Skip to main content

&Friends Communication står bakom Bräcke diakonis nya medmänskligare grafiska profil

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:00 CEST

Arbetet med att göra om en grafisk profil har som oftast föregåtts av en lång process internt hos företaget. När Bräcke diakoni tog beslutet om att anlita &Friends communication för att se över den grafiska profilen var det ett resultat av att man under en längre tid upplevt att den inte stöttade vad företaget stod för idag. Den nya profilen är ett led i en strategi att ta en ny och tydligare roll på såväl vård- & omsorgsmarknaden som i samhället i stort.

- Vi känner oss mycket nöjda med den nya logotypen, färgerna och typsnittet som &Friends communication tagit fram, säger Erik Zaar, marknadschef, Bräcke diakoni. Det är väldigt viktigt för oss att ha en partner som förstår och kan översätta vår vision ”Ett medmänskligare samhälle” till en tonalitet som ska förmedlas i en visuell identitet till såväl vårdtagare, anhöriga, partners och anställda.

- Precis som när det gäller alla kreativa projekt så är ett samarbete avgörande för kvaliteten på resultatet. Samarbetet oss emellan har varit mycket professionellt, konstruktivt och kreativt, säger Bodil Czarnecki, projektledare och VD, &Friends Communication AB, och det menar jag man kan se på resultatet som vi känner oss mycket stolta över.

Mads Kold, creative director på &Friends Communication kompletterar: -Den nya profilen för Bräcke diakoni utstrålar såväl livsbejakande mänsklighet som professionalism. Samtidigt som man medvetet har kvar element från den tidigare profilen har man nu tagit ett tydligt steg in i framtiden. Den nya grafiska profilen symboliserar på ett bättre sätt var Bräcke diakoni befinner sig idag och var man vill vara i framtiden.

Den nya grafiska profilen introducerades den 5 maj 2014.

Fakta:
Bräcke diakoni
erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte - byggd på viljan att se och kraften att förändra.Bräcke diakoni som drivs i form av en stiftelse är ett alternativ till både privat vinstdrivande och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi hittar också nya kreativa lösningar i samverkan med andra. Verksamheten drivs inom områdena Barn&Ungdom, Hälsa&Vård, Rehab&Psykiatri, Äldreomsorg&Hospice. Bräcke diakoni är ocksådelägare i Ersta Sköndal högskola .

&Friends Communication i Göteborg AB är Sveriges första kommunikationsbyrå som specialiserat sig på kvinnliga målgrupper. &Friends arbetar fullt integrerat med lösningar i alla medier, på alla plattformar, både on- och offline. Tack vare vårt nära samarbete med vår systerbyrå i Danmark, LoweFriends, får du också med det nordiska perspektivet och flera års erfarenhet att arbeta med kunder på lokala, nationella och internationella marknader.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Zaar, Marknadschef, Bräcke diakoni
Mail: erik.zaar@brackediakoni.se
Tel: 031-50 27 25
webb: www.brackediakoni.se

Bodil B Czarnecki, strategisk projektledare och VD, &Friends Communication 
Mail: bodil@andfriendscommunication.se
Tel: 0729 – 74 60 70
webb: www.andfriendscommunication.se

&Friends Communication i Göteborg AB  är Sveriges första kommunikationsbyrå med fokus på kvinnliga målgrupper. Vi arbetar fullt integrerat med lösningar i alla medier, på alla plattformar, både on- och offline. Tack vare vårt nära samarbete med vår systerbyrå i Danmark, LoweFriends, kan vi även erbjuda ett nordiskt perspektiv och flera års erfarenhet att arbeta med kunder på lokala, nationella och internationella marknader.

Välkommen att kontakta oss och läsa mer om oss här: www.andfriendscommunication.se

Bifogade filer

PDF-dokument