Skip to main content

Fi Stockholm vill införa garanti mot hedersvåld

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 08:00 CEST

Feministiskt initiativ vill växla upp i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck och införa en hedersgaranti. Vi ska garantera att den som är utsatt får rätt hjälp av skola och socialtjänst. Varje skola ska ha en handlingsplan mot hedersvåld och förtryck och vi ska starta Stockholms första skyddade boende för pojkar utsatta hedersvåld.

- Vi vill satsa på ett skyddat boende för pojkar eftersom vi vet att mörkertalet är stort när det gäller killar som riskerar exempelvis bortgifte. Vi menar att skolan måste ta ett större ansvar att fånga upp och ge stöd till de elever som lever i en hederskontext, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Fi i stadshuset.

Feministiskt initiativ har i Stockholm ökat både resurserna och kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck hos stadens personal i skolorna och socialtjänsten. Vi har också tredubblat stödet till kvinno- och tjejjourerna samt stärkt unga tjejer och kvinnors möjligheter till egen försörjning och organisera sig. Men det finns fortfarande områden där mer måste göras.

- Ingen ungdom i Stockholm ska stå ensam när den utsätts för våld, hotas med döden eller förtrycks av sin familj och släkt. Det är bra att fler vet var de ska vända sig för att få hjälp, men det ställer också höga krav på att rätt hjälp finns att få. 14-åringen som berättar om att hon inte får ha killkompisar måste bli tagen på allvar. 17-åringen som inte får välja sin egen partner ska möta vuxna som förstår hedersförtryckets särskilda mekanismer så att rätt hjälp kan ges snabbt, säger Anna Rantala Bonnier

Om Fi Stockholm får fortsatt förtroende efter valet vill vi bland annat satsa på följande:

* Öppna Stockholms första skyddade boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld

* Varje skola ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

* Fler hyresbostäder till våldsutsatta kvinnor och tjejer

* Hederscertifiera socialtjänsten

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.