Skip to main content

Företagens värderingar är viktigare för kvinnor

Blogginlägg   •   Maj 20, 2014 11:43 CEST

I den nyligen publicerade rapporten Stjärnkraft om kvinnliga ledare från WES och Kairos future är den viktigaste slutsatsen att ett företags värderingar är betydligt viktigare för kvinnor än för män inför val av arbetsplats. 55% av kvinnorna tycker det är viktigt, och hela 66% säger att de skulle rata den arbetsplats som inte hade värderingar som stämde överens med de egna.

Vi på &Friends communication vill påstå att detta även gäller vid köpbeslut. För kvinnor är ett företags värderingar lika viktiga som produkten eller tjänsten de tillhandahåller. Speciellt när hon står i en valsituation där produkterna och tjänsterna är likvärdiga. Då kan företagets värderingar och det sätt som de beter sig i etiska, sociala och medmänskliga frågor vara avgörande.
Lika viktigt blir det därför att kommunicera värderingarna på ett sätt så att kvinnor känner sig attraherade och inspirerade av dem, och ser dem som en viktig komponent i sitt beslut. Oavsett om det handlar om ett nytt jobb eller en ny produkt eller tjänst som hon vill köpa.