Skip to main content

Schyman manar Miljöpartiet till könsmedveten klimatpolitik

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2009 07:40 CEST

- ­Det är dags för Miljöpartiet att ta sin feminism på allvar. Män står för tre gånger så mycket koldioxidutsläpp som kvinnor, och menar man allvar med klimatpolitiken måste man också våga ifrågasätta mäns miljöförstörande livsstilar. Det säger Gudrun Schyman, talesperson och EU-kandidat för Feministiskt initiativ, i en kommentar till Miljöpartiets kongress som startar i dag.

Feministiskt initiativ driver en könsmedveten och globalt solidarisk klimatpolitik som en av sina huvudfrågor i EU-valet. Partiet vill bland annat införa en skärpt skatteväxling med ökade skatter på miljöfarliga verksamheter, transporter och produkter som kött och bensin, och minskade skatter på arbete. Den som förorenar ska betala.

- Mäns livsstil belastar klimatet hårdare genom att män kör mer bil, konsumerar storslukande elektronik och äter mer kött. Vi måste ifrågasätta de machoideal som förstör vårt klimat och försämrar livsförutsättningarna för miljarder kvinnor och män, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ vill att övergången till alternativa energisystem och användningar ska snabbas upp och intensifieras. Regler som gäller miljö ska vara minimiregler inom EU, med möjlighet för enskilda EU-länder att ha strängare krav. Partiet vill också stärka FN-systemet med sanktionsmöjligheter mot stater och företag som bryter mot miljöavtal och konventioner om mänskliga rättigheter.

- I dagens EU går kortsiktiga tillväxtmål formulerade av mansdominerade grupper före klimatfrågorna. Deras beslut leder till överkonsumtion och ohållbara utsläpp av växthusgaser där rika män står för en oproportionerligt stor andel, avslutar Gudrun Schyman.

Mer information

Pressjour 0706-100191

Feministiskt initiativs politikprogram