Skip to main content

Rantala Bonnier (Fi) välkomnar vapenamnestin

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2018 07:00 CET

Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm

Idag införs vapenamnesti i Sverige. Redan för ett år sedan vädjade Feministiskt initiativ Stockholm till regeringen att införa en amnesti för att få bort vapnen från gatan och öka tryggheten bland stockholmarna. - Jag hoppas såklart att många använder sig av den här möjligheten och att så många vapen som möjligt kommer in, säger Rantala Bonnier (Fi).

Redan för ett år sedan vädjade Feministiskt initiativ Stockholm till regeringen att tidigarelägga vapenamnestin med anledning av dödsskjutningarna som drabbat Stockholm. Partiet välkomnar därför att vapenamnestin nu införs och hoppas att den ska få effekt.

Jag hoppas såklart att många använder sig av den här möjligheten och att så många vapen som möjligt kommer in. Vapnen måste bort från gatan, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm.

Anna Rantala Bonnier påtalar vikten av samarbete mellan Stockholm stad och Polismyndigheten. Kommunala insatser behöver samordnas med nationella åtgärder för att motverka vapensmuggling och organiserad brottslighet.

- Det är otroligt viktigt att vi går samman för att öka tryggheten i Stockholm. Det är avgörande att vi lyckas vända utvecklingen och få ett slut på vapenvåldet, säger hon.


Vapenamnesti från 1 februari till 30 april 2018 
Vapenamnesti innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd för det kan lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten utan att straffas för innehavet. Vapenamnestin gäller i tre månader, från den 1 februari till den 30 april 2018.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.