Skip to main content

Uttalande: Rasistiska förtecken i kritiken mot Awad Hersi

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2016 18:01 CEST

Uttalande Feministiskt initiativ Stockholms kommunfullmäktigegrupp
15:e oktober 2016

Rasistiska förtecken i kritiken mot Awad Hersi
Feministisk initiativ fördömer attacken mot Awad Hersi (Mp), som igår meddelade att han avgår som ordförande i Spånga - Tensta stadsdelsnämnd. Motivet till misshandeln är ännu oklart, men det är i dagsläget svårt att bortse från att det handlar om en politiker som just nu befinner sig i ett utsatt läge.

Feministiskt initiativ finns inte representerade i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och kan därför inte avgöra sanningshalten i de anklagelser som tidigare riktats mot Hersi, utan väljer att invänta den utredning som har tillsatts. Däremot tar vi starkt avstånd från de rasistiska spekulationer som förekommit i kritiken såväl mot Hersi som mot invånare i stadsdelen. Obekräftade uppgifter om att Tensta skulle styras av "klanstrukturer" har cirkulerat i media och många har varit snabba med att uttala sig, trots att den oberoende granskningen ännu inte är klar.

Feministiskt initiativ ser med stor oro på den rasism och svagt underbyggda teorier som drevet mot Hersi har gett upphov till. Våra tankar går till Hersi och hans familj. 

Feministiskt initiativ Stockholms kommunfullmäktigegrupp
Sissela Nordling Blanco
Anna Rantala Bonnier
Malin Ericson
Lisa Palm

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.