Skip to main content

​Ny rapport: Så vill Fi reformera pensionssystemet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 09:15 CEST

Feministiskt initiativ presenterar idag rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen. – Vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu, säger Schyman.

Pensionssystemet måste reformeras. Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Feministiskt initiativ presenterar idag rapporten ”Pensioner – en patriarkal historia” med nya förslag på pensionsreformer.

– Ett av de nationella jämställdhetsmålen handlar om ekonomisk jämställdhethet livet ut. Det betyder såväl jämställda löner som pensioner. Men vi kan inte vänta på jämställda löner innan vi gör något åt pensionssystemet. Som feminister vill vi se reformer nu, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Lotten Sunna är partiets socialförsäkringspolitiska talesperson och författare till rapporten som är en feministisk, norm- och systemkritisk analys av det svenska pensionssystemet.

– Inget av det här är svårt. Men det krävs mod. Och politik baserad på fakta. Feministiskt initiativ menar till exempel i likhet med LO och PRO att vi måste höja garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns, säger hon.


FEMINISTISKT INITIATIV VILL:

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på kort sikt

 • Höja golvet i garantipensionen till EU:s fattigdomsgräns.
 • Att taket i pensionsinbetalningarna höjs från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att motverka utvecklingen mot allt större andel tjänstepensioner och privata pensioner.
 • Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67 år, sedan successivt i takt med ökad livslängd. Utvärderas och justeras vart 5:e år.
 • Att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringarna sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till internationella klimatmål.

Förändringar i pensionssystemet med verkningar på lång sikt

 • Att avskaffa PPM. Pengarna ska stärka AP-fonden för tryggare pensioner.
 • Att den allmänna pensionen ska ha en kompensationsgrad på minst 60 % av den genomsnittliga inkomsten under de 20 bästa åren.
 • Att avsätta pensionsgruppen. Debatten om kommande generationers pensionssystem behöver vara öppen.
 • Återinföra möjligheten till full avdragsrätt för pensionssparande upp till 12 000 kronor per år.


Läs hela rapporten 
HÄR 


GÖR LÖN EFTER KÖN KVINNOR TIL FATTIGPENSIONÄRER?

Allt fler blir ”fattigpensionärer” med en ekonomisk standard under EU:s snitt för fattigdom. Majoriteten är lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor. Hur går vi vidare? Med anledning av rapporten arrangerar partiet ett torgmöte på Donners plats kl. 11 där Gudrun Schyman och Lotten Sunna redogör för rapportens innehåll.

TID: tisdag den 5:e juli kl. 11:00 – 12:00
PLATS: Donners plats, Visby

Medverkar gör:

 • Gudrun Schyman, partiledare FI
 • Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson Fi, och författare till rapporten
 • Annelie Nordström, fd ordförande för fackförbundet Kommunal
 • Renée Andersson, Pensionsexpert, LO
 • Cecilia Schelin Seidegård, Jämställdhetsutredningen/regeringens utredare och landshövding på Gotland, Länsstyrelsen
 • Stina Svensson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Fi
 • Farida al-Abani, Streetgäris Pensionsrättvisa

För mer information:
Ring Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191eller maila press@feministisktinitiativ.se

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.