Ytjeyxmmmmkxcungcbli

Fidelity's Global Analyst Survey 2015: Japanese companies top global confidence index

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 12:00 CEST

Japanese firms are showing the biggest boost in confidence levels against any other global region overtaking both the US and Europe, the 2015 Fidelity Worldwide Investment survey* of 159 equity and fixed income analysts has revealed. The survey provides investors with unique insights into the expectations of company management teams across a range of regions and sectors.

Ytjeyxmmmmkxcungcbli

Fidelitys globala analytikerundersökning 2015: japanska bolag toppar den globala förtroenderankingen

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 12:00 CEST

Årets undersökning lyfter fram några anmärkningsvärda resultat. Japan toppar vår sammansatta förtroenderanking och Europa ligger på andra plats. Förtroendet i USA ligger fortfarande på stabilt höga nivåer. Vi ser också att innovations- och kunskapssektorerna drar ifrån övriga sektorer. Våra analytiker rapporterar om en värld med växande skillnader där värderingsförmågan kommer att vara avgörande.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Fidelity’s Global Chief Investment Officers comment on this morning’s General Election results

Nyheter   •   2015-05-08 17:07 CEST

Media-no-image

Uppdatering om taktisk tillgångsallokering av Fidelity Solutions januari-februari 2015: Positionering för lägre inflation

Nyheter   •   2015-03-05 11:45 CET

Positionering för lägre inflation

Inflationen ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen och kommer sannolikt att falla ytterligare under kommande månader. Hittills i år har tretton centralbanker meddelat att de inför åtgärder och med en tillväxt som ligger över trendnivån är deflationen positiv för både aktier och obligationer. Vi har minskat vår undervikt i råvaror, eftersom oljeutbudet sannolikt kommer att stramas åt i år mot bakgrund av minskade investeringar. Europa ser ut att gynnas av låga räntor, en svagare valuta och lägre oljepriser och vi har minskat vår amerikanska övervikt, eftersom den starka dollarn sätter press på vinsten.

Nyckeltal i fokus

Tillväxt

 • Våra nyckeltal för den globala tillväxten är marginellt negativa. Den amerikanska ekonomin är sund, medan situationen i Japan är blandad och tillväxtmarknaderna genomgår en tydlig avmattning. Europa visar tecken på uppgång, men från en låg nivå. Centralbankerna vidtar åtgärder och ECB har presenterat ett kraftfullt program. Japans centralbank har redan infört kraftfulla lättnader och tillväxtmarknaderna följer efter. Det sjunkande oljepriset kommer sannolikt att stärka konsumtionen och tillväxten bör ta fart under 2015.

Inflation

 • Våra nyckeltal för den globala inflationen pekar fortfarande nedåt, vilket har en positiv effekt på både aktier och obligationer. Prognosen inför framtiden är beroende av hur realtillväxten utvecklas och hur den amerikanska centralbanken reagerar på deflationschocken.

Aktuell fördelning av tillgångar

 • Vi är överviktade i både aktier och obligationer som svar på den låga inflationen och den expansiva penningpolitiken. Sällanköpsvaru- och tekniksektorerna gynnas av låga oljepriser och den starka dollarn och därför är vi överviktade. Vi är dock fortsatt underviktade i de råvarukänsliga sektorerna material och energi.
 • De amerikanska siffrorna har försvagats, vilket fått oss att minska vår övervikt, medan övervikterna i Japan och Europa återspeglar en förväntad uppgång mot bakgrund av stimulansåtgärderna. Vi är fortsatt underviktade på tillväxtmarknader mot bakgrund av råvaruberoendet och den utmaning som den starka dollarn innebär.

Vår enda valutaövervikt är i den amerikanska dollarn, medan undervikterna i euron och den japanska yenen återspeglar synen på de penningpolitiska stimulansåtgärderna.Vi är också underviktade i kanadensiska och australiska dollar mot bakgrund av de känsliga råvarupriserna.

Detta dokument är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd och får inte göras tillgänglig för allmänheten. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation.  Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från dessa för sina egna syften. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1503N02/0915

Inflationen ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen och kommer sannolikt att falla ytterligare under kommande månader. Hittills i år har tretton centralbanker meddelat att de inför åtgärder och med en tillväxt som ligger över trendnivån är deflationen positiv för både aktier och obligationer.

Läs vidare »
Oytitgcv6c1g4s5v5nci

A short comment on Euro area PMI data - Increasing signs of ‘green shoots’ in Europe

Nyheter   •   2015-03-05 11:25 CET

Euro area PMI data released this week brings further signs of life for the region, where final figures showed particularly robust gains in France.

Media-no-image

Tactical Asset Allocation Update from Fidelity Solutions January-February 2015: Positioning for lower inflation

Nyheter   •   2015-03-04 17:26 CET

Positioning for lower inflation

Inflation is at its lowest since the financial crisis, likely to fall further in coming months. Thirteen central banks have announced measures so far this year, and with growth above trend, this disinflationary back-drop is good news for both stocks and bonds. We have reduced our underweight to commodities with oil supply likely to tighten this year on the back of capital spending cuts. Europe looks set to benefit from low interest rates, a weaker currency and lower oil prices, and we have reduced our US overweight as dollar strength puts pressure on earnings.

Lead indicators in focus

Growth

 • Our global growth scorecard is marginally negative. The US is healthy, while Japan is mixed and EMs are clearly slowing. Europe shows signs of acceleration, but from a low base. Central banks are acting, with a powerful ECB programme announced, the BoJ already easing aggressively and EMs following suit. The oil price drop is likely to boost consumption, and growth should pick up in 2015.

Inflation

 • Our global inflation scorecard is still pointing down, with a positive impact on both stocks and bonds. The outlook moving forward depends on how real growth develops and how the Fed reacts to the disinflationary shock.

Current Asset Allocation positioning

 • We are overweight both equities and bonds in response to low inflation and loose monetary policy. Consumer Discretionary and Technology sectors benefit from low oil prices and dollar strength so are overweight, while we remain underweight commodity-sensitive Materials and Energy.
 • US data has softened, leading us to reduce our overweight, while overweights in Japan and Europe reflect expected boosts from stimulus. We remain underweight EMsdue to commodity-reliance and the challenge of dollar strength.

Our only currency overweight is the US dollar, while underweights in the euro and Japanese yen reflect commitments to monetary stimulus. We are also underweight Canadian and Australian dollars due to commodity price vulnerability.

This information is for Investment Professionals only and should not be relied upon by private investors. It must not be reproduced or circulated without prior permission. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment means FIL Limited and its subsidiary companies. Unless otherwise stated, all views are those of Fidelity. This material was created by FIL Limited. Reference in this document to specific securities should not be interpreted as a recommendation to buy or sell these securities, but is included for the purposes of illustration only. Investors should also note that the views expressed may no longer be current and may have already been acted upon by Fidelity. The research and analysis used in this documentation is gathered by Fidelity for its use as an investment manager and may have already been acted upon for its own purposes. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, the Fidelity Worldwide Investment logo and F symbol are trademarks of FIL Limited. Fidelity only offers information on products and services and does not provide investment advice based on an individual's circumstances. Past performance is not a reliable indicator of future results. Issued by FIL Investments International (FCA registered number 122170) a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, FIL (Luxembourg) S.A., authorised and supervised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) and FIL Investment Switzerland AG, authorised and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. For German wholesale clients issued by FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. For German institutional clients issued by FIL Investments International - Niederlassung Frankfurt on behalf of FIL Pension Management, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. IC15/12

Inflation is at its lowest since the financial crisis, likely to fall further in coming months. Thirteen central banks have announced measures so far this year, and with growth above trend, this disinflationary back-drop is good news for both stocks and bonds.

Läs vidare »
Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Trevor Greethams Investeringsklocka december: Prisfallet på olja påminner om 1990-talet

Nyheter   •   2015-01-14 16:44 CET

Dollarn är stark, oljepriset faller och tillväxtmarknadernas valutor står under hårt tryck – ändå har de amerikanska aktieindexen slagit nya rekord. Vi ser starka paralleller med den fallande inflationen under 1990-talet, och våra taktiska positioner med positiv syn på amerikanska aktier och negativ syn på känsliga råvaror har lönat sig.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

Trevor Greethamns Clockwise December: Oil’s plunge recalls the late 1990s

Nyheter   •   2015-01-09 16:15 CET

The US dollar is strong, the oil price is falling and emerging market currencies are under pressure, yet US equity indices have been making new all-time highs. We see strong parallels with the disinflationary 1990s and our tactical positions in favour of US equities and against commodity sensitivities have been paying off.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: Three themes shape the 2015 macro landscape

Nyheter   •   2014-12-17 16:30 CET

Three main themes are likely to shape the global macro landscape in 2015: disinflationary growth, monetary policy divergence and growing emerging market differentiation.

Mowzsy7b8sohha98ddoifq

OUTLOOK 2015: Stable but positive for fixed income in 2015

Nyheter   •   2014-12-17 16:29 CET

Investors have enjoyed strong performance from across the bond asset classes in 2014. Government bond yields have fallen, while trends in credit markets have been mixed. Credit spreads tightened in investment grade but widened in high yield, although both asset classes have enjoyed solid absolute returns.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Senior Marketing Manager
 • maria.zachrisson@fil.com
 • +46 (0)8 505 257 05
 • +46 (0)8 505 257 00

Om Fidelity Worldwide Investment

The currency of investing

Fidelity Worldwide Investment is one of the largest independent mutual fund managers. We have offices in 25 countries around the world and manage investments worth more than US$215 bn.
Fidelity was founded in 1969 and has over over 5 500 employees. We have over 7 million cients - both institutions and larger companies, but also private clients. Since 1996 we have had a presence and supported clients in the Nordic region.
We manage more than 740 funds and with more than 280 analysts and portfolio managers across the globe, we have a unique loval presence but also global expertise. Fidelity is a privately owned company.

Adress

 • Fidelity Worldwide Investment
 • Jakobsbergsgatan 17, 9th floor
 • 111 44 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida