Skip to main content

F! vill stärka naturens rättsliga ställning

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2019 10:38 CET

Syntolkning: Rosa bakgrund med texten "F! kongress 2019 – Stärk naturens rättsliga ställning"

Under partikongressen i Sundsvall antog Feministiskt initiativ en ny politisk inriktning inom miljöområdet, och i partiets nya partiprogram ingår nu bland annat att verka för att erkänna naturens rättigheter i svensk lagstiftning.

– Ekosystem och arter har ett egenvärde och en rätt att existera oavhängigt av vad vi människor tycker att vi kan ha dem till. Och i tillägg till det är det uppenbart att miljölagstiftningar i vår del av världen idag inte räcker för att bromsa hotet mot den biologiska mångfalden och klimatet, säger Feministiskt initiativs partiledare Gita Nabavi.

Att ge naturen själv en starkare rättslig ställning har skett på många håll, framförallt under 2010-talet och framåt. Bland annat har olika lagar införts i Nya Zeeland, Indien, USA, Bolivia, Ecuador och Colombia. I Sverige ställde sig Sametinget under 2018 bakom en internationell deklaration om naturens rättigheter.

– Det är sorgligt att vi i vår kultur och vårt politiska system insisterar på att se oss själva som herrar över jorden snarare än del av den. Där har vi mycket att lära från urfolk och andra kulturer som inte sätter människan i centrum för skapelsen, avslutar Gita Nabavi.

KONTAKTA PRESSJOUREN

Feministiskt initiativ kan alltid nås för pressärenden på 070-610 01 91 eller press@feministisktinitiativ.se.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.