Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: Three themes shape the 2015 macro landscape

Nyheter   •   2014-12-17 16:30 CET

Three main themes are likely to shape the global macro landscape in 2015: disinflationary growth, monetary policy divergence and growing emerging market differentiation.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: Stable but positive for fixed income in 2015

Nyheter   •   2014-12-17 16:29 CET

Investors have enjoyed strong performance from across the bond asset classes in 2014. Government bond yields have fallen, while trends in credit markets have been mixed. Credit spreads tightened in investment grade but widened in high yield, although both asset classes have enjoyed solid absolute returns.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: Asia continues to grow despite strong dollar concerns

Nyheter   •   2014-12-17 16:29 CET

The outlook for Asian markets remains healthy. While there have been recent bumps that have weakened investor sentiment and despite the received wisdom that US dollar strength should in theory be a negative for many markets, across the region there are several developments on the policy and broad macro front that are likely to continue to drive markets over the mid-to-long term.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: US bull run to continue in 2015

Nyheter   •   2014-12-17 16:25 CET

Financial markets experienced a pick-up in volatility in the last quarter of 2014 and investors should expect further bouts in 2015 given the prospect of interest rate rises in the US. However, I believe the US stock market will deal with these rises quite comfortably.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Comments on today’s market movement in Japan

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 14:37 CET

Comments on today’s market movement in Japan In view of today’s sharp advance on the Japanese market, please see below for some comments from Fidelity’s Tokyo investment team.

Media-no-image

Trevor Greethams ClockWise oktober: Tjäna på deflationschocker

Nyheter   •   2014-10-30 15:09 CET

Tjäna på deflationschocker

Vi befinner oss i en ekonomi med två hastigheter, där USA är i mycket bättre form än alla andra. Regionala skillnader har tagit sig uttryck i en stark dollar, svaga råvarupriser och en kraftig korrektion på aktiemarknaderna.

Vi utnyttjade svagheten på marknaden och investerarnas låga förtroende och utökade vår allokering till aktier. Den amerikanska tillväxten är fortsatt stark och de sjunkande bensinpriserna kommer att stärka konsumenten ytterligare.

 

Nyckeltal i fokus

 

Tillväxt

Tillväxtprognoserna är fortsatt positiva, men återhämtningen har blivit ojämn och obalanserad. Den amerikanska tillväxten är fortsatt stabil och arbetslösheten fortsätter att minska.

Men utanför USA ser det annorlunda ut: aktiviteten i euroområdet är svag, Kina genomgår fortsatt en avmattning och Japan är fortfarande drabbat av följderna av en momshöjning.

Inflation

Våra nyckeltal för den globala inflationen pekar fortsatt nedåt med en låg eller fallande inflation och ett inflationstryck på noll.

Den svaga ekonomiska tillväxten utanför USA, överskottskapacitet och ett ökat energiutbud gör att råvarupriserna fortsatt sjunker.

Aktuell fördelning av tillgångar

Den här månaden utökade vi än en gång allokeringen till aktier för att utnyttja det låga förtroendet och volatiliteten på marknaden som beror på en fortsatt ekonomisk återhämtning.

En kombination av långsammare tillväxt i Kina, en stark dollar och överskottskapacitet gör att vi fortsatt är underviktade i råvaror.

Vi har en måttlig undervikt i statsobligationer utifrån en förväntan om sämre avkastning när centralbankerna återgår till en normal penningpolitik, medan frånvaron av inflation innebär att några räntehöjningar inte är att vänta.

 

Trevor Greetham, Chef för tillgångsallokering på Fidelity Solutions

Trevor Greetham började på Fidelity i januari 2006. Han förvaltar blandade fonder och är också chef för tillgångsallokering på Fidelity Solutions. Trevor har en MA-examen i matematik från Cambridge University och är behörig aktuarie.

 

Detta dokument är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd och får inte göras tillgänglig för allmänheten. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från dessa för sina egna syften. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1410N11/0415

Tjäna på deflationschocker Vi befinner oss i en ekonomi med två hastigheter, där USA är i mycket bättre form än alla andra. Regionala skillnader har tagit sig uttryck i en stark dollar, svaga råvarupriser och en kraftig korrektion på aktiemarknaderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Trevor Greethams ClockWise October: Benefiting from disinflationary shocks

Nyheter   •   2014-10-30 14:46 CET

Benefiting from disinflationary shocks

We are in a two-speed world economy with the US in much better shape than the rest. Regional divergence has found expression in a bout of dollar strength, commodity price weakness and a sharp correction in equity markets.

We took advantage of market weakness and depressed investor sentiment to raise our equities allocation. US growth remains strong and the drop in gasoline prices will only strengthen the consumer.

Lead indicators in focus

Growth

The growth outlook remains positive but the recovery has become patchy and unbalanced. US growth remains robust and unemployment continues to fall.

Outside the US, activity in the Euro area is weak, China continues to slow, and Japan is still suffering the after-effects of a sales-tax hike.

Inflation

Our global inflation scorecard continues to point down with inflation low or falling and inflationary pressures absent.

Non-US economic growth weakness, excess capacity and increases in energy supply continue to push commodity prices lower.

Current Asset Allocation positioning

We raised allocation to equities again this month to take advantage of depressed sentiment and market volatility amid sustained economy recovery.

A combination of slower growth in China, dollar strength and excess capacity keeps us underweight commodities.

We are moderately underweight government bonds on the expectation of poorer returns as central banks normalise policy, while a lack of inflation means rate hikes are not imminent.

Trevor Greetham, Director, Asset Allocation, Fidelity Solutions

Trevor Greetham joined Fidelity in January 2006. In addition to managing multi-asset funds, he is Director of Asset Allocation within Fidelity Solutions. He holds an MA in Mathematics from Cambridge University and is a qualified actuary.

This document is for investment professionals only and should not be relied upon by private investors. It must not be reproduced or circulated without prior permission. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required. Fidelity/ Fidelity International means FIL Limited, and its subsidiary companies. Unless otherwise stated, all views are those of the Fidelity organisation. Investors should note that the views expressed may no longer be current and may have already been acted upon by Fidelity. The research and analysis used in this material is gathered by Fidelity for its use as an Investment Manager and may have already been acted upon for its own purposes. Reference in this document to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities, but is included for the purposes of illustration only. Fidelity only offers information on its own products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment and the Fidelity Worldwide Investment and F symbol are trademarks of FIL Limited. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may not get back the amount invested. Fidelity’s legal representative in Switzerland is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Paying agent for Switzerland is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Malta: Growth Investments Limited is licensed by the MFSA. Fidelity Funds is promoted in Malta by Growth Investments Ltd in terms of the EU UCITS Directive and Legal Notices 207 ad 309 of 2004. The Fund is regulated in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Issued by FIL Investments International (registered in England and Wales), authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority. IC14/89

We are in a two-speed world economy with the US in much better shape than the rest. Regional divergence has found expression in a bout of dollar strength, commodity price weakness and a sharp correction in equity markets.

Läs vidare »
Media-no-image

PYRAMIS SURVEY REVEALS SURGE IN CONFIDENCE AMONG WORLD’S LARGEST INSTITUTIONAL INVESTORS

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 10:08 CET

PYRAMIS SURVEY REVEALS SURGE IN CONFIDENCE AMONG WORLD’S LARGEST INSTITUTIONAL INVESTORS

 

Stockholm, 28th October 2014: Confidence has returned among institutional investors worldwide, according to a new survey by Pyramis Global Advisors.

Nine in ten (91%) pension plans and other institutional investors believe they can achieve target returns in five years, significantly higher than the 65 percent reported in 2012, according to the 2014 Pyramis Global Institutional Investor Survey, which includes 811 respondents in 22 countries representing more than USD$9 trillion in assets.

“After years of strong equity returns and below average volatility, institutional investors want to keep their winning streak going,” said Pam Holding, chief investment officer, Pyramis. “Our global survey shows that while the outlook on volatility varies greatly by region, institutions worldwide largely agree that they can continue to grow their portfolios and improve funded status.”

 

Significant Regional Differences

The Pyramis survey identifies regional differences across such topics as: expectations for market volatility, perspectives on alternatives, investment objectives and investment opportunities. “The survey gives us great insight into the current thoughts of the largest institutional investors worldwide. Nordic results provide some interesting observations such as the level which investors consider themselves fully understanding the risks in their own portfolios. 79% of the investors in Europe, excluding the Nordic countries, believe they fully understand the risks in their portfolios, whereas the corresponding average for the Nordic investors is 88%. In Finland, no less than 100% of the respondents claim they fully understand the risks in their portfolios”, states Henrik Jonsson, Head of Institutional Sales Nordic region, Fidelity Worldwide Investment, the sole distributor of Pyramis’ institutional investment products outside North America.

 

Market Volatility Expectations

Outside the U.S. and Canada, volatility expectations over the long term are quite low with a decrease in the frequency of boom/bust cycles expected in Asia (91%) and Europe (79%). Only seven percent of U.S. institutions expect volatility to decrease, while 42 percent expect an increase in volatility. This trend continues across North America with only 10 percent of Canadian plans expecting a decrease in volatility, while 60 percent foresee an increase.

While market volatility remains a top concern in Europe and Asia, U.S. institutions are expressing less worry about capital markets than years past. Europe also remains concerned about a low return environment, while Asia is focused on regulatory and accounting changes and Canada is focused on risk management. The top concern for U.S. plans is current funded status (28%), with a majority of pensions intending to improve it.

While the use of alternative investments is still rising rapidly in the rest of the world, use of liquid and illiquid alternatives appears to be slowing among U.S. institutions.

Among respondents planning an allocation increase to illiquid alternatives over the next one to two years, Asia leads the way with 79 percent, followed by Europe (57%) and the U.S. (22%).

When asked which investment approaches are most likely to underperform over the long term, 31 percent of U.S. respondents cite hedge funds as least likely to meet expectations. Risk factor investing is expected to be the biggest disappointment among Canadian, European and Asian plans.

When asked specifically about the fees associated with alternative investments, only 19 percent of U.S. plans surveyed say hedge funds and private equity are worth the fees, as compared to 91 percent in Asia and 72 percent in Europe.

“U.S. plans are currently re-evaluating the complexity, risks and fees associated with hedge funds,” said Derek Young, vice chairman of Pyramis Global Advisors. “Our survey suggests that U.S. institutions are preparing to move back to a more traditional, back-to-basics portfolio.”

 

Investment Objectives

On average, primary investment objectives among global institutions lean toward growth, but results vary considerably by geography. Asian institutions are overwhelmingly focused on growth, with 64 percent listing capital growth as the primary investment objective. For plans in the U.S., funded status growth is the primary investment objective, but levels differ among public plans (62%) and corporates (37%). Plans in Europe are primarily focused on preservation, while Canadian institutions are equally focused on preserving and growing their funded status.

 

Investment Opportunities

A global view of the survey results shows plans are seeking investment opportunities over the medium term predominantly in emerging Asia. However, a regional breakdown reveals a geographic tilt. Seventy-one percent of plans in Asia cite emerging Asia as the top medium-term growth prospect. U.S. and Canadian plans favour North America (34%) and emerging Asia (32%). European plans favour North America (33%), emerging Asia (21%) and developed Europe (19%).

 

For additional materials on the Pyramis survey, go to www.pyramis.com/survey.

 

About the Survey

Pyramis Global Advisors conducted its survey of institutional investors in the summer of 2014, including 811 investors in 22 countries (191 U.S. corporate pension plans, 71 U.S. government pension plans, 48 non-profits and other U.S. institutions, 90 Canadian pension plans, 283 European and 128 Asian institutions including pensions, insurance companies and financial institutions). Assets under management represented by respondents totalled more than USD$9 trillion. The surveys were executed in association with Asset International, Inc., in North America, and the Financial Times in Europe and Asia. CEOs, COOs, CFOs, and CIOs responded to an online questionnaire or telephone inquiry.

 

About Pyramis Global Advisors

Pyramis Global Advisors, a Fidelity Investments company, delivers asset management products and services designed to meet the needs of institutional investors around the world. Pyramis is a multi-asset class manager with extensive experience managing investments for, and serving the needs of, some of the world’s largest corporate and public defined benefit and defined contribution plans, endowments and foundations, insurance companies, and financial institutions. The firm offers traditional long-only and alternative equity, as well as fixed income and real estate debt and REIT investment strategies. As of June 30, 2014, assets under management totalled nearly $215 billion USD. Headquartered in Smithfield, RI, USA, Pyramis offices are located in Boston, Toronto, Montreal, London, and Hong Kong. Outside of North America, Fidelity Worldwide Investment is the sole distributor of Pyramis’ institutional investment products.

 

About Fidelity Worldwide Investment

Fidelity Worldwide Investment is an asset manager serving retail, wholesale and institutional investors in 25 countries globally outside North America. With USD $290.1 billion assets under management as of June 30, 2014, Fidelity Worldwide Investment is one of the world’s largest providers of active investment strategies and retirement solutions. Institutional clients benefit from the breadth of our investment platform, which combines our own product range and through a sub advisory agreement, the capabilities of Pyramis Global Advisors.

Pyramis, Pyramis Global Advisors and the Pyramis Global Advisors A Fidelity Investments Company logo are registered service marks of FMR LLC.

 

703332.1.0 © 2014 FMR LLC.

All rights reserved.

 

For further information, please contact:

Emma Lehtovaara

Fidelity Worldwide Investment

Tel. +46 (0)8 505 257 02

emma.lehtovaara@fil.com

 

This material is for investment professionals only and should not be relied upon by private investors. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, the Fidelity Worldwide Investment logo and F symbol are trademarks of FIL Limited.

 

SSL1410N10/0415

About Fidelity Worldwide Investment
Fidelity Worldwide Investment is one of the largest independent mutual fund managers. We have offices in 25 countries around the world and manage investments worth more than US$215 bn.
Fidelity was founded in 1969 and has over over 5 500 employees. We have over 7 million cients - both institutions and larger companies, but also private clients. Since 1996 we have had a presence and supported clients in the Nordic region.
We manage more than 740 funds and with more than 280 analysts and portfolio managers across the globe, we have a unique loval presence but also global expertise. Fidelity is a privately owned company.

Stockholm, 28th October 2014: Confidence has returned among institutional investors worldwide, according to a new survey by Pyramis Global Advisors. Nine in ten (91%) pension plans and other institutional investors believe they can achieve target returns in five years, significantly higher than the 65 percent reported in 2012, according to the 2014 Pyramis Global Institutional Investor Survey.

Läs vidare »
Media-no-image

Trevor Greethams ClockWise september: Följderna av en stark US-dollar

Nyheter   •   2014-10-16 15:44 CEST

Följderna av en stark US-dollar

Utsikterna för global tillväxt är positiva och inflationen är nära noll. Så länge detta är fallet bör den goda likviditeten vara ett bra stöd för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

Eftersom återhämtningen leds av USA är det troligt att amerikanska Federal Reserve återgår till en normal penningpolitik före de andra centralbankerna. Den nuvarande trenden med en stark US-dollar är bra för den globala tillväxten och stödjer våra överviktspositioner i aktier mot råvaror, teknikaktier mot råvaruaktier och Japan mot tillväxtmarknaderna.

 

Nyckeltal i fokus

Tillväxt

Våra nyckeltal för den globala tillväxten är inne i sin längsta uppgång sedan serien påbörjades för över 20 år sedan.

Det är troligt att Fed återgår till en normal penningpolitik före de andra större centralbankerna. Den nuvarande trenden med en stark US-dollar är bra för den globala tillväxten eftersom den stärker exportörer i Europa och Asien och bidrar till att hålla nere inflationen i USA.

Inflation

Våra nyckeltal för den globala inflationen har varit negativa i två år, vilket tyder på outnyttjad reservkapacitet och dämpade råvarupriser. Detta gör att centralbankerna i G7-länderna kan bedriva en expansiv penningpolitik och låta den långa expansionen fortsätta.

 

Aktuell fördelning av tillgångar

Vi har haft en övervikt i aktier sedan 2012 mot bakgrund av en fortsatt ekonomisk återhämtning med en expansiv penningpolitik och dämpad inflation. Vi utökade vår position förra månaden under en period av geopolitiskt orsakad svaghet.

Vi ligger kvar i undervikt i råvaror. Tillgångsslaget har inte gynnats av ministimulanserna i Kina. Överskottskapacitet och den starka dollarn har en negativ inverkan.

Vi har en undervikt på statsobligationer. Vi förväntar oss dålig avkastning när centralbankerna återgår till en normal penningpolitik. Inom räntebärande tillgångar föredrar vi obligationer och högavkastande obligationer.

 

Trevor Greetham, Chef för tillgångsallokering på Fidelity Solutions


Trevor Greetham började på Fidelity i januari 2006. Han förvaltar blandade fonder och är också chef för tillgångsallokering på Fidelity Solutions. Trevor har en MA-examen i matematik från Cambridge University och är behörig aktuarie.

 

Detta dokument är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd och får inte göras tillgänglig för allmänheten. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från dessa för sina egna syften. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1410N03/0415

Utsikterna för global tillväxt är positiva och inflationen är nära noll. Så länge detta är fallet bör den goda likviditeten vara ett bra stöd för fortsatta uppgångar på aktiemarknaderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Trevor Greetham's Clockwise update September: Strong US dollar implications

Nyheter   •   2014-10-16 14:24 CEST

Strong US dollar implications

The outlook for global growth is positive but inflation remains mostly absent. As long as this remains the case, plentiful liquidity should support a continued bull market in stocks.

The US-led nature of the recovery means the US Federal Reserve is likely to normalise policy ahead of other central banks. The ongoing trend of US dollar strength is good for global growth and it supports our overweight positions in stocks versus commodities, technology versus materials and Japan versus the emerging markets.

 

Lead indicators in focus

Growth

Our global growth scorecard is enjoying its longest upswing since the series began more than two decades ago.

The Fed is likely to normalise monetary policy ahead of the other major central banks. The ongoing trend of US dollar strength is good for global growth, boosting exporters in Europe and Asia and helping to keep US inflation down.

Inflation

Our global inflation scorecard has been negative for the last two years, reflecting spare capacity and muted commodity prices. This enables G7 central banks to keep policy loose, allowing the long expansion to continue.

 

Current Asset Allocation positioning

We have been overweight equities since 2012 on the back of a sustained economic recovery with loose policy and muted inflation. We added to our position last month during a period of geopolitically-induced weakness.

We remain underweight commodities. The asset class has not benefited from the mini stimulus in China. Excess capacity and dollar strength remain powerful headwinds.

We are underweight government bonds. We expect poor returns as central banks normalise policy. Within fixed income we prefer credit and high yield.

 

Trevor Greetham, Director Asset Allocation Fidelity Solutions

Trevor Greetham joined Fidelity in January 2006. In addition to managing multi-asset funds, he is Director of Asset Allocation within Fidelity Solutions. He holds an MA in Mathematics from Cambridge University and is a qualified actuary.

 

This document is for investment professionals only and should not be relied upon by private investors. It must not be reproduced or circulated without prior permission. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required. Fidelity/ Fidelity International means FIL Limited, and its subsidiary companies. Unless otherwise stated, all views are those of the Fidelity organisation. Investors should note that the views expressed may no longer be current and may have already been acted upon by Fidelity. The research and analysis used in this material is gathered by Fidelity for its use as an Investment Manager and may have already been acted upon for its own purposes. Reference in this document to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities, but is included for the purposes of illustration only. Fidelity only offers information on its own products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment and the Fidelity Worldwide Investment and F symbol are trademarks of FIL Limited. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can go down as well as up and investors may not get back the amount invested. Fidelity’s legal representative in Switzerland is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Paying agent for Switzerland is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Malta: Growth Investments Limited is licensed by the MFSA. Fidelity Funds is promoted in Malta by Growth Investments Ltd in terms of the EU UCITS Directive and Legal Notices 207 ad 309 of 2004. The Fund is regulated in Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Issued by FIL Investments International (registered in England and Wales), authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority. IC14/79

The outlook for global growth is positive but inflation remains mostly absent. As long as this remains the case, plentiful liquidity should support a continued bull market in stocks.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Senior Marketing Manager
  • maria.zachrisson@fil.com
  • +46 (0)8 505 257 05
  • +46 (0)8 505 257 00

Om Fidelity Worldwide Investment

The currency of investing

Fidelity Worldwide Investment is one of the largest independent mutual fund managers. We have offices in 25 countries around the world and manage investments worth more than US$215 bn.
Fidelity was founded in 1969 and has over over 5 500 employees. We have over 7 million cients - both institutions and larger companies, but also private clients. Since 1996 we have had a presence and supported clients in the Nordic region.
We manage more than 740 funds and with more than 280 analysts and portfolio managers across the globe, we have a unique loval presence but also global expertise. Fidelity is a privately owned company.

Adress

  • Fidelity Worldwide Investment
  • Luntmakargatan 18
  • 111 37 Stockholm
  • Vår hemsida