Skip to main content

​Feministiskt initiativ visar vägen i Hässelby-Vällingby

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 10:37 CEST

Varje stadsdel bör få mandat att själva utforma lokala lösningar för att EU-medborgare ska kunna bli garanterade tak över huvudet. Det förslaget väcktes av Feministiskt initiativ och antogs igår på Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Varje stadsdel bör få mandat att själva utforma lokala lösningar för att EU-medborgare ska kunna bli garanterade tak över huvudet. Det förslaget väcktes av Feministiskt initiativ och antogs igår på Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Uttalandet var ett svar på en motion om att införa lokala tiggeriförbud och undertecknades samtliga partier i den rödgrönrosa majoriteten.

Idag omfattar Stockholms tak över huvudet – garanti alla som är mantalsskrivna i kommunen. Med Feministiskt initiativs förslag skulle stadsdelsnämnderna få möjlighet att utforma lösningar även för personer som inte är hemmahörande i kommunen. Det gör det möjligt att garantera till exempel fattiga EU-medborgare tak över huvudet.

– Jag är väldigt glad att vi i majoriteten kunde komma överens om det här och tillsammans peka ut en ny inriktning för stadens sociala arbete. Feministiskt initiativ har tagit plats för att förnya Stockholmspolitiken. Det är inte värdigt vår stad att ha ännu en kall vinter där människor tvingas sova ute på gatan, säger Kristina Henkel, gruppledare i Hässelby-Vällingby..

– Feministiskt initiativ menar att Stockholms stad behöver investera i långsiktiga boendelösningar snarare än att lägga pengar på fler avhysningar eller kommunala ordningsvakter. Det kostar mindre att göra mer, säger Gita Nabavi, gruppledare i Stockholms stadshus.


För mer information

Zandra Bergman
Pressekreterare Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75


Uttalandet i sin helhet

Vi anser inte att någon människa ska behöva tigga för sin överlevnad. Att kriminalisera utsatta människors försök att försörja sina familjer kommer inte ta någon ur fattigdom. Att anta lokala ordningsföreskrifter för att förbjuda tiggeri medför inte bara långtgående inskränkningar av den enskildes frihet utan strider även mot intentionerna i Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Sverige har ratificerat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella (ESK) rättigheter och har därmed en skyldighet att respektera, skydda och främja de rättigheter som återfinns i konventionen. Enligt Maastrichtriktlinjerna som klarlägger fastställandet av brott mot ESK-rättigheterna strider det mot konventionen att kriminalisera utsatthet. Ett exempel som ges i riktlinjerna är att kriminaliserande av hemlöshet innebär en överträdelse av konventionen.

Sverige och Stockholm har ett ansvar för de utsatta EU-medborgare som vistas i vår stad och befinner sig i nöd. Att anta lokala ordningsföreskrifter för att förbjuda tiggeri löser inte några problem för den här gruppen utan gör istället utsatta människor än mer utsatta.

Vi vill verka för att varje stadsdel i Stockholm ges mandat att utforma lokala lösningar så att alla hemlösa människor får tak överhuvudet. Det är inte värdigt Stockholm att ha ännu en kall vinter där människor tvingas sova ute på gatan.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.