalda. Dessa 20 drivna och kompetenta kvinnliga ingenjörsstudenter från våra fem medverkande universitet har valts ut efter en gedigen rekryteringsprocess skött av Talent Eye. Under hösten väntar nu träffar med våra partnerföretag och nätverket FLE Alumni, innan vinnaren koras den 23:e november.

Q0pveuivf89bjzryaqxn

Idag öppnar ansökan till utmärkelsen av Female Leader Engineer

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 07:30 CEST

Idag öppnar ansökan till utmärkelsen Female Leader Engineer. Kvinnliga civilingenjörsstudenter vid fem av Sveriges största tekniska högskolor får ansöka till den prestigefulla utmärkelsen som efter examen ger ett skräddarsytt traineeprogram på tre av partnerföretagen. Utmärkelsen tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor.

Ile3kfuw3bxaxtmuvlj3

Kampanjen All Potential ställer kompetensnyttjandet på sin spets

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 07:25 CEST

Female Leader Engineer har släppt kampanjfilmen All Potential som belyser vikten av att fortsätta utmana könsnormer i samhället. Traditionella könsroller och uppfattningar om mäns och kvinnors olika möjligheter står dock i vägen för att flickor ska få utveckla sin potential och förverkliga sin dröm.

Pwcbazvheyl4inq6xvtp

Female Leader Engineer nu vid fem av Sveriges största tekniska universitet

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 16:00 CEST

Utmärkelsen Female Leader Engineer tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och ledarskap. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med våra partnerföretag genom hela utmärkelsen. Studenter från Luleå Tekniska Universitet har chansen att söka för första gången i år.

Wa0e6pejucr2erehoj6w

Female Leader Engineer tar emot en donation på 130 000 kronor från Atlas Copco

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 06:30 CEST

​För att nå ökad jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper krävs att näringslivet bygger en grund hela vägen från unga chefer och uppåt. För att stötta utvecklingen mot en jämnare könsfördelning inom ingenjörsyrket, samt synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap, har Atlas Copco AB beslutat att donera 130 000 kronor till Female Leader Engineer.

K3oiccw6xl7t2kivrsjp

Storbolag får en unik chans att identifiera och rekrytera kvinnliga civilingenjörer

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 07:45 CEST

Företaget Female Leader Engineer utser till hösten framtidens kvinnliga ledare. Nu kan vi stolt presentera årets partnerföretag: SSAB, Ericsson, Fortum, Scania, Sandvik, Stora Enso och Skanska. Urvalsprocessen genomförs i samarbete med headhuntingföretaget TalentEye. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen samt ett coachningsprogram hos Kvinnokompetensen.

E8xhgjvbm62ssvqhcsum

Cecilia Molinder är årets Female Leader Engineer

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:00 CET

Av 120 sökanden från fyra av Sveriges största tekniska högskolor, utsågs ikväll Cecilia Molinder till vinnare av utmärkelsen Female Leader Engineer. Vinsten är ett skräddarsytt traineeprogram på tre av partnerföretagen.

Jcwhboxivhtsefourziy

20 deltagare till årets Female Leader Engineer är uttagna

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 08:00 CEST

20 kvinnliga civilingenjörer från Sveriges största tekniska högskolor har blivit uttagna till årets omgång av utmärkelsen Female Leader Engineer. Nu påbörjar deras resa genom urvalsprocessen. Vinsten är ett skräddarsytt traineeprogram på tre av partnerföretagen.

Media no image

Idag öppnar ansökan till Female Leader Engineer

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 10:34 CEST

Genom att synliggöra högpresterande nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer och skapa en plattform där de och industriföretag kan träffas syftar utmärkelsen Female Leader Engineer till att skapa en jämn maktbalans mellan män och kvinnor i näringslivet.

“Enligt Allbrightrapporten 2015 vill 83 % av de kvinnliga ingenjörsstudenterna bli ledare i framtiden, vilket vittnar om den potential som finns runt om på de tekniska högskolorna i Sverige”, säger Caroline Bouzi, styrgruppsmedlem i Female Leader Engineer, och fortsätter: “Industriföretag har mycket att vinna på att ta tillvara på den här möjligheten; man har sett att företagen går miste om enorma summor i brist på mångfaldhet i styrelsen [Grant Thornton, 2015]”.

Under hösten öppnar de sex partnerföretagen AstraZeneca, Ericsson, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska sina dörrar för de 20 deltagarna som under september kommer att tas ut till utmärkelsen Female Leader Engineer. Under dessa exklusiva partnerdagar får deltagarna bekanta sig med företagens verksamhet och arbetskultur.

“Det är viktigt att du som anställd kan känna att företagets värderingar stämmer överens med dina,” säger Anna Wingqvist, styrgruppsmedlem i Female Leader Engineer och anställd på ett av partnerföretagen. “För mig är det otroligt viktigt att företaget aktivt arbetar med att jämna ut maktbalansen mellan män och kvinnor på arbetsplatsen.”

Utöver besöken får deltagarna delta i aktiviteter såsom intervjuer, tester av analytisk förmåga och case-lösning, på resan mot prisceremonin där framtidens kvinnliga ledare - tillika vinnaren av ett skräddarsytt traineeprogram - utses. Vinnaren får även ett coachingprogram från Kvinnokompetensen för att utveckla sitt självledarskap och därmed kunna leda andra på ett bättre sätt. Rekryteringsprocessen sköts av headhuntingföretaget Talent Eye som arbetar just med att varje person ska hitta rätt roll utifrån sin egen profil och sina preferenser.

"Vi jobbar vardagligen med att hjälpa begåvade högskolestudenter att snabbare nå högre positioner i näringslivet. Detta genom att identifiera vilka arbetsrelaterade situationer de trivs som bäst i och samtidigt presterar så bra som möjligt”, säger Jesper Johansson, HR-ansvarig på Talent Eye. “Vår ambitioner är att få studenterna att reflektera kring bland annat dessa aspekter, vilket förhoppningsvis leder till att processen blir givande för både deltagande studenter och partnerföretag.”

De studenter som kan söka utmärkelsen ska ta sin civilingenjörsexamen under höstterminen 2016 eller vårterminen 2017 och läsa på Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Erfarenhet från och framförallt intresse för ledarskap är viktigt liksom viljan att arbeta på något av partnerföretagen. Andra egenskaper som efterfrågas är självkännedom, integritet, positiv inställning, en stark problemlösningsförmåga och fokus på resultat.

“Det är egenskaper som är viktiga för att ta sig fram till en högre position i arbetslivet,” säger Evelina Ögren, styrgruppsmedlem. “Kvinnliga ledare behövs och det är viktigt att tidigt i deras karriär ta tillvara på deras potential.”

Ansökan till utmärkelsen Female Leader Engineer stänger den 18:e september. Läs mer på www.femaleleaderengineer.se/student/ansokan/

Female Leader Engineer är en utmärkelse för kvinnliga ingenjörsstudenter på Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet
i samarbete med svenska industriföretag. Syftet med utmärkelsen är att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet genom att bland annat bygga en bas av unga ingenjörer med potential för framtida ledarroller.

Utmärkelsen tilldelas varje år en kvinnlig civilingenjörsstudent som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett skräddarsytt traineeprogram hos flera av partnerföretagen och alla deltagare får en chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen genom hela utmärkelsen. Utmärkelsen drivs av civilingenjörer ute i arbetslivet.

Idag öppnar ansökan till utmärkelsen Female Leader Engineer. Kvinnliga civilingenjörsstudenter vid Sveriges fyra största tekniska högskolor får ansöka till den prestigefulla utmärkelsen som efter examen ger ett skräddarsytt traineeprogram på tre av partnerföretagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Styrgruppsmedlem och talesperson för Female Leader Engineer
  • eva.fredriksson@femaleleaderengineer.se
  • 0709-129792
Arbetar som Senior Brand Manager på Omega Pharma.

Om Female Leader Engineer

Framtidens kvinnliga ledare

Magent arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett
jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda
individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre
samhälle för oss alla.
Magent verkar genom den årliga utmärkelsen Female Leader Engineer och det kvinnliga nätverket
FLE Alumni. Magent arbetar även med att informera om möjligheterna med jämställdhet i vad vi
kallar Visionsarbetet.
Genom den årliga utmärkelsen Female Leader Engineer identifieras nyexaminerade kvinnliga
civilingenjörer med potential för ledarroller i framtiden. Urvalsprocessen syftar till att utveckla
samtliga deltagare och fungerar också som en unik mötesplats mellan unga kvinnor och svensk
industri. Vinnaren får möjligheten till ett skräddarsytt traineeprogram på tre industriföretag.
Vårt nätverk FLE Alumni består av alumner från utmärkelsen sedan 2003. Det fungerar som en
plattform för kvinnliga ingenjörer och näringslivet att träffas, inspireras och rekryteras. Alumnerna
arbetar i spridda branscher, i olika roller och utgör förebilder för både kvinnor och män.
Visionsarbetet syftar till att med kreativa och nytänkande metoder väcka debatt och utmana
förväntningar på kvinnor i karriären samt sprida kunskap i jämställdhetsfrågor. Vi producerar olika
kampanjer, filmer och medverkar i debattartiklar, föreläsningar och rundabordssamtal för att
informera om möjligheterna med jämställdhet.

Länkar