Skip to main content

F! intar Almedalen: välfärdens tjänare tjänar uselt!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 08:00 CEST

Feministiskt initiativ anordnar idag två programpunkter för utmana bilden av den jämställda svenska arbetsmarknaden. Gudrun Schyman och Stina Svensson, talespersoner för partiet, träffar Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal, på Donners plats för ett torgmöte om förutsättningarna för en jämställd arbetsmarknad. Klockan 14:00 träffas Schyman och Nordström ännu en gång på seminariet Ett jämställt arbetsliv, ett samarrangemang mellan Feministiskt initiativ och fackförbundet Kommunal, för att diskutera fler utmaningarna för ett jämställt arbetsliv

Trots många år av debatt och utfästelser från såväl arbetsmarknadens parter som etablerade politiska partier, syns inga tydliga resultat i form av minskade löneskillnader mellan kvinnor och män på nationell statistisk nivå. Det är hög tid för staten att ta ansvar för den systematiska diskriminering av kvinnor som råder på den svenska arbetsmarknaden. Inte enbart i form av lägre lön utan också genom otrygga anställningar. Kvinnors dåliga arbetsvillkor subventionerar vår gemensamma välfärd.

- Vi måste synliggöra de strukturer som diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden och som gör att kvinnors arbete värderas lägre. Kvinnorna som inte kostar och som subventionerar vår gemensamma välfärd får betala ett högt pris. Inte enbart i form av lägre lön utan också genom försämrad arbetsmiljö och otrygga anställningar, säger Stina Svensson, talesperson för feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ är övertygade om att systemfel som förfördelar kvinnor på arbetsmarknaden måste motverkas med systemåtgärder. Partiet verkar för en jämställdhetsfond som ska höja kvinnors löner. Fonden ska då finansieras via en höjd arbetsgivaravgift med en halv procentenhet och ett lika stort statligt tillskott.


Torgmöte ”Välfärdens tjänare tjänar uselt”

När: Fredag 5 juli, kl: 11:00 – 12:00

Var: Donners plats

Löner, anställningstrygghet, arbetsmiljö. Räcker resurserna? Samtal mellan Gudrun Schyman, Stina Svensson och Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.


Seminarium ”Ett jämställt arbetsliv”

När: Fredag 5 juli, kl: 14:00 - 15:00

Var: Hamngatan 5

Gudrun Schyman och Annelie Nordström samtalar om utmaningarna för ett jämställt arbetsliv. Vilka förutsättningar och vilken vilja finns det för att verka för en förändring av dagens situation? Hur vill olika aktörer använda sitt inflytande för en förändring? 


Läs Feministiskt initiativs program här: http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1180
För mer info: Ring Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191


Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.