This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Via hemsidan kan man som behövande beställa varor eller be om hjälp, våra frivilliga från vår nationella resursgrupp (FIKK-NRG) hanterar alla inkomna ärenden och svarar på inkommande samtal.
Via hemsidan kan man som behövande beställa varor eller be om hjälp, våra frivilliga från vår nationella resursgrupp (FIKK-NRG) hanterar alla inkomna ärenden och svarar på inkommande samtal.

Pressmeddelande -

HÅLLBAR SAMVERKAN

FIKK hjälper nu utsatta att få hjälp med leverans av förnödenheter.

FIKK öppnar upp sina resurser och engagerar sig i leveranser av förnödenheter till de drabbade i samband med COVID-19, en fantastiskt enkel lösning som innebär att ingen behöver träffas fysiskt vid leveransen.

Matleveranser vid en pandemi:

“Vi tar denna pandemin på största allvar och vi lyssnar till och förhåller oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Regeringen samt MSB föreskriver. Det vi har är en hållbar lösning på leveranser av förnödenheter där de personer som har symptom kopplad till Coronoaviruset (COVID-19) eller för dem som sitter i karantän INTE träffar leverantören av förnödenheter, vi känner inte till någon annan kontrollerad samverkansfunktion med överblick och kontroll i realtid, där man kan trygga upp för båda parter”, berättar Daniel Brodin verksamhetschef FIKK.

“För oss är det oerhört viktigt att personer i en utsatt situation INTE blir utnyttjade. Det föreligger en risk för människor i behovställning att hjälparen utnyttjar beroendeställningen hos den behövande, detta vill vi förhindra på bästa sätt. Vi har olika metoder för att säkerställa detta, förutom att vi följer insatsen i realtid och kan larma 112 om behov uppstår” fortsätter Daniel Brodin.

FIKK tillsammans med Facebook grupper:

Organisationen FIKK får nu apropåer från unika Facebook grupper över hela landet bestående av eldsjälar som engagerar sig i de drabbades situation i samband med CORONA krisen. En av de större grupperna är "COVID-19 frivilliga i Sverige" som har vuxit till över 13 000 medlemmar sedan starten 13 mars och fortsätter stadigt att växa för varje dag som går. Vi fick tidigt kontakt med grundaren för den sidan och inledde ett samarbete redan samma dag för att nå ut till ännu fler. Denna grupp vill hjälpa de drabbade med förnödenheter såsom mat och mediciner.

Vi har även ett nära samarbete med Coronahjalpen.se för att därgenom få ut information om hur vi tillsammans kan hjälpa utsatta.

Det finns även många andra frivilliga resursgrupper på sociala plattformar, aktörer inom bostadsområden, andra aktiva föreningar, och livsmedelsbutiker som erbjuder hjälp.

FIKKs ledningssystem IRO-Rescue:

Vi erbjuder alla grupper nu under denna Coronapandemi fri tillgång till vårt ledningssystem, IRO-Rescue, för att hantera denna rutin på ett säkert och effektivt sätt.

Vi stöttar processen hela vägen från det att önskan från privatpersonen kommer in med sitt behov tills leverans har skett. Hela kedjan består av följande steg:

Registrering, beställning, inköp, betalning, transport och slutligen leverans.

“Hela processen hanteras av FIKKs frivilliga resurser genom IRO-Rescue för att vi skall ha en miljö att administrera och styra varje unik händelse såsom en leverans av varor. Tack vare IRO-Rescue så kan vi följa flödet och leveransens position i realtid. Detta medför att man som mottagare av leveransen är uppdaterad på när man kan förväntas mottaga leveransen och därigenom skapas det en hög trygghet hos mottagaren. Genom våra frivilliga resurser har vi kontakt över telefon med både beställare och leverantör, samt att vi har överblick i realtid genom appens gränssnitt. Vilket i sin tur skapar trygghet för inblandade parter”, fortsätter Daniel Brodin.

Hur går det till?

IRO-Rescue fungerar på så vis att när någon ber om hjälp så skickas en pushnotis ut till alla frivilliga i närområdet där den behövande befinner sig. Vi kan även larma via SMS om det behovet finns.

Vid larm bekräftar man i appen att man är tillgänglig och vill hjälpa till med denna leverans. FIKK väljer sedan ut en av alla de som har svarat att de kan hjälpa till. Den som blir utvald blir kontaktad av vår nationella resursgrupp (FIKK-NRG) bestående av frivilliga och får därigenom navigeringsinformation till leveransadress i sin IRO-Rescue app.

FIKK kommer att stå som garant för de ekonomiska transaktionerna så risken minimeras för att den behövande inte får sin leverans samt att den frivillige inte behöver ligga ute med egna pengar.

Beloppsgränserna är nu på 300kr respektive 500kr, behöver man göra större inköp är man välkommen att göra flera beställningar. Det kan hända att dessa beloppsbegränsningar kan ändras. Organisationen arbetar nu även med att se över olika betalningsmöjligheter utöver swish och bankinbetalning. Man vill även poängtera att det inte är nödvändigt med en inbetalning till organisationen för att uppdrag skall utföras, däremot skall det finnas någon form av kvittens så att den frivillige smidigt kan hämta ut förnödenheterna.

“Vi använder ett mobilt växelsystem, vilket ger oss möjlighet att bemanna vårt journummer dygnet runt. Just nu består gruppen av 10 personer, men den kan enkelt utökas. Det finns ingen begränsning i antal och vill man hjälpa till med detta arbete får man gärna ta kontakt med oss” säger Daniel Brodin

För att be om hjälp så går man in på denna länk:

https://fikk.se/hjalp-till-drabbade-och-riskgrupper-covid-19/ eller ringer FIKK på 010 - 55 11 880.

De frivilliga som åtar sig uppdrag, är försäkrade av If via FIKK under uppdraget.

FIKK bygger sin verksamhet på alla de eldsjälar som finns ute i vårt avlånga land.

Kommentarer:

“Genom en trygg och säker hantering av dessa insatser kan vi tillvarata den starka frivilliga kraft som finns i vårt land. Kan vi dessutom förhindra att människor utnyttjas i en sårbar situation och istället sätta fokus på medmänsklighet och omtanke, kommer detta att stärka vårt samhälle och inge hopp i en orolig tid”, säger Åsa Nordin, Krissamordnare på FIKK.

Johan som startade facebookgruppen: COVID-19 frivilliga i Sverige, kände att vi Sverige kan inom en snar framtid ha en situation där flera hundra eller tusentals personer inte får lämna sin bostad. Han kände då att det vore mycket bättre med ett system uppsatt med volontärer som är förberedda på att hjälpa dessa människor, än ett Sverige utan något system för att hjälpa människor i behov. Han kom då snabbt i kontakt med FIKK:s verksamhetschef Daniel Brodin och tillsammans beslutade de sig för att agera.

“Definitionen av en katastrof är en allvarlig händelse då de tillgängliga resurserna inte räcker till för att täcka behovet. Vad som är avgörande är alltså effekten, snarare än själva händelsen i sig. Det är just därför som det är så otroligt viktigt att vi ser till att alla de tillgängliga resurserna finns just tillgängliga när de behövs som mest”, säger Johan Skinnars grundare till sidan COVID-19 Frivilliga i Sverige.

Daniel Brodin som har stor erfarenhet av samordning vid extra ordinära händelser berättar om hur man via FIKKs ledningssystem, IRO-Rescue, kan koordinera och följa de frivilliga volontärernas uppdrag via loggen och i realtid genom appens gränssnitt.

“För oss är det nödvändigt att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för våra volontärer, vi arbetar även hårt för att det ska ske så liten eller obefintlig kontakt mellan givare och mottagare som möjligt. Just därför kan våra administratörer följa och styra insatserna i realtid samt ha kontakt med givare och mottagare under hela transporten för att säkerställa att leveransen når mottagaren på rätt sätt. Utöver att appen och ledningssystemet kan nyttjas genom att koordinera frivilliga vid denna Coronapandemi, kan man som användare även lägga in andra egenskaper och på så sätt även larmas vid andra samhällsstörningar där behov kan uppstå”, avlslutar Daniel Brodin verksamhetschef FIKK.

Vill man som frivilliga hjälpa till så registrerar man sig i IRO-Rescue som

finns att hämta på: ( https://fikk.se/iro-rescue/ )

För mer information:

Daniel Brodin

Verksamhetschef FIKK

Mail: daniel.brodin@fikk.se


Mikael Rosvall

Kommunsammordnare FIKK

Mail: mikael.rosvall@fikk.seDaniel Brodin, Verksamhetschef FIKK


Översikt av resurserna som kan hjälpa till vid en kris eller katastrof som nu vid COVID-19, antalet växer varje dag.


Sidöversikt i appens gränssnitt över de egenskaper man kan fylla i.


Bild från hur det kan se ut i appen när ett larm sänds ut i ditt närområde.


Bild från telefon-växelsystemet som idag nyttjas av FIKK.

Relaterade länkar

Ämnen


FIKK, vi samordnar frivilliga och samhållets resuser vid extraordinära händelser, samt bistår anhöriga och polisen vid eftersök av försvunna personer. Vi är rikstäckande och vårt ledningssystem är uppbyggt för att klara en global hantering. Organisationen växer kraftigt och vi har tiotusentals frivilliga i Sverige.