Skip to main content

Därför var Women Buying Power Conference viktig för oss - kommentar till artikeln i Veckans affärer

Nyhet   •   Maj 09, 2014 12:52 CEST

I gårdagens Veckans affärer fanns en artikel om kvinnor som en köpstark målgrupp samt vikten av kunna kommunicera till dem för att få effekt. Detta var bakgrunden till att Europas första konferens med fokus på att nå kvinnliga målgrupper i ett produktutvecklings, försäljnings och marknadsföringsperspektiv anordnades i mars 2014. Där &Friends Communication också var medarrangör.

Kvinnor står för ca 80 % av alla köpbeslut* och är som beslutfattare en grupp på ständig tillväxt. Vi har sett ett behov av att öka förståelsen för kvinnliga målgrupper i Norden och genom vår kunskap kan vi hjälpa de företag och organisationer som vill nå fram med sitt budskap och få bättre effekt på sina satsningar. Därför startade vi i höstas Sveriges första kommunikationsbyrå med fokus på kvinnliga målgrupper - &Friends Communication, och därför var vårt engagemang i Women Buying Power Conference ett viktigt åtagande för oss.

- Kvinnor (i stora populationer) inhämtar och utvärderar information på andra sätt än män och de har också en annorlunda köpprocess. Vi gör ingen värdering av detta utan vill istället lyfta fram att det finns olika sätt att vara. Vår specialisering handlar inte om att utesluta män, utan snarare om att kommunicera så att man även inkludera kvinnor. Idag är det en målgrupp som en del företag och branscher i stort missar eftersom man drar alla över en, med manliga parametrar definierad, kam, säger Bodil Czarnecki, VD och strategisk projektledare &Friends Communication i Göteborg AB och en av arrangörerna bakom Women Buying Power Conference.

&Friends Communication AB är Sveriges första kommunikationsbyrå som specialiserat sig på kvinnliga målgrupper. &Friends arbetar fullt integrerat med lösningar i alla medier, på alla plattformar, både on- och offline. Tack vare vårt nära samarbete med vår systerbyrå i Danmark, LoweFriends, får du också med det nordiska perspektivet och flera års erfarenhet att arbeta med kunder på lokala, nationella och internationella marknader.