Skip to main content

En seger för Girjas sameby är en seger för samiska rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 15:31 CET

– Vi gratulerar samebyn Girjas till seger i målet mot staten. Att rätten till jakt och fiske nu ses som lagfäst utifrån urminnes hävd är en seger för hela den samiska befolkningen, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Domen kommer att få stor betydelse för alla samer som länge fått känna på stora inskränkningar i möjligheten att utöva sin rätt till jakt och fiske. Statens koloniala och nationalistiska uppträdande har nu rättsligt utmanats i och med domen i Gällivare tingsrätt. Den nationalistiska strävan efter att bygga homogena stater har ofta inneburit tvångsassimilering och förtryck av nationella minoriteter. Sverige har inte varit något undantag.

Den samiska befolkningens rätt till land och vatten har därmed varit en ständigt omdiskuterad fråga. Att den frågan inte fått en tillfredsställande lösning orsakar med jämna mellanrum internationell kritik från bland annat FN, OECD och Europarådet. Det är därför grundläggande att samernas markrättigheter erkänns och respekteras på samma sätt som andra markrättigheter i Sverige görs.

Feministiskt initiativ verkar för att:

Samernas rättigheter som har stöd i internationella konventioner och deklarationer respekteras.

Att öka samernas rätt till självbestämmande, och för att FN:s urfolksdeklaration ska implementeras som svensk lag.

Att samernas rätt till land och vatten ska säkerställas i svensk lag.

Att lokaldemokratin stärks så att befolkningars perspektiv kring gruvetableringar respekteras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.