Media-no-image

​Svensk mätteknik för växthusgaser går vidare i internationell tävling

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 07:00 CET

SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Över 20 internationella företag har redan slagits ut och efter de senaste testmomenten är SenseAir och RAE Systems ett av de fyra bidragen på upploppet. Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.

SenseAirs erkända sensorteknik har genom samarbetet med RAE Systems, dotterbolag till den Fortune 100-listade jätten Honeywell, tagit fram en mogen och produktionsklar lösning som ligger i framkant gentemot resterande medtävlande.

– Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen Methane Detectors Challenge känns som en oerhörd bedrift. Nu är det vi och tre stycken andra kvar och detta förstärker verkligen vår position på en internationell marknad, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir. För oss innebär den andra testfasen en större integreringsutmaning med Honeywells system för fjärrövervakning och radiotransmission, att garantera stabil långtidsdrift och kraftmatning från en solpanel för att nämna några saker.

Methane Detectors Challenge innebär att SenseAir får möjlighet att kommersialisera en ny produkt som initialt utvecklats för att mäta alkohol i luft. Den har sedan utvecklats tillsammans med en teknik för att mäta metan i kinesiska kolgruvor i ett forskningsprojekt i samverkan med Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT. I Methane Detectors Challenge tas tekniken ytterligare en nivå. Avsikten med produkten är att detektera läckage av metan i syfte att kunna åtgärda och täta dessa läckor. Något som ligger helt i linje med företagets miljöprofil eftersom läckagen motverkar den allmännytta som ett energiskifte från kolkraft och olja till naturgas normalt anses leda till. Frigörandet av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur.

Den andra mer fältmässiga fasen är beräknad till mars 2015. All testning sker vid Southwest Research Institute i San Antonio, Texas. Under senvåren/försommaren 2015 kommer produktförslagen att genomgå intensivare tester och utvärderingar. Pilotproduktion och installation av produkterna utgör den tredje och sista etappen som planeras till slutet av 2015. Testning och verifiering kommer då även att ske ute på olje- och gasbolagens anläggningar.

Övriga tre tävlande som kvalificerat sig vidare:

 • Quanta3, LLC, en ingenjörsfirma från Longmont, Colorado
 • University of Colorado Boulder
 • Dalian Atech Inc. tillsammans med Fuller & Associates från San Fransisco, California

För mer information kontakta; Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir, tel; 0653-531 307 eller Helén Fredin, marknadskommunikatör på SenseAir, tel: 0653-717742

SenseAir® AB

Produktion, forskning- och utvecklingskontor: Delsbo i Hälsingland samt säljkontor i Stockholm. Internationella säljkontor: Chengdu, Kina och Portland, USA. Verksamhet: Kompetenscentrum för gasmätning med Infrarödteknik. Utveckling av koldioxidsensorer sedan slutet av 1980-talet. Världsledande inom sitt område. Omfattande patentinnehav. Avknoppningar: Nonin (Medair 1999), JonDeTech (2008).

Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö. Miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) har utlyst en tävlingen.

Läs vidare »
Vads4tmueovlflbsyvlo

​Regionens beslutsfattare kikar in i framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 10:05 CET

Fiber Optic Valley firar 10 år med över hundra gäster från medlemmar och partners. Kika in i framtiden i en paneldiskussion med bland andra Hans Martin, SenseAir, Caroline Schmidt och Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun samt Per-Arne Wikström, Högskolan i Gävle. Inspiratör inom området mångfald och jämställdhet är Leo Razzak, aktuell i TV-serien Torpederna.

Yzfysqokicjuymtp0x9v

Tre vinnare utsedda som ger regionen en boost

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:56 CEST

SenseAir, SEPS Technologies och Norhtlab Photonics – de är vinnarna av 150 000kr i Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation.™ De vinnande bidragen handlar om allt från ny mätteknik för växthusgaser till att effektivisera tekniken för att dra bredband. Samtliga bedöms ha potential att skapa tillväxt i regionen.

Media-no-image

Fiber Optic Valley får fortsatt förtroende från VINNOVA

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 09:38 CEST

Statliga VINNOVA beviljar Fiber Optic Valley fortsatt finansiering. I november 2014 är det 10 år sedan Fiber Optic Valley blev en av vinnarna i VINNOVAS VINNVÄXT-program och fick ett nationellt uppdrag som katalysator för regional tillväxt. Och det viktiga arbetet för innovationer inom främst fiberoptik, bredband- och sensorteknologi fortsätter.

-  Det handlar om en basfinansiering på 10 miljoner under kommande två år med möjlighet att använda oförbrukade medel även under nästa projektperiod. Det här betyder mycket för våra möjligheter att fortsätta bidra till innovation och regional tillväxt säger vd Jonas Dahlström. Stödet från VINNOVA ska dock fasas ut de kommande åren och vi måste hitta annan slags finansiering för verksamheten framöver.

Stödet från VINNOVA innebär även att Region Gävleborg fortsätter att finansiera Fiber Optic Valley med 3,5 miljon per år samt förväntat motsvarande belopp från Tillväxtverket (totalt 7 miljoner per år).

År 2004 – i stenhård konkurrens med många andra regioner i Sverige valde statliga VINNOVA att långsiktigt investera i Fiber Optic Valley som blev en av de första vinnarna i VINNVÄXT- programmet. Ett exklusivt program med tioårs finansiering för att skapa en attraktiv innovationsmiljö i regionen från Sundsvall i norr till Gävle i söder. Forskningshöjden på området inom Acreo Swedish ICT, STC (Sensible Things that Communicate) vid Mittuniversitetet och Bygg och Miljö vid Högskolan i Gävle bidrog till detta. Beslutet hade föregåtts av en enorm mobilisering av regionens beslutsfattare. Målet handlade om att placera regionen på europakartan som ett fiberoptiskt centrum.

Sverige har under den här tioårsperioden tagit täten internationellt inom utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Den optiska mättekniken når nya höjder och vi upplever en explosionsartad utveckling av sensorer inom alla branscher. Idag består Fiber Optic Valley av ett 50-tal medlemmar och är ett internationellt känt varumärke inom specialfiber, optiska tillämpningar och innovativt ledarskap.

För mer information kontakta: Jonas Dahlström, vd, 070-418 33 33 eller Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig Fiber Optic Valley, 073-024 8989


Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.


Statliga VINNOVA beviljar Fiber Optic Valley fortsatt finansiering. I november 2014 är det 10 år sedan Fiber Optic Valley blev en av vinnarna i VINNOVAS VINNVÄXT-program och fick ett nationellt uppdrag som katalysator för regional tillväxt. Och det viktiga arbetet för innovationer inom främst fiberoptik, bredband- och sensorteknologi fortsätter.

Läs vidare »
Jpx4helhfr96nu2kmna6

Forskare och företag löser framtida utmaningar - ny forsknings- och innovationskonferens i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2014-10-09 22:16 CEST

I anslutning till konferensveckan Sundsvall 42, sker en två dagar lång forsknings- och innovationskonferens under måndag 13 oktober och tisdag 14 oktober. En mötesplats för forskning och näringsliv. Det är Mittuniversitets forskningscenter STC och FSCN som tillsammans med innovationsmiljöerna Fiber Optic Valley och BioBusiness Arena samt Åkroken Business Incubator arrangerar konferensen.

Media-no-image

Svensk mätteknik för att upptäcka växthusgaser tävlar i USA

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 07:57 CEST

SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.

SenseAirs erkända sensorteknik har genom samarbetet med RAE Systems, dotterbolag till den Fortune 100-listade jätten Honeywell, tagit fram en mogen och produktionsklar lösning som ligger i framkant gentemot resterande medtävlande.

–  Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen Methane Challenge känns som en oerhörd bedrift sett till att över 20 stycken andra internationella företag redan slagits ut. Nu är det vi och fyra stycken andra kvar och det känns roligt. Det förstärker vår plats på marknaden som ett tillverkande forsknings- och utvecklingsföretag av internationell rang, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir.

Methane Challenge innebär för SenseAir att de får möjlighet kommersialisera en ny produkt som initialt utvecklats för att mäta alkohol i luft. Avsikten med produkten är att detektera läckage av metan i syfte att kunna åtgärda och täta dessa läckor. Något som ligger helt i linje med företagets miljöprofil eftersom läckagen motverkar den allmännytta som ett energiskifte från kolkraft och olja till naturgas normalt anses leda till. Frigörandet av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur. 

De tävlande kommer under hösten 2014 att testa sina produkter vid Southwest Research Institute i San Antonio, Texas. Under senvåren/försommaren 2015 kommer produktförslagen att genomgå intensivare tester och utvärderingar. Pilotproduktion och installation av produkterna utgör den tredje och sista etappen som planeras till slutet av 2015. Testning och verifiering kommer då även att ske ute på olje- och gasbolagens anläggningar.

Övriga tävlande som kvalificerat sig vidare:

·  Oakland University Chemistry Department tillsammans med ingenjörer från Michigan State University

·  Quanta3, LLC, en ingenjörsfirma från Longmont, Colorado

·  University of Colorado Boulder

·  Dalian Atech Inc. tillsammans med Fuller & Associates från San Fransisco, California

För mer information kontakta; Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir, tel; 0653-717 307 eller Helén Fredin, marknadskommunikatör på SenseAir, tel: 0653-717742SenseAir® AB  
Produktion, forskning- och utvecklingskontor: Delsbo i Hälsingland samt säljkontor i Stockholm. Internationella säljkontor: Chengdu, Kina och Portland, USA. Verksamhet: Kompetenscentrum för gasmätning med Infrarödteknik. Utveckling av koldioxidsensorer sedan slutet av 1980-talet. Världsledande inom sitt område. Omfattande patentinnehav. Avknoppningar: Nonin (Medair 1999), JonDeTech (2008).

Om Fiber Optic Valley 
Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.


SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Läs vidare »
Media-no-image

Mätteknik från Delsbo tävlar i USA - ska upptäcka växthusgaser

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 07:50 CEST

SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.

SenseAirs erkända sensorteknik har genom samarbetet med RAE Systems, dotterbolag till den Fortune 100-listade jätten Honeywell, tagit fram en mogen och produktionsklar lösning som ligger i framkant gentemot resterande medtävlande.

–  Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen Methane Challenge känns som en oerhörd bedrift sett till att över 20 stycken andra internationella företag redan slagits ut. Nu är det vi och fyra stycken andra kvar och det känns roligt. Det förstärker vår plats på marknaden som ett tillverkande forsknings- och utvecklingsföretag av internationell rang, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir.

Methane Challenge innebär för SenseAir att de får möjlighet kommersialisera en ny produkt som initialt utvecklats för att mäta alkohol i luft. Avsikten med produkten är att detektera läckage av metan i syfte att kunna åtgärda och täta dessa läckor. Något som ligger helt i linje med företagets miljöprofil eftersom läckagen motverkar den allmännytta som ett energiskifte från kolkraft och olja till naturgas normalt anses leda till. Frigörandet av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur. 

De tävlande kommer under hösten 2014 att testa sina produkter vid Southwest Research Institute i San Antonio, Texas. Under senvåren/försommaren 2015 kommer produktförslagen att genomgå intensivare tester och utvärderingar. Pilotproduktion och installation av produkterna utgör den tredje och sista etappen som planeras till slutet av 2015. Testning och verifiering kommer då även att ske ute på olje- och gasbolagens anläggningar.

Övriga tävlande som kvalificerat sig vidare:

·  Oakland University Chemistry Department tillsammans med ingenjörer från Michigan State University

·  Quanta3, LLC, en ingenjörsfirma från Longmont, Colorado

·  University of Colorado Boulder

·  Dalian Atech Inc. tillsammans med Fuller & Associates från San Fransisco, California

För mer information kontakta; Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir, tel; 0653-717 307 eller Helén Fredin, marknadskommunikatör på SenseAir, tel: 0653-717742SenseAir® AB  
Produktion, forskning- och utvecklingskontor: Delsbo i Hälsingland samt säljkontor i Stockholm. Internationella säljkontor: Chengdu, Kina och Portland, USA. Verksamhet: Kompetenscentrum för gasmätning med Infrarödteknik. Utveckling av koldioxidsensorer sedan slutet av 1980-talet. Världsledande inom sitt område. Omfattande patentinnehav. Avknoppningar: Nonin (Medair 1999), JonDeTech (2008).

Om Fiber Optic 
Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Läs vidare »
Media-no-image

Högskolan i Gävle och Fiber Optic Valley gör gemensam sak för regional hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 08:30 CEST

Den 6 oktober träffas femton personer från Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley, Acreo Swedish ICT och Hydraulikklustret för en gemensam workshop kring hållbara affärsrelationer och innovationsdrivna kluster och nätverk. Workshopen är en fortsättning på de diskussioner som förts kring forskning och samverkan.

När, var hur? Lunch kl12.00 på Fiber Optic Valley och sedan workshop på Acreo fiberlabb på Håstaholmen 4 kl. 13.00-15-30.

- Målsättningen med eftermiddagen är att konkretisera hur vi kan samverka kring fyra utvalda forskningsprojekt som vi finner intressanta samt även diskutera Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation, vilken vi identifierat som ett intressant case för samverkan, säger Fiber Optic Valleys vd Jonas Dahlström. Vi kommer att diskutera frågor som hur vi ska involvera företagen? Hur söker vi extern finansiering? Hur samverkar vi på bästa sätt?

Från Högskolan i Gävle deltar forskare och professorer från Akademin för utbildning och ekonomi samt från Akademin för teknik och miljö, CLIP - Centrum för Logistik och Innovativ produktion.  

”Allt tyder på att hållbarhet kommer att ha större påverkan på näringslivets sätt att göra affärer de kommande tio åren än vad internet haft de senaste tio åren”. (Ur boken CSR i praktiken, Grankvist)

För mer information kontakta:Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig Fiber Optic Valley, 073-024 8989 eller Jonas Dahlström, vd, 070-418 33 33Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Den 6 oktober träffas femton personer från Högskolan i Gävle, Fiber Optic Valley, Acreo Swedish ICT och Hydraulikklustret för en gemensam workshop kring hållbara affärsrelationer och innovationsdrivna kluster och nätverk. Workshopen är en fortsättning på de diskussioner som förts kring forskning och samverkan. Mötet börjar med lunch på Fiber Optic Valley kl. 12.00 och fortsätter sedan hos Acreo.

Läs vidare »
Ip595xdbu3xununmma8b

Unik GPS-teknik ger tillväxtföretag chansen att växa på nya arenor

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 08:19 CEST

Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir onödiga kostnader konsekvensen på grund av bristande information.Tillsammans startade Sandvik Materials Technology (SMT) och Ovako ett projekt med målsättning att hitta effektivare lösningar för transport och lagerläggning av rör och stänger.

O59xzyctjd2xzlbwbdsf

Regeringskansliet väljer Fiber Optic Valley som förebild

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 22:47 CEST

Regeringskansliet väljer Fiber Optic Valley som förebild Den 12 juni deltar Marita Svensson, Fiber Optic Valley, i samtal om praktiskt jämställdhetsarbete vid Nordiskt Forum i Malmö. I samtalet deltar även bl a jämställdhetsminister Maria Arnholm, Bengt Westerberg och Alice Bah Kuhnke, GD för Ungdomsstyrelsen. Fiber Optic Valleys forskningsresultat från näringslivet kommer att lyftas fram.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • PR- kommunikation
 • ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com
 • 073-024 89 89
PR- och kommunikationsansvarig

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley

Vi är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. En dynamisk och snabbväxande bransch som i princip all dagens informationsteknologi bygger på.

Vi hjälper globala och lokala företag att växa. Detta sker genom ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling - och en lika unik testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier.

Företag söker sig dit de får störst möjlighet att växa
- Vi ser till att det är här.

Adress

 • Fiber Optic Valley
 • Stationsgatan 7
 • SE-824 43 Hudiksvall
 • Vår hemsida

Länkar