Skip to main content

Gudrun Schyman auktionerar ut tavlor på Stockholms Auktionsverk

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2018 08:00 CEST

Gudrun Schyman

Picasso hade sin blå period och Gudrun Schyman har sin rosa. Fi Stockholms kampanj Den rosa perioden lyfter partiets visioner för Stockholms kulturliv. Genom att auktionera ut Gudrun Schymans teckningar om ojämlikhet samlar Fi Stockholm dessutom till sin valfond. 

På 750 homepartyn över hela landet har Gudrun Schyman informerat om samhällets strukturer med över 2250 teckningar. På Stockholms Auktionsverk auktioneras nu Gudrun Schymans teckningar ut, under temat politisk konst, tillsammans med verk av konstnärer som Kjartan Slettemark, Carl Johan De Geer, Cecilia Löfström och politiska grupper som Black Power/frige Angela Davis och OSPAAAL. Online-auktionen är öppen mellan den 24 april till den 1 maj och teckningarna finns att beskåda i Frihamnen, Stockholm.

Med kampanjen vill Fi Stockholms lyfta den lokala kulturpolitiken. Den rosa periodens konst uppmärksammar patriarkala strukturer, som i högsta grad kommer till uttryck även inom kulturområdet.

- #Metoo och skandalerna inom Svenska akademien visar på att kulturen är i ett stort behov av förnyelse. Vi måste städa bort det unkna och skapa en rosa period, där kvinnor och kvinnors skapande får ta plats på lika villkor, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm.

Fi Stockholm vill under kommande mandatperiod bland annat se:

  • En kraftig ökning av kulturbudgeten,
  • Ett fortsatt satsning och utökning av ett kvinnohistoriskt museum,
  • En stor satsning på ateljéer och lokaler för konstnärer och kulturarbetare, samt att kulturen ska ha en given plats i stadsplaneringen,
  • Att kulturskolan blir mer tillgänglig i skolans verksamhet så att alla barn får möjlighet att utöva kultur utan avgifter och långa köer.

Under den senaste mandatperioden har Fi Stockholm ingått i den styrande majoriteten i Stockholm och omfördelat stadens resurser inom kulturområdet för att motverka snedfördelning, bland annat har avgifterna till kulturskolan minskat kraftigt. Fi Stockholm har också fått igenom en satsning på ett helt nytt kvinnohistoriskt museum i Stockholm.

Mer information om kampanjen:
Kampanjsida: www.denrosaperioden.se
Stockholms Auktionsverk:https://online.auktionsverket.se/Kampanjvideo: https://www.facebook.com/fistorstockholm/videos/1913372888674848/

Idé och projektledning: Fi Stockholm
Produktionsbolag: Slutet är Nära
Regissör: Mats Udd

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.