Media no image

Tron på den globala ekonomin överraskande hög

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:30 CET

Fidelity´s Analyst Survey 2017 - På bara ett år har  förväntningarna på den globala ekonomin vänt från negativa till postiva bland bolagsledningar över hela världen. Tillväxten förväntas styras av ökad efterfrågan påeldad av ett cykliskt momentum. Även om ”den gamla ekonomin” förväntas gå oväntat bra så kan IT-branschen bli den stora vinnaren. Det finns många glädjeämnen men Fidelitys analytiker pekar även på riskerna.

Resultaten i Fidelitys årliga Analyst Survey utgår från 146 analyser baserade på 17 000 intervjuer som bolaget har genomfört med företagsledningar över hela världen.

De cykliska faktorerna är uppenbara och bidrar till en positiv accelartion. Tillväxten förväntas styras av ökad efterfrågan jämfört med förra året då fokus låg på kostnadsbesparingar och effektiviseringar. IT-sektorn genomgår en forsatt boom medan segementet för sällansköpsvaror påverkas negativt.

Michael Sayers är aktieanalyschef på Fidelity och är tillsammans med Martin Dropkin huvudförfattare till Analyst Survey:

- Våra analyser speglar att riskerna för etablerade aktörer är betydande. Sektorn för sällanköpsvaror genomgår kraftiga omvälvningar som leds av både branschen och konsumenterna. Skiftet från offline till online sker överallt, vilket omkullkastar befintliga affärsmodeller, ökar konkurrensen och minskar vinstmarginalerna, säger Michael Sayers.

Michael Syers fortsätter:

- Det är lite förvånande att bolag i segmentet sällanköpsvaror får de lägsta poängen i årets sentimentindikator, trots att de normalt går framåt i cykliska uppgångar. Våra analyser indikerar bara att förhållandena förbättras något under året.

Det är IT-branshen som ser ut att bli den stora vinnaren. Fidelitys analytiker förutser stabila eller stigande IT-investeringar i alla sektorer och regioner.

- IT-sektorns ställning är unik och leder till omvälvningar i alla andra sektorer utan att i sin tur påverkas av andra branscher. Vissa konsumentmarknader som den för smart-phones är relativt mogna, men det finns fortfarande gott om möjligheter för IT att tränga in i sektorer som industri och jordbruk, fortsätter Michael Sayers.

Sett till regioner ser den största förbättringen ut att ske i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika (EEMEA) samt Latinamerika, där poängen steg från 2,7 till 6,4. I Kina gick indikatorn upp till en nivå som senast sågs 2014. Martin Dropkin är analyschef för räntebärande tillgångar på Fidelity International:

- De positiva resultaten är överraskande även för oss. När vi skrev förra årets rapport var vi ganska säkra på att världsekonomin kunde undvika att gå in i recession även om det var på marginalen. Marknaderna var oroliga med sjunkande energi- och finansaktier och en växande oro för Kina. Sedan den förra enkäten genomfördes har politiska förändringar fört in hela världen på en ny väg. Oljepriset har nu bottnat,vilket medför att sektorer och regioner som är känsliga för oljepriset kommer starkt tillbaka från förra årets låga siffror, säger Martin Dropkin.

Även om slutsatserna i årets Analyst Survey visar att de ekonomiska utsikterna är mer positiva än föregående år varnar analytikerna ändå för vissa betydande risker. En riskfaktor är att oljepriset återigen börjar sjunka eller att efterfrågeökningen blir en besvikelse. Rapporten visar också en måttlig ökning av inflationstrycket.En högre inflation i framför allt USA och Storbritannien kan leda till åtstramade finansiella förhållanden i hela världen, vilket kan få  negativa konsekvenser för många företag. Dessutom ser Fidelitys analytiker att Brexit har påverkat företags vilja att investera i Storbritannien negativt och att protektionism betraktas med misstänksamhet överallt.

Martin Dropkin fortsätter:

- Investeringar innebär risker. Även om våra analytiker har ett tydligt positivt basscenario är det deras jobb att hela tiden anpassa och ompröva sina hypoteser när förhållandena förändras. Det betyder att till exempel den måttliga optimismen gällande oljepriset också har sina brasklappar. Om OPEC-länderna inte följer de överenskomna utbudsbegränsningarna eller om efterfrågan visar sig svag så kan nya prisfall inträffa, något som skulle underminera en rad sektorer.

- Som tur är finns det få tecken på att politiska risker verkligen håller företagen tillbaka. Våra analytiker är medvetna om de många politiska utmaningar som världen står inför, men generellt ser de inte att dessa har en negativ påverkan på företagens investeringsbeslut – med undantag för Brexit, avslutar Martin Dropkin.

Slutsaterna bygger på Fidelitys globala sentimentindikator som utgörs av fem nyckelfaktorer för företagens tillstånd. Indikatorn har gjort en robust förflyttning in på positivt territorium jämfört med förra året, då sjunkande siffror för avkastning på kapital, ledningarnas förtroende och investeringar gav en betydligt mer osäker bild.

Om Analyst Survey

Fidelity International’s årliga Analyst Survey täcker alla regioner och sektorer. Den strävar efter att identifiera förändringar i konjunkturen på ett tidigt stadium samt att identifiera nya trender och investeringstillfällen. Undersökningen basers på Fidelity´s djupgående analyser av sektorer som baseras på i genomsnitt 17 000 intervjuer varje år med beslutsfattare på företag. Analysen . Slutsatserna i undersökningen reflekterar därför perspektiv från tusentals företagsledares över hela världen. Fidelity International slutförde undersökningen med 146 analyser i december 2016.

About Fidelity International

Fidelity International offers world class investment solutions and retirement expertise. As a privately owned, independent company, investment is our only business. We are driven by the needs of our clients, not by shareholders. Our vision is to deliver innovative client solutions for a better future. We invest £223.7bn globally on behalf of clients in 25 countries across Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and South America. Our clients range from central banks, sovereign wealth funds, large corporates, financial institutions, insurers and wealth managers, to private individuals. In addition to asset management, we offer investment administration and guidance for employer benefit schemes, advisers and individuals in several countries. We are responsible for £66.6bn in assets under administration. Data as at 31 December 2016.

Issued by FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and F symbol are trademarks of FIL Limited.

Any opinions expressed are made at the time of writing and can be subject to change without notification.

Analyst Survey - På bara ett år har förväntningarna på den globala ekonomin vänt från negativa till postiva bland världens bolagsledningar. Tillväxten förväntas styras av ökad efterfrågan påeldad av ett cykliskt momentum. Även om ”den gamla ekonomin” förväntas gå oväntat bra så ser IT-branschen ut att bli den stora vinnaren. Det finns många glädjeämnen men Fidelitys analytiker ser även risker.

Läs vidare »
Grmidsh2bxp21dzjzcnp

Konsumenterna redo att kliva fram som tillväxtmotor 2016, visar Fidelitys globala analytikerundersökning för 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 09:32 CET

• Efter två år av optimism hos analytikerna är de övergripande förväntningarna nu mer balanserade • Konsumtion och innovativa, teknikintensiva företag lyfter prognoserna för Europa och USA • Resultaten bygger bland annat på 17 000 personliga möten varje år mellan Fidelitys analytikerteam och företagens beslutsfattare

Grmidsh2bxp21dzjzcnp

Consumers ready to emerge as driver of growth for 2016, Fidelity´s 2016 Global Analyst survey reveals

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 09:31 CET

• After two years of analyst optimism, overall sentiment is delicately balanced • Consumers and innovative, tech-heavy businesses prop up the outlook for Europe and the US • Findings enriched by 17,000 1:1 meetings held each year between Fidelity’s analyst team and corporate decision-makers

Media no image

Fidelity wins several prestigious Morningstar awards in the Nordics– for the third consecutive year

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 13:15 CET

At the Morningstar awards ceremonies in Helsinki and Oslo on Tuesday and Thursday this week, it was announced that Fidelity International has won several prestigious house awards. The Morningstar Awards are designed to help investors around the world identify the year's most exceptional funds and fund managers.

Norway

Best Fund House - Equity

Best Fund House - Multi Asset


Finland

Best Fund House - Equity

Best Fund House - Fixed Income

Best Fund House - Multi Asset

The house awards recognize fund management companies that have delivered sustained outperformance on a risk-adjusted basis across their fund line-ups.

- We are proud and grateful of these awards and that we are being awarded across equities, fixed income and multi-asset. This clearly demonstrates the breadth and depth of the offering at Fidelity, that we have strength right across the board to suit clients, whatever their needs. It’s also important and encouraging that our active management approach has delivered value to our investors, says Petter Edwinson, Head of Marketing and Business Development at Fidelity.

For further details, please contact Maria Zachrisson, Senior Marketing Manager, at +46 (0)8 505 257 05 or maria.zachrisson@fil.com

About Fidelity International

Fidelity International offers world-class investment solutions and retirement expertise. As a privately owned, independent company, investment is our only business. We are driven by the needs of our clients, not by shareholders. Our vision is to deliver innovative client solutions for a better future.

Established in 1969 as the international arm of Fidelity Investments, which was founded in Boston in 1946, Fidelity International became independent of the US organisation in 1980. Today it is owned mainly by management and members of the original founding family.

At the Morningstar awards ceremonies in Helsinki and Oslo on Tuesday and Thursday this week, it was announced that Fidelity International has won several prestigious house awards.

Läs vidare »
Media no image

Fidelity vinner flera prestigefulla Morningstarpriser i Norden – för tredje året i rad

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 13:15 CET

På Morningstars prisceremonier i Oslo och Helsingfors under tisdagen och torsdagen denna vecka stod det klart att Fidelity har vunnit flera priser i den prestigefulla klassen ”Bästa fondbolag”.

Nedan är en lista över de Morningstarpriser som Fidelity i Norden har vunnit:

Norge

Bästa fondbolag – aktier

Bästa fondbolag - alla kategorier

Finland

Bästa fondbolag – aktier

Bästa fondbolag – räntebärande tillgångar

Bästa fondbolag – alla kategorier

Priserna är utformade för att hjälpa investerare runt om i världen att identifiera årets mest framgångsrika fonder och fondbolag. Kategorin ”Bästa fondbolag” uppmärksammar bolag som har lyckats leverera riskjusterad överavkastning inom flera marknader och sektorer i sitt fondutbud.

- Vi är mycket stolta och tacksamma för dessa priser och att vi har vunnit priser inom alla tillgångsklasser. Det understryker vår bredd och djup, och att vi har fonder inom alla discipliner för våra kunder, oavsett vad de har för behov. Det är viktigt och uppmuntrande att vår aktiva investeringsfilosofi har genererat mervärde för våra investerare, säger Petter Edwinson, Head of Marketing and Business Development på Fidelity.

För mer information, kontakta Maria Zachrisson, Senior Marketing Manager

Tel: 08 505 257 05.

E-mail: maria.zachrisson@fil.com

About Fidelity International

Fidelity International offers world-class investment solutions and retirement expertise. As a privately owned, independent company, investment is our only business. We are driven by the needs of our clients, not by shareholders. Our vision is to deliver innovative client solutions for a better future.

Established in 1969 as the international arm of Fidelity Investments, which was founded in Boston in 1946, Fidelity International became independent of the US organisation in 1980. Today it is owned mainly by management and members of the original founding family.

På Morningstars prisceremonier i Oslo och Helsingfors under tisdagen och torsdagen denna vecka stod det klart att Fidelity har vunnit flera priser i den prestigefulla klassen ”Bästa fondbolag”.

Läs vidare »
Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Are we living in a world of secular stagnation?

Nyheter   •   Okt 21, 2015 11:23 CEST

Low growth, low inflation, low interest rates. What explains the persistence of these conditions in developed economies? The secular stagnation hypothesis - a world of deficient global demand where the supply of savings exceeds investment demand - offers a most plausible explanation. If the hypothesis is correct, then there are serious implications for economic policy and investors.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Befinner vi oss i en värld med sekulär stagnation?

Nyheter   •   Okt 21, 2015 11:06 CEST

Låg tillväxt, låg inflation och låga räntor. Vad är förklaringen bakom varaktigheten hos dessa tillstånd i utvecklade ekonomier? Hypotesen om sekulär stagnation – en värld med sviktande global efterfrågan och ett sparöverskott som överskrider investeringsbehovet - stämmer hypotesen kommer det att ha allvarliga följder för den ekonomiska politiken och investerarna.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Fidelity Macro update: September 2015

Nyheter   •   Sep 18, 2015 17:29 CEST

Global growth momentum slowed over the past month, though still remained in positive territory.The deterioration was led by manufacturing-related components – particularly in emerging markets. Consumer confidence rebounded after a drop last month. The developed market recovery remained intact, while emerging market economies were generally weaker.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Volatility: 10 key messages for investors

Nyheter   •   Aug 25, 2015 14:30 CEST

Equity markets can experience bouts of volatility due to a variety of reasons. Here are 10 key messages and supporting data, plus quotes from well-known investors that can be used to help ease concerns when markets become volatile.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

10 budskap vid oroliga marknader

Nyheter   •   Aug 25, 2015 14:23 CEST

Aktiemarknader kan genomgå perioder av hög volatilitet på grund av en rad olika orsaker. Vi har tagit fram 10 budskap, med stödjande data, som kan vara värt att tänka på när världens aktiemarknader vacklar.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Fidelity International

Fidelity International offers world-class investment solutions and retirement expertise. As a privately owned, independent company, investment is our only business. We are driven by the needs of our clients, not by shareholders. Our vision is to deliver innovative client solutions for a better future.

Established in 1969 as the international arm of Fidelity Investments, which was founded in Boston in 1946, Fidelity International became independent of the US organisation in 1980. Today it is owned mainly by management and members of the original founding family.

We invest USD $273 billion globally on behalf of clients in 25 countries across Asia-Pacific, Europe, the Middle East and South America. Our clients range from central banks, sovereign wealth funds, large corporates, financial institutions, insurers and wealth managers to private individuals.

In addition to asset management, we offer investment administration and guidance for employer benefit schemes, advisers and individuals in several countries. We are responsible for USD $84 billion in assets under administration.

Adress

  • Fidelity International
  • Jakobsbergsgatan 17, 9th floor
  • 111 44 Stockholm
  • Sweden
  • Vår hemsida