Media-no-image

Mångmiljonsatning på IT-företag ger nya affärer och arbetstillfällen

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:08 CEST

Till nyhetschefen: Pressmeddelande från Fiber Optic Valley i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall 28 augusti, 2015

Bland närmare 200 sökande är Fiber Optic Valleys projekt Central Baltic ICT Meta Cluster ett av 23 utvalda som beviljas EU-medel för att ta regionens IT-företag till en internationell marknad. Under en treårsperiod är målet att deltagande företag skapar affärskontrakt utanför EU och EFTA i länder som Canada och Brasilien. Inklusive stöd från Region Gävleborg får projektet 2,2 miljoner Euro fördelat på tre länder. Samarbetspartners är Acreo Swedish ICT samt ICT – kluster i Estland och Lettland. 

-Totalt går 14,5 miljoner kronor av budgeten till vår region för att stötta företag och vi är den enda aktören i Gävleborg som tar hem EU-medel i det här specifika programmet, säger Torbjörn Jonsson, huvudprojektledare, Fiber Optic Valley. Det är en unik möjlighet för små – och medelstora IT-företag att etablera sig på en internationell marknad och det kommer även att innebära nya arbetstillfällen.

Fakta

Projektet bistår SME-företagen med exporttjänster, tekniska frågor, affärsutveckling och samverkan där allt är samlat i ett gemensamt grepp. Satsningen vänder sig till SME-företag med någon form av ICT-komponent i erbjudandet eller med ett behov av att komplettera sin befintliga produkt eller tjänst med en nyskapande ICT-lösning. Det ska även finnas en vilja att exportera utanför EU och EFTA. I första läget har några stora exportmarknader identifierats för projektet som exempelvis Brasilien och Canada. Flera kan följa efter, t ex USA, Japan och China.

Central Baltic ICT Meta Cluster är ett samarbete mellan parterna Estonia ICT Cluster (Tallin), och Latvia IT Cluster (Riga), Fiber Optic Valley (Gävleborg/Hudiksvall) och Swedish ICT Acreo (Kista/Hudiksvall). Fiber Optic Valley är en så kallad Lead Part. Respektive parts styrkor utnyttjas i detta samarbete inom allt från teknik till organisationsutveckling och export-kontakter.

För mer information kontakta:Torbjörn Jonsson, Affärsområdeschef, Fiber Optic Valley 070-211 08 06 eller Jonas Lindqvist, Acreo Swedish ICT, 070-212 9099.

Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande IKT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Spetskompetensen inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör dem till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 135 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Av 200 sökande är Fiber Optic Valleys projekt Central Baltic ICT Meta Cluster ett av 23 utvalda som beviljas EU-medel för att ta regionens IT-företag till en internationell marknad. Inklusive stöd från Region Gävleborg får projektet 2,2 miljoner Euro fördelat på tre länder. Samarbetspartners är Acreo Swedish ICT samt ICT – kluster i Estland och Lettland.

Läs vidare »
Mbsootzzkv3ydqrciqb1

Tre teknikutmaningar söker svar

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:54 CEST

​Vad har vilda djur, blåsfiber och lådor gemensamt? Jo, de är tre utmaningar som utsetts till finalister i Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation 3.0. Nu söker frågorna sina svar, svar som belönas med 25.000 kr och som kan leda till seger för Rovdjurscentret de 5 stora, Hexatronic eller Radarbolaget.

Mbsootzzkv3ydqrciqb1

Tre regionala aktörer till final i innovationstävling

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 09:45 CEST

​Vad har vilda djur, blåsfiber och lådor gemensamt? Jo, de är tre utmaningar som utsetts till finalister i Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation 3.0. Nu söker frågorna sina svar, svar som belönas med 25.000 kr och som kan leda till seger för Rovdjurscentret de 5 stora, Hexatronic eller Radarbolaget.

Jlefqiwwennhcwt2oj22

​Naturliga Stegets grundare till Hudiksvall

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:46 CEST

Över 120 chefer och ledare från regionen deltar när Fiber Optic Valley för andra året i rad arrangerar Innovation Day. I år är temat hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, från miljöfrågor till mångfald. Karl Henrik Robért, grundare av den internationella miljöorganisationen Det Naturliga Steget är en av gästerna. Delar med sig inom området gör även förebilder från Skanska, Microsoft och Kivra.

Media-no-image

Internationell rymdfysiker etablerar sig i Hälsingland

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:30 CET

Sedan den 1 mars är professor Bo Thidé knuten till Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i Hudiksvall för att leda en förstudie med målet att ta fram världens snabbaste fiberkommunikation. Oavsett om du är i staden, på fjället eller i skärgården ska nätuppkopplingen ha samma höga hastighet. Något som kan bli verklighet med teknik som skruvar elektromagnetiska vågor och skapar mer plats i etern.

- Det här är egentligen en hundra år gammal kunskap som har legat i träda. Det handlar om elektromagnetism i grunden där vi använder outnyttjade egenskaper, säger Bo Thidé, professor i fysik vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik. Han är en av ett tiotal forskare i världen på området.

- Den här tekniken suddar ut vita fläckar som befinner sig i radioskugga. Vi får helt nya förutsättningar för att skapa hållbara, levande samhällen även på glesbygden, säger Jonas Dahlström, vd, Fiber Optic Valley, som delfinansierar den förstudie Bo Thidé ansvarar för.

Utnyttjar radiovågor och ljus mer effektivt

Förstudien handlar om att med nya fysikaliska metoder öka effektiviteten i fiberkommunikationen genom att ta tillvara hittills outnyttjade egenskaper inom elektromagnetisk strålning. Fysiker har börjat utveckla ett sätt att utnyttja radiovågor och ljus mycket mer effektivt. De använder en särskild egenskap hos vågorna som kan liknas vid en spiralform. Det engelska namnet för fenomen är ”orbital angular momentum”, ofta förkortat OAM. I förstudien sammanförs skilda tekniker som elektromagnetism, fiberkommunikation och kvantfysik. I Bo Thidés uppdrag vid Acreo Swedish ICT ingår att som projektledare söka forskningsfinansiering för exempelvis EU-programmet Future and Emerging Technologies (FET) med ansökan senast 29 september 2015.

Professor vid Institutet för rymdfysik

Bo Thidé är doktor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och professor emeritus vid Institutet för rymdfysik (IRF) med huvudkontor i Kiruna. Bo har arbetat som professor vid fyra universitet, i tre länder och på två kontinenter. Förutom Sverige i både Italien och Australien. Han har även varit forskningsexpert inom EU-kommissionen. Nu tar Bo sitt privata fackbibiliotek med sig och sätter ner bopålarna i Hälsingegården.

För mer information kontakta: Bo Thidé Acreo Swedish ICT 070-5613670 eller Jonas Dahlström, vd Fiber Optic Valley 070-418 33 33,

Fakta om Bo Thidé

Doktor i teoretisk fysik (kvantfysik och vågfysik) samt professor i rymdfysik (elektromagnetisk strålning och avancerad kommunikation). Specialiteter: Elektromagnetiska fält, kvantfysik, plasmafysik, radiovetenskap och radioteknik, vågutbredning, trådlös kommunikation, optik, akademisk undervisning, innovationer.

Bo Thidé, senior forskare och professor vid Institutet för rymdfysik och Uppsala universitet, har under många år bedrivit forskning kring Orbital Angular Momentum (OAM) som är en ganska okänd och hittills outnyttjad fysikalisk egenskap hos all elektromagnetisk strålning (radio, mikrovåg, värmestrålning, ljus, Röntgen, …). Nyligen genomförda möjlighetsstudier och experiment i Europa och USA har visat att OAM i förlängningen kan bli en ny fysikalisk bas för att på nya och mer effektiva sätt modulera och överföra information i kommunikationssystem, t.ex. mikrovågslänkar, fiber eller mobiltelefonsystem.


Läs mer:

Institutet för rymdfysik http://www.physics.irfu.se/

”Electromagnetic Field Theory” – Bo Thidé. http://www.plasma.uu.se/CED/Book/

Acreo Swedish ICT är ett statligt forskningsinstitut som bl.a. har expertis inom optiska kommunikationssystem, framför allt s.k. WDM system för optiska fibrer men har även arbetat med kommunikation i fri rymd. Detta arbete bedrivs i Kista. I Hudiksvall har Acreo dessutom expertis och kapacitet för att tillverka specialfiber. 

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande IKT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Spetskompetensen inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör dem till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Sedan den 1 mars är professor Bo Thidé knuten till Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i Hudiksvall för att leda en förstudie med målet att ta fram världens snabbaste fiberkommunikation. Oavsett om du är i staden, på fjället eller i skärgården ska nätuppkopplingen ha samma höga hastighet. Något som kan bli verklighet med teknik som skruvar elektromagnetiska vågor och skapar mer plats i etern.

Läs vidare »
Media-no-image

Skruvade radiovågor ger världens snabbaste fiberkommunikation

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:00 CET

Bo Thidé, professor vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik leder en förstudie med målet att ta fram världens snabbaste fiberkommunikation. Oavsett om du är i staden, på fjället eller i skärgården ska nätuppkopplingen ha samma höga hastighet. Något som kan bli verklighet med teknik som skruvar elektromagnetiska vågor och skapar mer plats i etern. Förstudien görs vid Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i Hudiksvall.

- Det här är egentligen en hundra år gammal kunskap som har legat i träda. Det handlar om elektromagnetism i grunden där vi använder outnyttjade egenskaper, säger Bo Thidé, professor i fysik vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik. Han är en av ett tiotal forskare i världen på området.

- Den här tekniken suddar ut vita fläckar som befinner sig i radioskugga. Vi får helt nya förutsättningar för att skapa hållbara, levande samhällen även på glesbygden, säger Jonas Dahlström, vd, Fiber Optic Valley, som delfinansierar den förstudie Bo Thidé ansvarar för.

Utnyttjar radiovågor och ljus mer effektivt

Förstudien handlar om att med nya fysikaliska metoder öka effektiviteten i fiberkommunikationen genom att ta tillvara hittills outnyttjade egenskaper inom elektromagnetisk strålning. Fysiker har börjat utveckla ett sätt att utnyttja radiovågor och ljus mycket mer effektivt. De använder en särskild egenskap hos vågorna som kan liknas vid en spiralform. Det engelska namnet för fenomen är ”orbital angular momentum”, ofta förkortat OAM. I förstudien sammanförs skilda tekniker som elektromagnetism, fiberkommunikation och kvantfysik. I Bo Thidés uppdrag vid Acreo Swedish ICT ingår att som projektledare söka forskningsfinansiering för exempelvis EU-programmet Future and Emerging Technologies (FET) med ansökan senast 29 september 2015.

Professor vid Institutet för rymdfysik

Bo Thidé är doktor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och professor emeritus vid Institutet för rymdfysik (IRF) med huvudkontor i Kiruna. Bo har arbetat som professor vid fyra universitet, i tre länder och på två kontinenter. Förutom Sverige i både Italien och Australien. Han har även varit forskningsexpert inom EU-kommissionen. Nu tar Bo sitt privata fackbibiliotek med sig och sätter ner bopålarna i Hälsingegården.

För mer information kontakta: Bo Thidé Acreo Swedish ICT 070-5613670 eller Jonas Dahlström, vd Fiber Optic Valley 070-418 33 33,

Fakta om Bo Thidé
Doktor i teoretisk fysik (kvantfysik och vågfysik) samt professor i rymdfysik (elektromagnetisk strålning och avancerad kommunikation). Specialiteter: Elektromagnetiska fält, kvantfysik, plasmafysik, radiovetenskap och radioteknik, vågutbredning, trådlös kommunikation, optik, akademisk undervisning, innovationer.

Bo Thidé, senior forskare och professor vid Institutet för rymdfysik och Uppsala universitet, har under många år bedrivit forskning kring Orbital Angular Momentum (OAM) som är en ganska okänd och hittills outnyttjad fysikalisk egenskap hos all elektromagnetisk strålning (radio, mikrovåg, värmestrålning, ljus, Röntgen, …). Nyligen genomförda möjlighetsstudier och experiment i Europa och USA har visat att OAM i förlängningen kan bli en ny fysikalisk bas för att på nya och mer effektiva sätt modulera och överföra information i kommunikationssystem, t.ex. mikrovågslänkar, fiber eller mobiltelefonsystem.


Läs mer:
Institutet för rymdfysik http://www.physics.irfu.se/

Boken ”Electromagnetic Field Theory” – Bo Thidé. http://www.plasma.uu.se/CED/Book/

Acreo Swedish ICT är ett statligt forskningsinstitut som bl.a. har expertis inom optiska kommunikationssystem, framför allt s.k. WDM system för optiska fibrer men har även arbetat med kommunikation i fri rymd. Detta arbete bedrivs i Kista. I Hudiksvall har Acreo dessutom expertis och kapacitet för att tillverka specialfiber. 

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande IKT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Spetskompetensen inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör dem till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT.

Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Bo Thidé, professor vid Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik leder en förstudie med målet att ta fram världens snabbaste fiberkommunikation. Oavsett var du är ska nätuppkopplingen ha samma höga hastighet. Något som kan bli verklighet med teknik som skruvar elektromagnetiska vågor och skapar mer plats i etern. Förstudien görs vid Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT i Hudiksvall.

Läs vidare »
Media-no-image

​Svensk mätteknik för växthusgaser går vidare i internationell tävling

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 07:00 CET

SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Över 20 internationella företag har redan slagits ut och efter de senaste testmomenten är SenseAir och RAE Systems ett av de fyra bidragen på upploppet. Det är den välkända amerikanska miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) som tillsammans med sju stora olje- och gasbolag utlyst en tävling för att ta fram metanövervakningsutrustning. Detta ska hjälpa olje- och gasindustrin att hitta och åtgärda oönskat metanläckage.

SenseAirs erkända sensorteknik har genom samarbetet med RAE Systems, dotterbolag till den Fortune 100-listade jätten Honeywell, tagit fram en mogen och produktionsklar lösning som ligger i framkant gentemot resterande medtävlande.

– Att ha kvalificerat sig så här långt i tävlingen Methane Detectors Challenge känns som en oerhörd bedrift. Nu är det vi och tre stycken andra kvar och detta förstärker verkligen vår position på en internationell marknad, säger Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir. För oss innebär den andra testfasen en större integreringsutmaning med Honeywells system för fjärrövervakning och radiotransmission, att garantera stabil långtidsdrift och kraftmatning från en solpanel för att nämna några saker.

Methane Detectors Challenge innebär att SenseAir får möjlighet att kommersialisera en ny produkt som initialt utvecklats för att mäta alkohol i luft. Den har sedan utvecklats tillsammans med en teknik för att mäta metan i kinesiska kolgruvor i ett forskningsprojekt i samverkan med Fiber Optic Valley och Acreo Swedish ICT. I Methane Detectors Challenge tas tekniken ytterligare en nivå. Avsikten med produkten är att detektera läckage av metan i syfte att kunna åtgärda och täta dessa läckor. Något som ligger helt i linje med företagets miljöprofil eftersom läckagen motverkar den allmännytta som ett energiskifte från kolkraft och olja till naturgas normalt anses leda till. Frigörandet av metangas anses bland annat bidra till växthuseffekten och är också skadlig för både människa och djur.

Den andra mer fältmässiga fasen är beräknad till mars 2015. All testning sker vid Southwest Research Institute i San Antonio, Texas. Under senvåren/försommaren 2015 kommer produktförslagen att genomgå intensivare tester och utvärderingar. Pilotproduktion och installation av produkterna utgör den tredje och sista etappen som planeras till slutet av 2015. Testning och verifiering kommer då även att ske ute på olje- och gasbolagens anläggningar.

Övriga tre tävlande som kvalificerat sig vidare:

 • Quanta3, LLC, en ingenjörsfirma från Longmont, Colorado
 • University of Colorado Boulder
 • Dalian Atech Inc. tillsammans med Fuller & Associates från San Fransisco, California

För mer information kontakta; Carl Bengtsson, Technology Account Manager på SenseAir, tel; 0653-531 307 eller Helén Fredin, marknadskommunikatör på SenseAir, tel: 0653-717742

SenseAir® AB

Produktion, forskning- och utvecklingskontor: Delsbo i Hälsingland samt säljkontor i Stockholm. Internationella säljkontor: Chengdu, Kina och Portland, USA. Verksamhet: Kompetenscentrum för gasmätning med Infrarödteknik. Utveckling av koldioxidsensorer sedan slutet av 1980-talet. Världsledande inom sitt område. Omfattande patentinnehav. Avknoppningar: Nonin (Medair 1999), JonDeTech (2008).

Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö. Miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) har utlyst en tävlingen.

Läs vidare »
Vads4tmueovlflbsyvlo

​Regionens beslutsfattare kikar in i framtiden

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 10:05 CET

Fiber Optic Valley firar 10 år med över hundra gäster från medlemmar och partners. Kika in i framtiden i en paneldiskussion med bland andra Hans Martin, SenseAir, Caroline Schmidt och Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun samt Per-Arne Wikström, Högskolan i Gävle. Inspiratör inom området mångfald och jämställdhet är Leo Razzak, aktuell i TV-serien Torpederna.

Yzfysqokicjuymtp0x9v

Tre vinnare utsedda som ger regionen en boost

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 13:56 CEST

SenseAir, SEPS Technologies och Norhtlab Photonics – de är vinnarna av 150 000kr i Fiber Optic Valleys innovationstävling Boost Innovation.™ De vinnande bidragen handlar om allt från ny mätteknik för växthusgaser till att effektivisera tekniken för att dra bredband. Samtliga bedöms ha potential att skapa tillväxt i regionen.

Media-no-image

Fiber Optic Valley får fortsatt förtroende från VINNOVA

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 09:38 CEST

Statliga VINNOVA beviljar Fiber Optic Valley fortsatt finansiering. I november 2014 är det 10 år sedan Fiber Optic Valley blev en av vinnarna i VINNOVAS VINNVÄXT-program och fick ett nationellt uppdrag som katalysator för regional tillväxt. Och det viktiga arbetet för innovationer inom främst fiberoptik, bredband- och sensorteknologi fortsätter.

-  Det handlar om en basfinansiering på 10 miljoner under kommande två år med möjlighet att använda oförbrukade medel även under nästa projektperiod. Det här betyder mycket för våra möjligheter att fortsätta bidra till innovation och regional tillväxt säger vd Jonas Dahlström. Stödet från VINNOVA ska dock fasas ut de kommande åren och vi måste hitta annan slags finansiering för verksamheten framöver.

Stödet från VINNOVA innebär även att Region Gävleborg fortsätter att finansiera Fiber Optic Valley med 3,5 miljon per år samt förväntat motsvarande belopp från Tillväxtverket (totalt 7 miljoner per år).

År 2004 – i stenhård konkurrens med många andra regioner i Sverige valde statliga VINNOVA att långsiktigt investera i Fiber Optic Valley som blev en av de första vinnarna i VINNVÄXT- programmet. Ett exklusivt program med tioårs finansiering för att skapa en attraktiv innovationsmiljö i regionen från Sundsvall i norr till Gävle i söder. Forskningshöjden på området inom Acreo Swedish ICT, STC (Sensible Things that Communicate) vid Mittuniversitetet och Bygg och Miljö vid Högskolan i Gävle bidrog till detta. Beslutet hade föregåtts av en enorm mobilisering av regionens beslutsfattare. Målet handlade om att placera regionen på europakartan som ett fiberoptiskt centrum.

Sverige har under den här tioårsperioden tagit täten internationellt inom utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Den optiska mättekniken når nya höjder och vi upplever en explosionsartad utveckling av sensorer inom alla branscher. Idag består Fiber Optic Valley av ett 50-tal medlemmar och är ett internationellt känt varumärke inom specialfiber, optiska tillämpningar och innovativt ledarskap.

För mer information kontakta: Jonas Dahlström, vd, 070-418 33 33 eller Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig Fiber Optic Valley, 073-024 8989


Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 13 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.


Statliga VINNOVA beviljar Fiber Optic Valley fortsatt finansiering. I november 2014 är det 10 år sedan Fiber Optic Valley blev en av vinnarna i VINNOVAS VINNVÄXT-program och fick ett nationellt uppdrag som katalysator för regional tillväxt. Och det viktiga arbetet för innovationer inom främst fiberoptik, bredband- och sensorteknologi fortsätter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • PR- kommunikation
 • anzen-xmsojrfiipcitje.yiiohrdaldehogmwsy@fiberlslnuvopljywozeatiolcvalmczceflebyy.com
 • 073-024 89 89
PR- och kommunikationsansvarig

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley

Vi är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. En dynamisk och snabbväxande bransch som i princip all dagens informationsteknologi bygger på.

Vi hjälper globala och lokala företag att växa. Detta sker genom ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling - och en lika unik testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier.

Företag söker sig dit de får störst möjlighet att växa
- Vi ser till att det är här.

Adress

 • Fiber Optic Valley
 • Stationsgatan 7
 • SE-824 43 Hudiksvall
 • Vår hemsida

Länkar