Skip to main content

Uppdatering om taktisk tillgångsallokering av Fidelity Solutions januari-februari 2015: Positionering för lägre inflation

Nyhet   •   Mar 05, 2015 11:45 CET

Positionering för lägre inflation

Inflationen ligger på den lägsta nivån sedan finanskrisen och kommer sannolikt att falla ytterligare under kommande månader. Hittills i år har tretton centralbanker meddelat att de inför åtgärder och med en tillväxt som ligger över trendnivån är deflationen positiv för både aktier och obligationer. Vi har minskat vår undervikt i råvaror, eftersom oljeutbudet sannolikt kommer att stramas åt i år mot bakgrund av minskade investeringar. Europa ser ut att gynnas av låga räntor, en svagare valuta och lägre oljepriser och vi har minskat vår amerikanska övervikt, eftersom den starka dollarn sätter press på vinsten.

Nyckeltal i fokus

Tillväxt

  • Våra nyckeltal för den globala tillväxten är marginellt negativa. Den amerikanska ekonomin är sund, medan situationen i Japan är blandad och tillväxtmarknaderna genomgår en tydlig avmattning. Europa visar tecken på uppgång, men från en låg nivå. Centralbankerna vidtar åtgärder och ECB har presenterat ett kraftfullt program. Japans centralbank har redan infört kraftfulla lättnader och tillväxtmarknaderna följer efter. Det sjunkande oljepriset kommer sannolikt att stärka konsumtionen och tillväxten bör ta fart under 2015.

Inflation

  • Våra nyckeltal för den globala inflationen pekar fortfarande nedåt, vilket har en positiv effekt på både aktier och obligationer. Prognosen inför framtiden är beroende av hur realtillväxten utvecklas och hur den amerikanska centralbanken reagerar på deflationschocken.

Aktuell fördelning av tillgångar

  • Vi är överviktade i både aktier och obligationer som svar på den låga inflationen och den expansiva penningpolitiken. Sällanköpsvaru- och tekniksektorerna gynnas av låga oljepriser och den starka dollarn och därför är vi överviktade. Vi är dock fortsatt underviktade i de råvarukänsliga sektorerna material och energi.
  • De amerikanska siffrorna har försvagats, vilket fått oss att minska vår övervikt, medan övervikterna i Japan och Europa återspeglar en förväntad uppgång mot bakgrund av stimulansåtgärderna. Vi är fortsatt underviktade på tillväxtmarknader mot bakgrund av råvaruberoendet och den utmaning som den starka dollarn innebär.

Vår enda valutaövervikt är i den amerikanska dollarn, medan undervikterna i euron och den japanska yenen återspeglar synen på de penningpolitiska stimulansåtgärderna.Vi är också underviktade i kanadensiska och australiska dollar mot bakgrund av de känsliga råvarupriserna.

Detta dokument är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd och får inte göras tillgänglig för allmänheten. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation.  Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från dessa för sina egna syften. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och prospektet, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsredogörelserna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1503N02/0915

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.