Skip to main content

Stockholms stad satsar på stöd till barn som bor på gatan

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 07:33 CEST

Anna Rantala Bonnier (Fi), gruppledare socialnämnden Stockholms stad och Sissela Nordling Blanco(Fi), stadens ansvariga för mänskliga rättigheter.

Allt fler barn utan vårdnadshavare bor på gatan i Stockholm. Nu satsar den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm på ett idéburet offentligt partnerskap med Svenska Röda Korset, Barnrättsbyrån, Rädda Barnen och Stockholms stadsmission i syfte att förhindra att ensamkommande avviker och länka tillbaka in i samhället.

- Barn är barn oavsett var de kommer ifrån och vuxenvärlden måste ta ansvar för att inget barn far illa. En trygg uppväxt fri från våld, kriminalitet och exploatering är barnets mänskliga rättighet oavsett legal status, Sissela Nordling Blanco(F!), stadens ansvariga för mänskliga rättigheter.

Barnen som bor på gatan i Stockholm lever i en mycket utsatt miljö och löper stor risk att själva utsättas för brott. Polisen misstänker att många utsätts för människohandel, sexuella övergrepp och misshandel. Polisen har också rapporterat om flera barn som gripits för personrån och inbrott i sommar där de yngsta varit 9 år gamla.

- I Stockholm har vi förstärkt arbetet mot människohandel och satsat på ett utökat uppsökande arbete riktat mot ensamkommande barn och unga. Vi ser att samarbete mellan kommunen och civilsamhället fungerar för barn som har bristande tilltro till samhället och myndigheter. Därför ökar vi nu samarbetet med frivilligorganisationer som länge arbetat med unga i gatumiljö, säger Anna Rantala Bonnier(F!), gruppledare i Socialnämnden för Feministiskt initiativ.

Partnerskapet omfattar en mängd insatser, exempelvis att trygga ungdomarnas basbehov, att erbjuda trygga mötesplatser och stödjande samtal, länkning till myndigheter, juridisk och social rådgivning och information, råd och stöd kopplat till familjeåterförening och återvändande, vårdförmedling och viss bassjukvård samt ungdomsmottagning. I partnerskapet ingår också socialt uppsökande arbete i stadens riskmiljöer liksom gruppboenden för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i nämndens egen regi. Socialförvaltningens insatta resurser består av ekonomiska medel om 1 540 640 kronor för perioden 1 september – 31 december 2017 och därefter 5 888 920 kronor per år.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.